november 2017
 
Toegankelijk wandelpad in Werhoven
In oktober vonden in het kader van het programma "Groen aan de Buurt" in Werkhoven twee bijeenkomsten plaats waarbij de wensen en ideeën voor een groener en aantrekkelijker Werkhoven zijn geïnventariseerd. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat er veel behoefte is aan een nieuw wandelpad dat langs diverse historische punten in het dorp loopt. Bestuurslid Imari de Haan van Kenniscentrum Groen & Handicap heeft zich als trekker van dit idee naar voren geschoven en is samen met twee dorpsgenoten aan de slag gegaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Als eerste gaan zij bekijken waar het pad zal komen te lopen. Uiteraard zal er hierbij ook gekeken worden naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
 
 
Aan de slag voor een toegankelijke natuur
Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, vertelde op 25 oktober bij RTL Live over het project 'Natuur voor iedereen'. Op dit moment worden zo'n 25 gebieden onderhanden genomen om ze toegankelijker te maken voormensen met een beperking. Op verschillende locaties worden rolstoelpaden aangelegd of verbeterd, obstakels verminderd en gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd. Ook wordt gewerkt aan een betere bereikbaarheid en wordt Speelnatuur van OERRR toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking zodat alle kinderen samen kunnen spelen. Een aantal projecten zullen in het voorjaar van 2018 feestelijk worden geopend. De uitzending is terug te kijken via deze link.
Een speciaal artikel op de website van Natuurmonumenten over de voortgang van het project en waarom het zo’n belangrijk project is vindt u hier.
 
Groen en Handicap gaat vijf natuur- en recreatiegebieden gebieden in Zuid-Holland  aan een onderzoek onderwerpen over toegankelijkheid e.d. voor mensen met een beperking.
Begin dit jaar heeft de eenheid Zuid-Holland van Staatsbosbeheer het beheer en onderhoud  van vijf natuur- en recreatiegebieden overgenomen van Groenservice Zuid-Holland(GZH).
De gesprekken die Groen & Handicap onlangs met directie en teamleiders van de Zuidhollandse eenheid van Staatsbosbeheer heeft gevoerd hebben er toe geleid dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van een aantal natuur- en recreatiegebieden voor mensen met een fysieke beperking onder de loep wordt genomen.
 
Zo zullen in de Hof van Delfland de polders Poldervaart en Kandelaarshoek en in het Groene Hart de Krimpenerhout kritisch op toegankelijkheid e.d. worden bezien. Op Voorne-Putten-IJsselmonde de Groene Loper-Johannapolder en in het gebiedsdeel Rottemeren-Bentwoud het recreatiegebied Bentwoud.
In het beheersgebied Stad en Duin –gelegen tussen Hoek van Holland en Noordwijk- moet nog een gebied worden aangewezen dat Groen & Handicap onder het vergrootglas mag leggen.
 
Het is de bedoeling om alle visitaties in het voorjaar van 2018 te houden, waarbij ook plaatselijke en regionale ervaringsdeskundigen worden ingezet om een gedegen en afgewogen rapportage over de toegankelijkheid e.d. te kunnen maken. Ook de wijze waarop voorlichting en informatie over deze natuur- en recreatiegebieden aan de doelgroep wordt gegeven zal ruim aandacht krijgen. Nadat de visitatieverslagen met de nodige aanbevelingen voor verbetering van de toegankelijkheid e.d. zijn uitgebracht zullen deze op de website van Groen & Handicap worden toegevoegd aan de vele visitatieverlagen die daar reeds te vinden zijn.
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: