Nieuwsbrief oktober 2015

De afgelopen weken lukte het mij gesteund door de transformerende energie van de maansverduistering om een enorme welkome beweging naar mijzelf toe te maken. Na veel voorbereidend werk in eerdere tijden gaf een reading mij een extra duwtje in de juiste richting. Door de buitenwereld samen te laten komen met en te integreren in mijn binnenwereld maakt afgescheidenheid en polariteit plaats voor verbondenheid en eenheid. Niet dat deze beweging al helemaal is voltooid, maar de zo belangrijke eerste stap is gemaakt. Een ander helder inzicht kreeg ik als representant in een opstelling. In het hebben van en het vasthouden aan verwachtingen naar anderen, ga je bij jezelf weg en is het onmogelijk om ooit nog bij jezelf thuis te komen. De hoogste tijd dus om te oefenen met het loslaten van deze ontkrachtende claims. En het sterkt om aan de verlangens die achter deze verwachtingen liggen, zelf invulling te geven. Zo gaf ik mezelf met een groot cadeau mijn eigen (mobiele) vrijheid terug. De meeste helende werking in dit proces had het uitvergrootte vakantieportret dat ik van een goede vriend voor mijn verjaardag kreeg; een onverwachte, ontroerende en blije ontmoeting met mijn eigen "ik". Hoewel het voor mij tot dan toe not-done was om een zelfportret aan de muur te hangen, gaf ik mezelf een prominente plaats in de gallery in de gang tussen de foto's van verschillende generaties familieleden. Sinds dat moment voel ik me niet meer die observerende, onderzoekende en soms ook wel kritische buitenstaander, maar een van hen. Een ervaring waardoor ik met liefde en mildheid meer plek in mijn eigen leven kan innemen. Al met al een hele verschuiving in de interne balans van geven en nemen, die het juist mogelijk maakt om meer en onvoorwaardelijk met anderen te delen. Een rijk gevoel dat ik iedereen gun.

READINGCONSULT
In een reading lees ik in jouw energieveld wat de meest actuele thema's en processen zijn van dit moment en hoe je de energie op een effectieve manier zou kunnen richten in deze levensfase. Deze informatie geeft houvast in periodes van transformatie en groei. Van het consult dat gemiddeld twee uur duurt wordt een geluidsopname gemaakt. Voor het maken van een afspraak ben ik bereikbaar op 033-4451480 of via de mail.

9 OKTOBER: VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN (LEVEL 1)
Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de jaartraining Vraaggericht Energie Waarnemen die op 9 oktober start. In deze training leer je om energie te lezen bij jezelf en anderen en krijgt handvatten om de gelezen informatie te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

12 NOVEMBER VERDIEPING EN TRANSFORMATIEDAG
Op 12 november is er de mogelijkheid om eigen thema's uit te werken en te oefenen met opstellingen en het waarnemen van energie tijdens de Verdieping en Transformatiedag. Hiermee breng je een verdieping aan in jouw leven én in het werken met de genoemde methodieken.

9 DECEMBER INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN
Omdat er in deze periode veel behoefte is om levensvraagstukken uit te werken met familieopstellingen heb ik op 9 december a.s. een extra workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen ingepland. Daarmee is er ruimte gekomen voor vier vraagstellers en ook voor representanten.

11 DECEMBER SPECIALISATIE VORIGE LEVENS ENERGETISCH EN SYSTEMISCHE BEKEKEN
Tijdens de workshop Vorige Levens Energetisch en Systemisch bekeken, die plaatsvindt op 11 december a.s. wordt op zoek gegaan naar herinneringen uit vorige levens die in het-hier-en-nu beperkend werken en de basis vormen voor ongewenste patronen. Vervolgens gebruikt de deelnemer systemisch werk, energetisch werk en healing om deze ervaringen te transformeren, zodat de energie weer vrij kan gaan stromen.

BOEKENTIP
Een collega van mij maakte me attent op de boeken van reïncarnatietherapeut Marianne Notschaele - den Boer. Reincarnatieverhalen is een van haar werken. waarin verhalend en op een prettig leesbare manier uiteen gezet wordt hoe het teruggaan naar een vorig leven behulpzaam kan zijn om vraagstukken in de huidige levensfase op te lossen. Door gebruik te maken van o.a. schrijfopdrachten komen oude, vaak belemmerende (cel)herinneringen in een ander, opbouwend perspectief te staan.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Voor het Coach-Gourmet zie www.coachgourmet.nl. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.