Nieuwsbrief April 2020.                                      Jaargang 21      
Ontvang je de Nieuwsbrief soms niet, kijk even bij de map Spam of
bovenaan bij de Nieuwspagina op de site.                                
 
Deze Nieuwsbrief bevat:
  • Boodschap voor jou
  • Webinar datum
  • Nieuwe Online Cursus
  • Gelijkgestemdendag
 
 
  • Volle Maan
  • Dewegnaarjezelf Angelpakket
  • Verdere informatie
 
 
Boodschap:
 
Deze boodschap is speciaal bedoeld voor de Lichwerkers die bezig zijn met de verbinding met zichzelf als Goddelijk Wezen. Het is een confronterende boodschap dit keer, lees hem rustig door, voel en adem.
Degene die het nog niet aankunnen, alles is goed, adem en laat maar los, het is wat het is. 
Liefs Wendy'Ann xxx
 
---------------------------------
 
Afscheid van alle AartsEngelen etc.!!
 
 
Ja, 4-4-2020 (4-4-4) was in de hele Schepping gezien een hele bijzondere tijdsenergie. 
Velen van jullie zullen dit misschien gevoeld hebben het afgelopen weekend, dat er iets bijzonders gebeurde en aan het gebeuren is. De datum is geprikt zdat we het konden onthouden.
 
Het was namelijk het Universeel gekozen tijdstip waarop alle energieën die geen dienst meer hebben hier op Aarde teruggeroepen zijn. Alle ernegieën afkomstig van Aliëns, reptielen en groepsenergieën worden niet meer ondersteund en hun taak zit erop. Omdat de reden waarom ze hun dienst konden doen, of konden dwarsliggen voor sommigen, is begrepen en uitgewerkt door de Lichtwerkers hier.
 
Ik Ben Wie Ik Ben en De energie dient mij!
 
Het is volbracht, dat wat de Lichtwerkers hier op Aarde die in de voorhoede bezig zijn, voor elkaar hebben gekregen. Het begrip dat energie van ons persoonlijk is en ons dient in wat wij uitsturen als Goddelijk Wezen. 
Er werd op 4-4-2020 massaal gebogen vanuit eerbied naar alle Lichtwerkers hier die hieraan mee hebben geholpen en aan het werk zijn de verbinding binnenin weer terug te claimen, opdracht te geven aan de energie wat zij willen gebruiken hier.
 
Er is nu op Aarde een shifting bezig, in de buitenwereld is er het Virus, wat er voor zorgt dat iedereen binnenblijft en tijd en rust krijgt voor zichzelf.
In de binnenwereld gebeurt er heel iets anders en krijgt iedereen de verantwoording weer terug als bezield wezen. De meeste Lichtwerkers hebben de begroeting van "Namasté" zich weer toegeëigend (De godheid in mij groet de godheid in U). 
Zoals jullie misschien een keer gehoord hebben is Gaia, de Ziel die de Aarde bezield heeft, zich al geruime tijd aan het terugtrekken om die verantwoording over te dragen aan de mensheid. Deze shifting waar we nu inzitten heeft hiermee te maken. Het zal dus nooit meer worden zoals hiervoor!
 
Niet elk wezen heeft een Ziel, bv Jeshua (als Jezus hier op Aarde) was een compilatie van verschillende Engelen met als doel het zaadje te planten waaruit nu op dit moment een mooie plant ontstaat. de Lichtwerkers die nu bezig zijn, zijn dus eigenlijk samen, de Christus die terug is gekomen. Niet als 1 persoon, maar als groep met in ieder van binnen die herkenning, roeping en onvoorwaardelijke liefde om dit door te geven aan de mensheid. Jeshua heeft dus geen Ziel zoals jij dat hebt, maar was in dienst van om een doel te verwezelijken en is geschapen door de Engelen (zoals jij).
 
