Ako ne se chete, kliknete                                                                               English

 
Екофорум за Югоизточна Европа
29-31 май, ИЕЦ, София
 
 
 
 

 
 
 
 
Знаете ли, че сградите консумират 40% от енергията и са отговорни за 36% от отделените CO2 емисии. От всички нас зависи да ги превърнем в привлекателно и комфортно място за обитаване. Развитието на устойчива архитектура е приоритет в ЕС. Предстоят значителни инвестиции в модернизирането на сградния фонд, които ще намалят дългосрочните разходи, енергийната бедност и ще насърчат едно отговорно поведение към околната среда.
 
Понятието ефективност навлиза все по-често и в областта на отпадъците - те се превърнаха в ценни ресурси за производство на енергия, биогорива и други материали.
Научете за най-новите технологични постижения  и атрактивни пазарни ниши, разширете своя бизнес, почерпете от опита на водещи световни експерти, присъединете се към Екофорума за Югоизточна Европа (29-31 май, ИЕЦ, София).
 
Тематични акценти на изявата
● Енергийна ефективност    ● Интелигентни сгради   
● Биогорива от селскостопанска дейност
● Децентрализирано производство на соларна електроенергия в сградите
 
Паралелни инициативи
● Европейски фондове за регионално развитие на България в периода 2014-2020
● Към мащабно интегриране на фотоволтаиката в България
● GBE Factory - Предприятия за производство на зелена енергия (30.05.2013, 9.30-14.30)
● Делови срещи Go Green to Environment 2013 - G2E 2013
● Конференция и изложба за управление на отпадъци
 
Организатор: Виа Експо  Т: 032/ 512 905, 960 011  |  E: office@viaexpo.com  |  W www.viaexpo.com