Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Februari 2018 nr. 08
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Thema 40 dagentijd
 
40 Dagentijd film:
Hildegard von Bingen
 
Even voorstellen: nieuwe organiste  Dianne Heijstee
 
40 Dagentijd kalenders
 
Geloofsgesprek
 
Beroepingscommissie:
geen match
 
Kinderconcert Regenboogkerk
 
Aandacht helpt: toerusting
 
Pillendozen voor Bosnie
 
IKK Stopt na 71 jaar
 
Boek Kick Bras
 
Adviesrapport Jack de Koster
 
 
Zondag 25 februari
(2e Zondag Veertigdagen en 1e dienst ds. Hameete)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'God ontmoet je op de toppen?'
 
 
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
Sterretjes
 
Bezorgers gezocht.
 
Vrijwilligers gezocht.
 
Paaskaarsen bestellen bij de koster kan tot maandag 19 februari
 
Wilma Hagen exposeert kunstwerken tot 14 april.
 
Trefpunt voor mensen met dementie.
 
Is het iets voor u?
 
Een cursusaanbod van 4 tot 5 keer mediteren.
 
AGENDA
 
Zondag 25 februari
ds. Maarten Hameete
 
 

Dinsdag 27 februari Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open
 
Filmtheater Hilversum

Donderdag 1 maart
Stiltecentrum open
 
 
Zaterdag 3 maart

Zondag 4 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
 

Zondag 25 februari

Marcus 9: 2-110
 
Jezus praat met Mozes en Elia
 
Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus, Jakobus en Johannes mochten met hem mee. Boven op de berg waren ze helemaal alleen. De leerlingen zagen dat het gezicht van Jezus veranderde. En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. Geen mens kan kleren zo wit maken...
 
 

Bethlehemkerk is weer terug op Facebook

De Facebook pagina van de Bethlehemkerk is vernieuwd. Reden is dat de oude gemaakt was als een privé pagina. Facebook accepteert dat niet meer. We hebben er dus een bedrijfspagina van gemaakt. We hebben veel mensen uitgenodigd, maar het kan zijn dat mensen die de pagina volgden daar niet bijzitten.
De Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Thema 40 dagentijd: Onvoorwaardelijke liefde
 
 
 
 
 
 
 
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. De komende weken zijn er veel initiatieven. Hieronder een link naar verschillende activiteiten:
- Paasgroeten 4 en 11 maart
- Actie Voedselbank op 18 maart
- Paaontbijt op 1 april
- The Passion op 29 maart
 
 
 
40 dagentijd films:
Hildegard von Bingen
 
Voor de zevende keer brengt het Filmtheater Hilversum in tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen.
 

Portret van Hildegard von Bingen, de in 2012 heilig verklaarde Duitse non die in 1147 haar eigen vrouwenklooster aan de oevers van de Rijn oprichtte, en zodoende veel van haar mannelijke collega's tegen zich in het harnas joeg.
 
 
 
Nieuwe organiste Dianne Heijstee
 
 
 
 
 
 
De oproep 'organist(e) gevraagd' heeft tot onze blijdschap 4 nieuwe organisten opgeleverd,  De komende weken stellen zijn zich hier voor.
  
Mijn naam is Dianne Heijstee, ik ben 26 jaar, kom uit Kortenhoef en heb veel passie voor kerkmuziek. In de kerk kennen mensen mij vaak als pianiste of organiste, maar velen weten niet dat ik van oorsprong professioneel, afgestudeerd blokfluitist ben! Ik speel blokfluit vanaf mijn 5e, piano vanaf mijn 8e en orgel (autodidact) vanaf mijn 14e jaar. Al zo lang ik me kan herinneren, lever ik regelmatig een muzikale bijdrage aan kerkdiensten. . 
 
Dianne zal tijdens de viering op Witte Donderdag plaats nemen achter het orgel.
 
Vier 40dagentijdkalenders
 
Woensdag 14 februari is de veertigdagentijd begonnen. Om deze tijd bewust te beleven, zijn veertigdagentijdkalenders een handig hulpmiddel.
We zetten er vier voor je op een rij. Drie van gemeenten van de Protestantse Kerk: Eibergen, Zeist en Papendrecht. De vierde is van Kerk in Actie.
 
Lees meer ...
  