Dit geldt ook voor de AartsEngelen die eigenlijk ieder afzonderlijk een afspiegeling waren van een groep Zielen met een bepaald doel. Een doel om de mensheid bij te staan zolang dit nodig was.
Bv AartsEngel Michaël had als opdracht en boodschap om je eraan te herinneren hoe krachtig je zelf bent en dat alles in jezelf zit. Hij heeft zeg maar zijn zwaard neergelegd uit eerbied en respect voor de keuze die de mensheid heeft gemaakt. Het is niet meer nodig dat hij deze rol speelt en respecteert jouw keuze om een bewuste schepper te zijn van jouw eigen creaties. Om de volle verantwoording als Goddelijk Wezen op je te nemen van dat wat er zich afspeelt in jouw eigen leven. Er werd geziend dat het zaadje tot volle bloei aan het komen is en langzaam gaat begrijpen wat het betekent om een "Schepper" te zijn. De Energieën van de AartsEngelen hebben zich opgelost. En ik wil hierbij mijn dankbaarheid uiten naar alle hulp en steun die er geweest is om ons heen.
 
Iedere AartsEngel heeft zijn eigen boodschap belichaamd, echter zonder Ziel. Als zeg maar boodschapper vanuit de Zielengroep.
Op 4-4-2020 is dit Universeel ontbonden en bestaan er ook geen Zielengroepen meer. De komende tijd zal dit zijn uitwerking hebben. Het wordt niet meer ondersteund om als afhankelijke groep te verbinden. te leunen op de energie van die ander, omdat je dit zelf nog niet gevonden hebt.
 
Adem even diep in en voel wat dit betekent!
Neem hier even de tijd voor.
 
Vanaf nu zal dus iedere Ziel zijn "Soeverijniteit" weer claimen en gebruiken. Dat wil zeggen, zelf een Goddelijke Schepper zijn en heeft het dus niet meer nodig om groepen te vormen voor bescherming.
 
Dit houdt ook in op Aarde dat er geen AartsEngel meer gechanneld kan worden, degene die het nog wel doen, zullen dit uit angst doen om iets kwijt te raken maar niet meer ondersteund worden. De verbinding is verbroken. Leeg, rust, geen boodschappen meer dan vanuit jouw eigen Hogere Zelf, waar het eigenlijk altijd al vandaan kwam.
Degene die daadwerkelijk vanuit onvoorwaardelijke liefde hebben gewerkt zullen dit al gemerkt hebben en hebben deze energie ondertussen zelf belichaamd.  Degene die alsof deden vanuit andere redenen zullen het moeilijk gaan krijgen en krijgen de kans om het in zichzelf te gaan vinden.
 
Een groot deel van de bevolking zal hier geen notie van hebben en leeft gewoon door zoals gewend, proberende te overleven. Zullen blijven bidden naar de Engelen en Hogere machten, echter ze zullen geen antwoord meer ontvangen. Er zijn Zielen die nog niet zoveel levens hebben gehad (2 tot 300), niet zoveel als jij +/- 1200). Die zielen hebben leiding nodig.
 
Hier komt nu jouw taak als Lichtwerker om je plaats in te nemen als voorbeeld dat jij wel de verbinding hebt gevonden en dit ook uitstraalt. Je hoeft hier niets voor te doen, gewoon vertrouwen op jezelf en leven met de verbinding van binnen.
De bedoeling is dat je je leven leeft in vreugde, alles eruit haalt wat erin zit zolang je hier nog wil blijven. Dat is een keuze, je hoeft niet, het mag. Jouw passie leven om er gewoon te zijn en dat te doen waarvan je hart zingt wetende dat jouw energie voor je zorgt.
 
Nu, nu is persoonlijk voor mij de tijd aangebroken waar ik hier voor ben gekomen. Om dat te belichamen wat ik ben en waar ik vandaan kom, Isis, de basis vrouwelijke energie. Niet gebonden aan welke groep dan ook, maar een onafhankelijk Wezen. Ik heb hier nooit de behoefte gehad van binnen om iemand te channelen, soms als mens vanuit onzekerheid gedacht, waarom kan ik dat nu niet, waarom komt het nu eigenlijk allemaal uit mijzelf? Waarom is er nou geen AartsEngel die mij uitkiest om voor te channelen?
Gewoon omdat ik er Zelf ben en niemand door mij heen laat spreken, was wat ik dan altijd van binnen dacht, hoorde en voelde. Niemand kan mij vertellen wat ik moet doen, dat wordt niet geaccepteerd door mijzelf, omdat ik weet dat alles in mij zit. Mijn eerste woorden waren: " Ikke Zelluf doen".
Nooit heb ik mij thuis gevoeld bij welke groep dan ook, er kwam altijd een soort weerstand in mij om daarna weer mijn eigen weg te gaan, bleef ik iets te lang hangen dan kreeg ik liefdevol als mens een duwtje om verder te gaan. Als ik werd getest en niet "goed" bevonden door de mens, werd er van binnen gelachen en op het laatst lachte ik mee, omdat ik wist dat dit een test was voor mij als mens om te gaan vertrouwen in Mijzelf. Soms gedacht, waarom hoor ik er niet bij? Nu weet ik al een poosje, waarom dat zo was.
 
Nooit heb ik cliënten aan mij gebonden of afhankelijk laten worden van mij of de 'toekomst' voorspeld, omdat ik weet dat dit niet de bedoeling is en er vele scenario's zijn. Altijd werk ik vrijblijvend en adviserend. De tijd van Goeroes is allang voorbij en wordt niet meer ondersteund. Ik weet, je kan het zelf, het zit in jou. Wel kan ik vanuit onvoorwaardelijke liefde een steun zijn op de reis die iemand maakt om dit zelf te vinden. Dat is precies wat ik doe, helderheid en ruimte geven, een liefdevolle arm, een liefdevol schopje onder je ..... als je blijft hangen. En soms kap ik persoonlijk de verbinding met degene die in drama blijft hangen om ze de vrijheid en ruimte te geven waarin ze zelf verder kunnen groeien. 
 
Nu, dit is de tijd, dat ik als mens hier ben en rondloop in vol vertrouwen en dat uitstraal waar ik voor sta, als voorbeeld voor degene die hieraan toe zijn. Ik hou me niet meer in, vindt iemand dit gek of vreemd of overdreven? Dat mag! maar dan zeg ik van binnen,: "Ik hou van je, ik ben jouw spiegel, ooit zul je het zelf vinden". Natuurlijk zit ik in een menselijk lichaam met alle mooie uitdagingen daarbij, maar niet meer gebonden aan oude overtuigingen. Ik ga mijn eigen weg, ik ben wie ik ben.
 
Nu, dit is de tijd dat jij als Lichtwerker jouw Soeverijniteit mag claimen en vertrouwt op de verbinding in jezelf met Jezelf als Goddelijk Wezen. Dat betekent dat je niets buiten jezelf nodig hebt. Er is overvloed genoeg om je heen om te gebruiken.
De tijd is nu! Hier ben je voor gekomen.
 
 
Mijn passie is waar ik voor gekomen ben, die Lichtwerkers begeleiden die hun verbinding claimen, die dit in dit leven hebben uitgekozen om die reis te maken.
Als mens, vraagt dit oefenen, loslaten, toelaten en je bewustzijn verruimen. Het kan niet op een andere manier. Jouw verbinding toelaten, dat vraagt het durven loslaten van het oude.
En dat is nu precies waar alle cursussen, Workshops, Projecten en Bijeenkomsten voor bedoeld zijn bij Dewegnaarjezelf. Om jou weer te laten verbinden met wie je echt Bent, zonder agenda, ego of dwang. Er is geen vaste groep of een commune bij Dewegnaarjezelf, allen die komen voelen dit van binnen, horen de oproep en helpen en steunen elkaar waar nodig als Lichtwerker. Samenkomen is dan belangrijk omdat je omgeving nog niet zover is.
 
 
Dat is nu precies waarom ik zag en hoorde dat de website en praktijk zo genoemd mocht worden. Dat ik dat logo heb die ik heb waarin precies te zien is wie we zijn.
De weg naar jezelf. Is er een andere weg?
 
 
We leven nu in een uitdagende tijd.....hoe vaak heb ik dat al niet geschreven. :-)
Nu is het echt zover, geen ontkomen meer aan. 
Het zelfwerk, ademen, oefeningen doen om die rust weer te krijgen is nu heel erg nodig en zal snel zijn vruchten afwerpen.
Tijd dus nu om de aandacht naar binnen te brengen, die oefeningen terug te halen die je ooit geleerd hebt vanuit nieuwe energie of die cursus of Workshop te volgen waarbij je je aandacht naar jezelf richt en je verbind met wie je echt bent.
 
