OKTOBER 2017
In deze Bijblijver
  • Overeenkomsten NSE 2018 vandaag verstuurd
  • Gezocht: studenten voor testpanel
 
 
Overeenkomsten NSE 2018 vandaag verstuurd
Vandaag worden de overeenkomsten voor deelname en de aanvullende overeenkomsten voor de NSE 2018 per post verstuurd aan de CvB's en directies van alle hoger onderwijsinstellingen die NVAO-gaccrediteerd onderwijs aanbieden. Dit jaar versturen we voor het eerst ook een Gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO). We voegen een toelichting over deze GUO bij de overeenkomsten.
 
De deadline voor het aanleveren van de getekende overeenkomsten is vrijdag 17 november 2017
 
Gezocht: studenten voor testpanel
Voor de NSE 2018 wordt nieuw promotiemateriaal ontwikkeld: een poster en een filmpje. Daarnaast wordt er naar de teksten van de uitnodiging en reminders gekeken. We zijn op zoek naar studenten (bij voorkeur een mix van eerstejaars, ouderejaars, voltijd, deeltijd en duaal) die mee willen kijken naar het materiaal, zodat het goed aansluit bij de doelgroep. Ken je studenten die hieraan mee zouden willen werken? Mail dan hun gegevens uiterlijk 30 oktober naar info@nse.nl. De studenten krijgen een kleine vergoeding voor hun medewerking. Alvast bedankt!
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.