Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 24/11/2022
In actie voor het WKZ!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven dat we vroeg zijn begonnen met de voorlichting richting groep 8-leerlingen dit jaar. Op 11 en 12 november waren de Open Dagen. Nog voor de aanvangstijd stonden ouders en toekomstige leerlingen al enthousiast voor de deuren. Een mooie start van twee dagen die in alle zorgvuldigheid door iedereen zijn voorbereid. Leerlingen en collega’s bij de ingang verzorgden een leuk ontvangst met een tasje met informatie. Heel waardevol dat onze leerlingen ontzettend graag meehelpen. De huidige leerlingen zijn onze ambassadeurs en daar mogen we erg trots op zijn!
 
Inmiddels zijn ook de eerste toetsen gegeven en hebben jullie zicht gekregen op wat je dit schooljaar te wachten staat. Ik hoor en zie dat jullie hard aan het werk zijn binnen en buiten de school en er heerst een goede werksfeer. Het is fijn dat jouw ouders meedenken en betrokken zijn. Dat geeft jou rust en ruimte om het beste uit jezelf te halen!
 
Vandaag de dag is het een uitdaging om vacatures te vervullen in het onderwijs. Het landelijke lerarentekort raakt ook het Minkema College. We doen ons uiterste best om goede mensen aan ons te binden en ervoor te zorgen dat er geen gaten ontstaan in het rooster. Maar tegelijkertijd zien we dat de spoeling simpelweg dun is. Voor tips en ideeën staan we zeker open!
 
Nog een week en dan breekt de feestmaand aan. Met pakjesavond en daarna de kerstperiode gaan we een altijd bijzondere maand in. Een periode van stilstaan bij afgelopen jaar en een blik op de toekomst.
 
 
Sinterklaasfeest & inschuifrooster
In de week van 5 december is er een inschuifweek gepland. De lessen duren dan 50 minuten i.p.v. 70 minuten. Dit levert tijd op voor de docenten en het ondersteunend personeel om te overleggen en lesstof te ontwikkelen. De lestijden bij een inschuifrooster staan op onze website en worden natuurlijk aangepast in Magister.
 
Op maandag 5 december vieren we met de brugklassen Sinterklaas in de klas. In een enkele klas wordt het feest op een andere dag gevierd, omdat de mentor op maandag niet werkzaam is.
 
In actie voor het WKZ
Ook dit jaar gaan onze derdejaars leerlingen weer aan de slag voor het goede doel. Tijdens workshops maken zij diverse leuke creaties zoals armbanden, boekenleggers, (kerst)kaarten en happy stones. De creaties worden verkocht via de speciale website www.minkema.nl/wkz. De volledige opbrengst gaat naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis! De creaties zijn tot uiterlijk 2 december te bestellen.
 
 
 
Kerstactiviteit 23 december
Op 23 december wordt er een feestelijke kerstactiviteit voor alle leerlingen georganiseerd. Dresscode: Feestelijk; glitter & glamour (maar foute kersttruien ook toegestaan ;-)
 
De leerlingen krijgen een brunch aangeboden en doen een verbindende, kerstige activiteit in hun mentorklas. Het programma van de BK-klassen start om 10.30 uur en duurt tot 11.50 uur. De mavo-klassen starten om 10.50 en zijn tot 12.10 op school. Daarna start de welverdiende kerstvakantie!
 
Deze activiteit wordt georganiseerd met behulp van de NPO-gelden. Op onze website vind je een overzicht van alle andere lopende ondersteuningen en activiteiten.
 
Doe mee aan de kerstfilm!
 
Gezocht: leerlingen die mee willen doen aan de kerstfilm van het Minkema College! Wil jij shinen in dè kerstfilm van het jaar? Meld je dan nu aan! De opnames zijn op maandag 5 december van ca. 14.00 - 16.00 uur. Na aanmelden krijg je nog meer informatie.
 
 
Examennieuws
De resultaten van de SE-week in november zijn bekend en de meeste leerlingen hebben een keuze gemaakt voor het te herkansen vak. De herkansingen vinden plaats op 24 (mavo) en 25 (B/K) november. De volgende SE-week staat gepland in de week van 16 januari. In november en december worden er wel diverse tussen SE's afgenomen.
 
Afsluiting PWS
De afgelopen periode zijn de leerlingen uit 4-mavo bezig geweest met het schrijven van hun profielwerkstuk. Dit werkstuk moet in de week voor de kerstvakantie worden ingeleverd. Op woensdag 21 december wordt er nog tijd in het rooster ingeruimd om de laatste zaken in het werkstuk af te ronden. Op donderdag 22 december, tijdens het 2e en het 3e lesuur, presenteren de leerlingen hun werkstuk aan elkaar in kleine groepjes. Dit presenteren kan door middel van de 3 P's (Pitch/Poster of Powerpoint)
 
Wow! Nieuwe deuren!
Het kan je bijna niet ontgaan zijn, maar 17 lokalen op de Steinhagenseweg zijn voorzien van een geweldige deursticker!
 
De stickers laten zien welk vak er (merendeels) in een lokaal gegeven wordt, maar bovenal: het geeft de gang een heel andere uitstraling.
 
Collega mevr. Markaryd Elias kwam met dit leuke idee en in zeer kort tijdsbestek is het plan gerealiseerd.
 
Aan de enthousiaste reacties van leerlingen en collega’s te horen, is het een schot in de roos!
 
 
Excursies klas 3 en 4 basis/kader
Klas 3: kerstmarkt Düsseldorf
Op donderdag 15 december gaan de leerlingen van klas 4 basis en kader op excursie naar Düsseldorf in Duitsland. Zij zullen hier, onder begeleiding van de docenten Economie en Ondernemen, een bezoek brengen aan een grote kerstmarkt. Wij wensen de leerlingen en de docenten een leuke en gezellige dag toe in Duitsland.
 
Klas 4: Madame Tussaud Amsterdam
Op dinsdag 13 december gaan de leerlingen van klas 3 basis en kader op excursie naar Amsterdam. Zij zullen daar een bezoek brengen aan het museum Madame Tussauds. Ze bekijken tweehonderd jaar buitengewone geschiedenis in het museum en zullen daarnaast een stadswandeling met culturele opdrachten uitvoeren in Amsterdam.
 
9 januari lesvrij
Het lijkt nog ver weg, maar over vier weken is het alweer kerstvakantie. Daarom brengen we alvast onder jullie aandacht, dat de maandag 9 januari ná de vakantie een lesvrije dag is. Voor de docenten is het een organisatiedag waarop zij tijd hebben voor ontwikkeling, scholing en overleg. We zien alle leerlingen graag op dinsdag 10 januari weer!
 
Vuurwerk
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld.
 
Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Iedereen zal begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort.
 
Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor onze schoolgebouwen en de terreinen rondom de gebouwen. 
 
Wanneer je je niet houdt aan deze regels, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie. We spreken de verwachting uit dat iedereen zich bewust is van de gevaren van vuurwerk.
 
Preventieve kluisjescontrole door politie
Op dinsdag 22 november heeft de politie Woerden haar jaarlijkse bezoek gebracht aan onze beide locaties in verband met het controleren van kluisjes op o.a. vuurwerk. Tijdens deze controle is niets aangetroffen.
 
Het bezoek van de politie trok aardig wat bekijks van leerlingen, maar behalve veel boeken, papier (ongewassen) gymkleding en wat beschimmelde boterhammen werd er dus niets gevonden. We zijn dan ook trots dat onze leerlingen begrijpen dat vuurwerk en andere illegale zaken niet op school thuishoren en we samen verantwoordelijk zijn voor een veilige school!
 
Gezocht: nieuwe leden Ouderraad
Op 9 november was er een vergadering van de Ouderraad. Diverse onderwerpen zijn besproken waaronder de financiën en er is kennis gemaakt met de nieuwe directeur onderwijs, Annemieke Kalshoven-Tol. Tijdens de open dagen waren leden van de Ouderraad ook vertegenwoordigd. De Ouderraad verzorgt een traktatie voor de leerlingen op 5 december.
 
Gezocht: twee ouders namens havo/vwo en één ouder namens vmbo
In verband met het aftreden van een aantal leden uit de Ouderraad zijn we op zoek naar drie nieuwe leden; twee leden die de havo/vwo-locatie vertegenwoordigen en één lid dat de vmbo-locatie wil vertegenwoordigen. Heb jij interesse? Neem dan contact op via het contactformulier (kies bij het Onderwerp de Ouderraad). 
 
 
Nieuw: vooraf bestellen bij de kantine
Nooit meer in de rij staan in de pauze en dus meer tijd met je vrienden en/of vriendinnen? Vanaf nu kun je vooraf bestellen bij de kantine!
 
Om 8 uur gaat het luik bij de kantine open en kun je jouw bestelling doorgeven. Je krijgt een nummertje en we schrijven je naam op je take-away-bag, zodat je in de pauze alleen nog maar even jouw bestelling hoeft op te halen!
 
 
Nieuwe leden MR
Na verkiezing voor de oudergeleding van het havo/vwo mogen we Eliza Horton-Mels en Ringo Janssen verwelkomen in de medezeggenschapsraad. Ook onder de leerlingen van het havo/vwo heeft een verkiezing plaatsgevonden. Daar zijn Tim Koning en Kyra Doeleman verkozen. Tot slot mogen we bij het vmbo de leerlingen Annemijn Bremmers en Mattia Melpignano welkom heten. Natuurlijk willen wij de niet-verkozen kandidaten alsnog bedanken voor hun belangstelling voor deze vacatures.
 
Dit betekent ook dat we hierbij afscheid nemen van Eveline Roosendaal, Patrick Verharen, Olivier Donselaar, Gabriele Mansi, Badr Khadir en Noa Kets. Wij bedanken hen voor hun inspanning afgelopen jaar/jaren. Binnenkort zullen we op een gepaste wijze afscheid van hen nemen.
 
Sinds de zomervakantie heeft de MR twee keer vergaderd met de schoolleiding. Daarbij zijn de overgangsnormen en het examenreglement voor dit jaar vastgesteld.
 
Ideeën? Tips? Laat het de directeur onderwijs weten!
 
In het vorige Minkema Nieuws heb je een uitgebreid interview kunnen zien met onze nieuwe directeur onderwijs: Annemieke Kalshoven-Tol. Zij gaf aan dat zij graag de leerlingen spreekt over wat er leeft in school.
 
 
 
Dus: heb jij ideeën, tips of zie je dingen die écht anders moeten? Mail ze dan naar idee@minkema.nl.
 
De directeur onderwijs nodigt jou en andere leerlingen dan vervolgens graag uit om eens te brainstormen over jouw idee!
 
De regels van het OLC
Het OLC is een prettige ruimte om rustig te werken, huiswerk te maken of te chillen in de pauze. Ook kun je er boeken lenen en vinden er speciale lessen plaats, bijv. over dichtkunst, een creatieve schrijfles, fotografieles of een debat.
 
In het OLC gelden de volgende regels:
  • Het OLC is er om rustig te werken, huiswerk te maken en te chillen in de pauze. Je mag er niet eten/drinken en het moet er rustig zijn. 
  • Leerlingen die even bij moeten komen, niet zo goed kunnen concentreren of niet de les in mogen kunnen na goed overleg in het OLC werken. 
  • Bij het komen en gaan, meldt iedereen zich met het leerlingnummer of de leerlingpas bij de balie. 
  • Wanneer er 1 personeelslid in het OLC werkt zal er met maximaal 35 leerlingen in de pauze worden gewerkt. De leerlingen pakken bij binnenkomst een lege boekkaft en leveren die bij vertrek weer in. Dit maakt het bijhouden van aantallen leerlingen eenvoudiger. 
  • Er worden verschillende boeken uitgeleend. Voor het lenen van een boek volstaat de melding dat je komt voor een boek en hoeft de leerling zich niet aan te melden. 
  • De nieuwste boeken staat bij binnenkomst uitgestald op de lange tafel en in het midden van het OLC bevindt zich een thematafel. 
Thema oktober/november: Booktok!
Op de thematafel staat deze periode "Booktok" centraal. Met dit thema proberen wij leerlingen enthousiast te maken voor het lezen van boeken.
 
Open Dagen druk bezocht
Een primeur in Woerden: de Open Dagen voor groep 8 vonden al in november plaats. Om eventuele coronabeperkingen de baas te kunnen, waren de leerlingen van groep 8 & 7 en hun ouders al op 11 en 12 november welkom om het Minkema College te bezoeken.
 
Veel gasten gaven aan dat ze het heel prettig vonden om fysiek kennis te kunnen maken met de school. Dat veel kinderen hun definitieve advies nog niet weten, droeg waarschijnlijk ook bij aan het ongekend hoge aantal bezoekers dat we op beide locaties mochten ontvangen.
 
Met een pendelbus konden zij zich van de Steinhagenseweg naar de Minkemalaan verplaatsen v.v. Sommige gezinnen lieten zich zelfs op beide dagen zien, omdat ze op de eerste dag ogen en oren tekort kwamen.
 
Met zo’n 800 gezinnen op de vmbo- & mavo/havo-locatie en 1300 op het havo/vwo kijken we terug op een zeer geslaagd nieuw concept. Ouders en leerlingen hebben zich een goed beeld van onze scholen kunnen vormen.
 
Open Lesmiddag en Ouderinformatieavond
Groep 8’ers voor wie het Minkema College een serieuze optie is als middelbare school, zijn op 23 januari (Steinhagenseweg) of 1 februari (Minkemalaan) welkom tijdens de Open Lesmiddag. Op diezelfde datum is er een informatieavond met een interactieve presentatie voor hun ouders. Aanmelden kan vanaf een week voor de kerstvakantie via de website.
 
Geslaagde MBO-avond
 
Op 1 november waren 4e klasleerlingen, samen met ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor onze jaarlijkse mbo-avond. Alle mbo-scholen uit onze regio, aangevuld met een leerbedrijf zijn dan aanwezig om informatie te geven over de diverse mogelijkheden om volgend jaar verder te studeren. Voor de leerlingen van de mavo, was de leerlingcoördinator van onze havo, dhr. Den Oudsten, ook aanwezig om de eerste vragen over een overstap naar de havo te beantwoorden.
 
Naast de informatie over opleidingen heeft de decaan van het vmbo, mevrouw Van der Heijden, een presentatie aan ouders gegeven over de overstap van vo naar mbo. Voor veel leerlingen is dit het startsein om serieus aan de gang te gaan met de oriëntatie op een vervolgopleiding.
 
Voor de leerlingen was de informatie van de presentaties niet nieuw, zij hebben al voorlichting in de klas gehad van de decaan tijdens een mentorles/uur. De presentatie kunt u teruglezen in de mail die u op 3 november heeft ontvangen van onze leerlingenadministratie. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u een mail sturen aan de decaan: j.vanderheijden@minkema.nl
 
De Overstap en het Digitale Doorstroom Dossier (DDD)
Van de mbo’s krijgen wij informatie over de aanmeldingen van leerlingen in een systeem dat we 'De Overstap' noemen. Mentoren kunnen zo hun mentorleerlingen beter begeleiden bij het vinden van een passende vervolgopleiding.
 
Nadat een leerling zich heeft ingeschreven voor een vervolgopleiding via de website van het mbo, moet er een DDD worden ingevuld om de overgang van vo naar mbo beter te laten verlopen.
 
Op 3 november ontvingen de leerlingen een activatiecode, waarmee ze een account kunnen aanmaken om een DDD aan te maken voor de mbo-school van hun keuze. De leerling start met het invullen deel A. De mentor vult deel B in en vervolgens krijgt de leerling het verzoek om de akkoordverklaring aan te vinken. Deze laatste stap is ingebouwd om ouders te laten lezen wat de mentor heeft ingevuld, voor het dossier op het mbo gelezen kan worden. Dit dossier wordt gebruikt bij de intake van de leerling op het mbo.
 
Wall of Fame
Alweer voor de zomervakantie hebben medewerkers van onze school namen aangeleverd van oud-leerlingen waarvan zij vonden dat ze thuishoorden op onze Wall of Fame.
 
In deze Wall of Fame hangen mooie foto's van oud-leerlingen die bijvoorbeeld een bijzonder beroep uitoefenen, landelijke bekendheid hebben gekregen door hun beroep en/of passie of oud-leerlingen die zich op een mooie manier inzetten voor de maatschappij. Met deze Wall hopen we onze huidige leerlingen te inspireren om het beste uit zichzelf te halen!

 
 
De Wall komt op beide locaties, maar is nog niet af. Collega's mevr. Van Schadewijk en mevr. Van Bemmelen zijn druk bezig! Benieuwd naar welke oud-leerlingen erop komen? Check dan www.minkema.nl/wall-fame.
 
Weet jij nog iemand die écht niet mag ontbreken? Laat het weten via communicatie@minkema.nl
 
Bezoek Winter Efteling 2 december
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren. Zo zijn er soms leerachterstanden of sociaal- emotionele problemen ontstaan door de sluiting van scholen. De minister heeft de scholen daarom extra geld gegeven om te besteden aan bijvoorbeeld extra verbindende activiteiten voor leerlingen.
 
In het kader daarvan gaan we op vrijdag 2 december met al onze vmbo-leerlingen met de bus naar de Winter Efteling! 
 
 
We vertrekken rond 10 uur en zijn om ca. 18.30 uur weer terug in Woerden. U heeft deze week een informatiebrief over het uitstapje ontvangen, met daarin meer informatie.
 
Agenda
 
02/12: Uitje Winter Efteling
05/12: Sinterklaasviering brugklassen
05/12 t/m 09/12: Inschuifrooster
 
Nieuwsbrief, november 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.