Dit is nu de reden dat Sven in mijn leven is, zijn passie is het verzorgen, de randwerkzaamheden. Het eten verzorgen bij de Workshops, een mooie praktijk bouwen zodat ik mijn werk kan doen, een luisterend oor zijn voor mij. Dank je wel lieve Sven voor al je liefdevolle werk en steun. Dit is nu de reden dat Saskia op mijn pad is gekomen en me 'toevallig' nu liefdevol helpt met het Social Media gedoe :-). Dank je wel lieve Saskia dat je er bent. Dit is nu de reden van de online cursus op Instagram, de gratis Meditatiecursus op Facebook en Instagram, de gratis Meetingen via Zoom, maar ook het meedoen in de energie als steun voor ons werk als Dewegnaarjezelf Angel. Zodat je meer steun krijgt voor jezelf vanuit de Zielen die verbonden zijn met je, die met je meekijken hoe jij hier aan het ervaren bent als mens. 
 
Focus je in deze tijden op jezelf, aandacht naar binnen, doe oefeningen,
wijsheid die je tot je neemt, adem!
 
 
Doe je mee?
 
 
 
 
 
 
Vanuit onvoorwaardelijke liefde.
Wendy'Ann xxx
 
(wil je hierop reageren of meer informatie kijk dan op de site
of spreek een persoonlijkconsult af om in te zoomen op jouw leven)
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Huishoudelijke Mededelingen:
 
 
 
 
De eerstvolgende Webinar Dewegnaarjezelf is op
15 April 2020 om 20.00 uur.
 
Mocht je hieraan deel willen nemen, klik dan op de link en met een korte registratie kun je inloggen bij de webinar. Je krijgt de aanwijzingen dan vanzelf in je mail.
 
In deze Webinar krijg je een sterke healing, bespreken we bepangrijke thema's en kun je vragen stellen voor je eigen leven.
 
https://zoom.us/webinar/register/WN_fujBqkgvQcq_idh9-vQLaQ
 
Doe je mee?
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
 
 
Consulten
 
Tijdelijk zijn er alleen 1 op 1 consulten mogelijk in de praktijk in Heibloem. Hier is voldoende ruimte en alle hygiène wordt in acht genomen.
Ook een Webcam sessie via Zoom is altijd al mogelijk of een telefonisch consult.
Het fijne van Zoom is dat je een opname krijgt opgestuurd na de sessie.
 
 
 
 
Ook mogelijk iedere werkdag in Heibloem, Limburg.
Consulten kunnen worden vergoed door je Zorgverkeraar.
 
________________________________
 
Volle Maan
 
Maandag 8 april om 04.35 uur.
 
 
 
De Gelijkgestemdendagen zullen afwisselend zijn in 2020.
 
De ene maand in Heibloem, de andere maand op een locatie in Nederland.
 
 
Vindt jij het leuk om dit een keer bij jou te houden zodat degene die in de buurt wonen hier naartoe kunnen komen?Geef dit dan even aan dan kom je op de lijst en bespreken dit even persoonlijk.
Sven reist dan mee en zal de Lunch verzorgen zoals altijd, voor alle benodigdheden zal worden gezorgd.
 
Voor elkaar, door elkaar.
 
Door alle omstandigheden zijn natuurlijk de Gelijkgestemdendagen tijdelijk even geannuleerd. Wanneer ze weer beginnen zal dit duidelijk op de site staan en in deze nieuwsbrieven.
-----------------------------------------------------
 
 
 
 
Nieuw!!!!
 
Online Cursus "De basis van het leven".
 
 
--------------------------------------------------------------------------
Wil jij krachtiger, rustiger worden en meer duidelijkheid krijgen over jouw leven?
 
Alles uit je leven te kunnen halen met oefeningen en veel informatie waar je verder mee kunt in jouw leven? 
 
Dan is de Online Cursus "De basis van het leven" iets voor jou!
---------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Rustiger en Krachtiger in je eigen leven staan!
 
In 6 weken kun je een Online cursus volgen, op je eigen tempo met toegang tot alle informatie online. Je werkt met een werkboek en wekelijks met nieuwe informatie en oefeningen zodat je meer duidelijkheid krijgt over de basis van het leven zelf. De energie, de Goddelijke Wetten, spiegelen, vergeving, je lichaam als ontvangstkanaal en nog veel meer.
Gedurende de cursus ben je aangesloten op Hogere Energieën die je zullen steunen en begeleiden waar nodig.Je leert werken met de hogere wetten van het Universum en krijgt de sleutels van het leven in handen.
 
Inclusief is een uur Live privé op Instagram met de groep, waarbij je alle gelegenheid krijgt om vragen te stellen over de cursus of overonderwerpen waar je tegenaan loopt. Ook krijg je toegang tot de afspeellijst op Spotify voor muziek die je kan gebruiken.
 
 Je krijgt korting op tal van mogelijkheden als aanvulling zoals:
Whatsapp pakket - 30 min. of 60 min. privé sessie Webinar.
Voor meer informatie kijk op de website bij Workshops.
 
Half februari zal er nog een Melding langskomen via het Tussenbericht.
Wil jij rustig op jouw eigen tempo aan de slag met jouw Bewustzijn?
 
Klik dan op de link en doe mee met deze Online aanbieding!!
 
 
Nu voor de Aanbiedingsprijs van € 99,-- voor 6 weken.
Als start beginnen we met een aanbiedingsprijs, hierna kun je altijd via de normale prijs de Online Cursus volgen.
 
 
Je krijgt dan een mail met alle gegevens die je nodig hebt.
 
Doe je mee?
 
Kijk voor meer info op Online Cursussen.
 
 
___________________________________________________________________
 
 
 
 
Avondcursus Intuïtieve Ontwikkeling.
Begint 21 April a.s. Online.
 
Wil jij meer rust in jezelf, duidelijkheid over je leven, leren jouw gevoel ontcijferen?
 
Er begint weer een avondcursus Intuïtieve ontwikkeling waarbij je aan de slag gaat met tal van onderwerpen om jouw kracht en je bewustzijn te vergroten. Zoals meditatie oefeningen, adem oefeningen, kaartleggen, energiewerk, kleurenleer in de energie etc.
 
De Data zijn:
 
21-04-2020
12-05-2020
26-05-2020
09-06-2020
 
Locatie is Online en we beginnen om 19.00 uur tot 21.00. incl. pauze.
 
De bijdrage is € 140,-- voor de hele cursus.
Dat is € 35 per avond!!
Alle materialen worden verzorgd en per mail toegestuurd.
Alle gegevens krijg je met aanmelden.
 
 
 
 
 
 
Jaarlegging 2020 
 
En natuurlijk is het weer tijd voor de Jaarlegging.
Er wordt voor iedere maand een kaart gelegd voor je met een duidelijke aanwijzing in de energie met een voorproefje op wat er komen gaat. Hier kun je iedere maand mee beginnen voor steun en duidelijkheid en een richting wat er wordt aangegeven.
 
Hierbij krijg je voor iedere komende maand voor een jaar, een aanwijzing wat er in de energie voor jou aankomt en belangrijk is, zodat je er mee kunt werken. Je krijgt een gereedschap om te gebruiken en je voor te bereiden.
 
Tijdens het lezen ontvang je een healing waarbij je weer meer terug komt bij je basis, je hoeft er alleen maar tijd voor te nemen.
Heb jij hier interresse in?
 
 
De bijdrage is € 25,--.
 
 
 
Informatie:
 
 
 
 
BachBloesem Therapie Dewegnaarjezelf
 
aangevuld met Engelenenergie.
 
Bachbloesem Remedies zijn een perfecte aanvulling en ondersteuning voor geestelijke en lichamelijke uitdagingen. Het is een onderdeel van de Holistische Geneeswijzen zoals Homeopathie.
 
 
Samen met een persoonlijk consult is dit de perfecte samenstelling om jezelf weer in balans te brengen. Onder deskundige begeleiding pak je dan zowel de geestelijke als de emotionele kant aan van de uitdaging.
 
Of het nu om kinderen, volwassenen of dieren gaat, Bachbloesem remedies helpt voor iedereen. De Remedies zullen zijn voorzien van Engelenenergie voor een extra healing.
 
Voor meer info: BachBloesem
 
Nu voor de maand december krijg je bij de eerste Remedie op maat 20% korting op jouw persoonlijke aanvraag. Gebruik code: KerstBachbloesem
 
Remedie is € 25,-- voor +/- 3 weken en naar wens
consult € 35,-- tel. of webcam van 30 min.
 
 
 
 
 
 
Wordt een "DewegnaarJezelf Angel"
en Help mee!
 
 
 
Help De weg naar Jezelf mee met het verspreiden van het Licht als Groep.
Door je aan te sluiten als “Angel” versterk je de groep en geef je Dewegnaarjezelf de kans om door te gaan met het Lichtwerk.
 