 
Geloofsgesprek in de Bethlehemkerk
 
 
 
 
 
In de Bethlehemkerk worden dit seizoen geloofs-gesprekken gevoerd. Niet alleen in de Bethlehemkerk, maar ook in de andere wijkgemeenten in Hilversum. Dit gebeurt op verzoek van de Taakgroep Herijking, inmiddels omgedoopt tot de taakgroep Kerk 2025. Deze commissie is ingesteld door de Algemene Kerkenraad om een aantal scenario’s uit te werken hoe de Protestantse Gemeente in Hilversum er over een aantal jaren uit zou kunnen zien.
 
Beroepingscommissie:
geen match
Op 19 februari heeft de kerkenraad het advies van onze beroepingscommissie besproken. De conclusie van de commissie is helder. De zittende predikanten
binnen de Protestantse gemeente Hilversum zullen een beroep vanuit onze gemeente om als
wijkpredikant van de Bethlehemkerk te gaan functioneren, niet aanvaarden. Een match zal helaas
niet ontstaan.

Daarmee is duidelijk dat wij binnen de kaders die de algemene kerkenraad van de PgH ons heeft
gesteld niet tot een invulling van onze vacature kunnen komen. Wij rapporteren dit aan de AK en
verzoeken hen ons toe te stemmen om extern te gaan werven.
 
  
 
 
Kinderconcert Regenboogkerk
 
 
 
 
 
 
Zondag 25 februari om 15.00 uur wordt er in het kader van ‘concerten in de Regenboogkerk’ een kinderconcert gegeven door het Toonkunst orkest uit Bussum o.l.v. Yiorgo Moutsiaras. Het sprookje ‘De gelaarsde kat’ is speciaal voor dit orkest op muziek gezet door Dirk van der Niet. De toegang voor kinderen is gratis., voor volwassenen € 10.
 
 
Aandacht helpt: toerusting
  
Het diaconale kerkelijke platform Aandacht Helpt en Vluchtelingen Werk Nederland heten jou van harte welkom op donderdagavond 1 maart.
De koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. Wij starten om 19.30 uur. Plaats: Emmauskerk op de  Kerkelandenlaan 5 te Hilversum.
De avond laat zich kenmerken door ondersteuning van jouw vrijwilligerswerk met de statushouders in Hilversum e.o. Lees meer ...
 
Pillendozen gezocht voor Bosnie
Mijn naam is Makbûle Eken en ik zit in mijn tweede leerjaar van de opleiding apothekersassistente. In april mag ik samen met mijn klasgenoten vrijwilligerswerk gaan doen in Bosnië.
 
Wij hebben een projectgroep opgezet die richten op het verzamelen van medicatiedozen (dit zijn weekdozen waar meerdere inname momenten op staan). Omdat het belangrijk is dat mensen hun medicatie zelf kunnen innemen met behulp van deze dozen, lees meer..
  
 
 
IKK Stopt na 71 jaar!
 
 
 
 
 
 
 
  
Interkerkelijk Koor Hilversum (IKK) stopt na 71 jaar. Het koor, opgericht op 17 januari 1947 als Gereformeerd Kerkkoor, heeft in de 71 jaar van zijn bestaan meegewerkt aan talloze kerkdiensten in Hilversum en daarbuiten. Hoogtepunten waren de kerstzangdiensten op tweede kerstdag, maar ook in het buitenland liet het zich horen: in Parijs (de Madeleine en de St. Roch), Heidelberg, Mainz, Dillenburg en Trier. 
 
Boek Kick Bras
 
Kick Bras, onze oud-predikant, heeft onlangs een bijzonder boek gepubliceerd rond kunstwerken en bijbehorende teksten: 'Oog in oog. Christelijke mystiek in tekst en in tekst en beeld.'. Op dinsdagavond 15 mei komt hij hierover vertellen in de Morgenster.
 
Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. Het kan dan gaan om poëzie, preken en gebeden, maar ook om schilderijen, borstbeelden en gebouwen.
 
 
 
Adviesrapport Jack de Koster
 
 
 
 
 
 
 
  
 
De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft ervoor gekozen om gedurende de vacaturetijd door een extern adviseur te laten kijken naar haar organisatie. Deze is gevonden in de persoon van Jack de Koster.
 
 In de Kerkenraad van februari is zijn rapport besproken. 
 
Positief:
- Gemeente is warme deken (welkom, betrokken op elkaar)
-  Diaconaal: kerk is sterk in het ‘doen’, praktisch geloven.
-  Kerkdienst is belangrijk als ontmoetingsmoment en als visitekaartje
-  Er gebeurt veel
 
Aandachtspunten:
- Communicatie
- Pastoraat
- Samenwerking binnen PgH
- Kerkenraad
-  Kerk van de wijk/buurt
- Inschakelen hulp
 
Lees meer ...
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl