NSE Bijblijver
november 2014
 
Onderzoeksverantwoording NSE 2014
De Onderzoeksverantwoording NSE 2014 is gereed. Hierin wordt uitgebreid verslag gedaan van de stappen die gedurende het traject van de NSE 2014 zijn genomen. De verantwoording gaat in op de technische kaders, maar ook op de datacleaning en bestandsbewerkingen alsmede op de communicatie-activiteiten die zijn uitgevoerd tijdens de NSE 2014.

Overeenkomsten tot deelname NSE 2015 uiterlijk 21 november retour
In week 42 zijn de overeenkomsten voor deelname aan de NSE 2015 verstuurd aan het College van Bestuur of de directie van alle hoger onderwijsinstellingen. Wij herinneren u er graag aan dat de getekende overeenkomst uiterlijk 21 november a.s. retour moet zijn om deel te kunnen nemen aan de NSE 2015. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@nse.nl.

Filmpje ter promotie van de NSE
Naar aanleiding van een verzoek van diverse instellingen maakt Studiekeuze123 een algemeen en neutraal filmpje voor de NSE 2015. Dit filmpje heeft als doel studenten uit te leggen wat het belang is van de NSE en waarom het zinvol is om je mening te laten horen. Dit filmpje komt gratis ter beschikking voor alle deelnemende instellingen, die het uiteraard aan hun eigen studenten kunnen laten zien.

Promotiemateriaal
In samenwerking met de Werkgroep Communicatie NSE wordt hard gewerkt aan het nieuwe promotiemateriaal voor de NSE 2015. Op dit moment worden twee concepten 'getoetst' onder studenten van diverse instellingen. Daarna wordt het materiaal gemaakt dat wederom zal bestaan uit een poster, flyer en banners.

Materiaal uiterlijk 8 december gereed
Dit materiaal zal uiterlijk 8 december ter beschikking komen voor de instellingen. Deze datum wijkt af van de genoemde datum in de planning NSE 2015. Dit heeft te maken met de hiervoor genoemde toetsronde die is ingelast en het filmpje dat wordt toegevoegd aan het materiaal.

RSS-feed
Nieuw dit jaar is een RSS-feed waarin Studiekeuze123 belangrijke wijzigingen (in bijvoorbeeld de planning of in procedures) kan vermelden of storingen kan doorgeven.

Om de RSS-feed te ontvangen dient u de volgende link: http://www.studiekeuzeinformatie.nl/category/nse-rss/feed toe te voegen aan uw RSS-reader. U krijgt dan automatisch een melding als Studiekeuze123 een nieuw bericht heeft geplaatst. Op die manier bent u dus altijd op de hoogte van wijzigingen of storingen.

In de presentatie van GfK van de Startbijeenkomst staat een korte uitleg over de RSS-feed.

Wijzigen contactpersoon NSE
Wilt u een wijziging van de contactpersoon NSE doorgeven? Laat dit aub zo snel mogelijk weten via info@nse.nl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
Toelichting Studiekeuze123 op data Keuzegids Universiteiten 2015
Afgelopen week heeft C.H.O.I., de uitgever van de Keuzegids, aangekondigd  om de Keuzegids Universiteiten 2015 te herpubliceren. Eén van de indicatoren die voor de ranglijsten in de gids is gebruikt, blijkt gebaseerd te zijn op onjuiste gegevens. Het betreft de scores voor ‘survival 1e jaar’, oftewel ‘doorstroom naar 2e jaar’.

Wij betreuren het ten zeerste dat deze fout mede is ontstaan door een verkeerde aanlevering van een gegevensbestand door Studiekeuze123. Graag willen wij uitleggen wat er is gebeurd. Lees de toelichting
 
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.