De bijdragen voor de vele workshops, consulten, projecten en bijeenkomsten zijn laag gehouden zodat dit voor iedereen toegankelijk is, tevens wordt er veel gratis informatie doorgegeven waardoor je weer verder kunt. En voor degene die het echt moeilijk hebben is er altijd een oplossing.
Steun De weg naar Jezelf hierbij en zorg er daardoor mede voor dat dit zo gehandhaafd kan blijven en we samen dit werk kunnen blijven doen. Je kunt steunen en zelf steun ontvangen door te kiezen uit 3 pakketten.
Tevens krijg je gratis toegang tot veel informatie, bestanden, Webinars en kortingen op consulten en Workshops twv meer dan € 130,--. Bij pakket 3 zit een Engelenhealing en WhatsApp antwoord in.
 
Maak aansluiting met jouw bewustzijn als Lichtwerker en zorg ervoor dat je ondersteund blijft gedurende jouw proces als mens en de uitdagingen in dit leven.
Je bent niet alleen, samen zijn we sterker. Door gebruik te maken van de aangeboden pakketten zul je meer rust gaan ervaren en sterker gaan worden in wie jij bent!
Door deze verbinding zal de groep (Het Licht) ook sterker worden.
Doe je mee?
 
 
Voelt dit goed en wil je meer informatie klik dan hier om verder te lezen.
 
 
------------------------------

Billy Bali SteunProject Dewegnaarjezelf

We hebben weer een paar families heel blij kunnen maken met daadwerkelijke steun op het moment dat het nodig is. Dmv eten, kleding en huishoudelijke spullen. Dank jullie wel voor je donaties! De foto,s volgen in de volgende Nieuwsbrief.
 
Samen helpen we direkt degene die hard levenshulp nodig hebben zonder tusseninstelling waar het geld blijft hangen.
Op Bali hebben ze het ook moeilijk en leven ze soms alleen onder een golfplaat. Deze plek hebben we nu uitgezocht om onze hulp en steun aan te bieden.
Door deze persoonlijke aanpak weet je zeker dat de hulp ook goed terecht komt.
 
Doe mee en geef een kleinigheidje via de bank of in de spaarpot Billy Bali in de praktijk. Mijn dank is groot!
 
Of natuurlijk om een bijdrage te leveren:
 
Dat kan via NL18RABO0321711289  tnv  Billy Bali SteunProject. 
Of in de praktijk want daar staat het Billy Bali spaarvarken.
 
We zijn afhankelijk van Nyoman, die alles in de gaten houdt en verdeeld voor nieuwe foto’s, maar ik zal zoveel mogelijk een update geven van wat er gebeurt.
Er zit verder niemand tussen, geen instanties, het gaat gelijk naar het gezin wat het nodig heeft.
 
Wendy'Ann xxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krijg snel antwoord via WhatsApp/SMS als het even nodig is!!
Bestel via de Webshop van de site een pakket via WhatsApp en krijg of 5 x een direct antwoord voor € 27,50 of 10 x een direct antwoord voor € 47,50 via WhatsApp.
Zit je even moeilijk of heb je direct steun nodig maar wil je geen heel consult aanvragen dan is dit de perfecte oplossing.
Diezelfde dag nog ontvang je per WhatsApp een antwoord op je dringende vraag. Je kunt zelf je keus maken, het aantal antwoorden worden voor je bijgehouden en bij het bereikte limiet krijg je een bericht, je kunt dan als je wil opnieuw je pakket aanvullen.
 

Hulp en steun d.m.v een Legging  

 
Natuurlijk kun je altijd direct advies krijgen mocht je het even niet meer weten. Trek dan op de site een 
 
 
Of trek een Gratis Dagkaart om te kijken welke energie er voor jou aan het werk is nu!
Voor duidelijkheid en een aanwijzing die je kunt volgen.
Met de trekking heb je gelijk contact met de sterke energie en krijg je een healing!
Deze leggingen heb ik geschreven om je de kans te geven gelijk een antwoord te krijgen op datgene waar je nu mee zit.
het is natuurlijk niet hetzelfde als een persoonlijk consult maar als je je eerste ingeving hierbij vertrouwt, kan je hier al mee gaan werken. Mocht je meer uitleg nodig hebben dan weet je me te vinden toch?
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
Bedankt voor het lezen, ik wens je veel liefde, fijne ervaringen en graag tot ziens!
 
 Lieve Groeten, Wendy'Ann xxx.  
 
Spiritueel Mentor in de Nieuwe Energie.
PsychoSociaal therapeute en ReikiMaster.