14 januari, 20.00 uur, kelder Morgensterkerk
SEINKRACHT van START
Initiatieven voor en door bewoners in Hilversum Oost
 
NIEUWSBRIEF Duurzaam Hilversum - december 2014
 
Seinkracht start op 14 januari, inloop vanaf 19.45 uur
Lokatie = kelder Morgensterkerk, Seinstraat 2 Hilversum
 
Meer info over Seinkracht vindt u op hilversumverbonden.nl/seinkracht/       
Seinkracht is een initiatief van Stichting Hilversum Verbonden
   
 
   
Nederland bruist. De tijdgeest verandert. Op steeds meer plaatsen bloeien burger-initiatieven op. Onze wijk kan daarbij niet achterblijven, toch? Bovendien blijkt dat zulke activiteiten zelfs door drukbezette mensen als heel stimulerend worden ervaren. Leuk om mee te maken.
 
Seinkracht is een bewonersinitiatief. Door samen te praten over onze wijk, hopen we nieuwe initiatieven van onderaf tot stand te brengen die zorgen voor een positieve en blijvende verandering in onze maatschappij. Initiatieven die aansluiten bij interesses van bewoners in Oost.
Seinkracht werkt volgens de methode van 'Meentkracht', het succesvolle bewonersinitiatief uit de Hilversumse Meent. Dit doen we op 14 januari zonder verdere verplichting in 5 stappen.
 
Stap 1: kennismaken met een (gratis) kop koffie of thee, inloop 19.45 uur
 
Stap 2: Aan de hand van enkele vragen praten we vanaf 20.15 uur over:
              a) wat vinden we leuk aan onze wijk?
              b) wat is er goed geregeld in onze wijk?
              c) wat missen we in onze wijk?
              d) welke mogelijkheden zien we in onze wijk voor nieuwe initiatieven?

Stap 3: Vanaf 21.30 brengen we de antwoorden op de vragen c) en d) onder in clusters. Dit zouden bijvoorbeeld de clusters zorg, jeugd, samen bewegen, energie-opwekking, ruilhandel, woningonderhoud en energiebesparing kunnen zijn. Dat is afhankelijk van waar de mensen mee komen.

Stap 4: Per cluster vragen we aan de aanwezigen wie er mee wil denken over het betreffende onderwerp om zodoende nieuwe burgerinitiatieven tot stand te brengen over deze onderwerpen.

Stap 5: Met een drankje erbij praten we vanaf 22.00 uur na over de avond
 
 
Vragen over Seinkracht? Bel initiatiefnemer Aernoud Olde: 06-1250.5498
Na 14 januari gaat Seinkracht in ieder geval van start met een 'Woning- & Energiegroep'. De vaak energie-onzuinige jaren '30 woningen in onze wijk zijn bij uitstek geschikt voor energiebesparende maatregelen die het wooncomfort verbeteren en uiteindelijk zichzelf terugverdienen. Seinkracht zal hiervoor de reeds door Meentkracht beproefde werkwijze gaan toepassen.
 
Seinkracht wordt hierin ondersteund door de gemeente Hilversum, Hoom en Hilversum Verbonden. Door deze samenwerking is het voor woningeigenaren mogelijk om:
- zonder veel rompslomp en dure adviseurs tot verstandige verbouwingen te komen
- via collectieve inkoop een lagere prijs te krijgen bij gekwalificeerde uitvoerders
- voor een gering bedrag het energiebespaaradvies en de kwaliteitscontrole door Hoom beschikbaar te stellen
- goedkope duurzaamheidsleningen aan te bieden welke beschikbaar zijn vanwege het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid
Recycling kan op vele manieren,
daarom hielden we op de Groest tijdens de vrijetijdsmarkt in sep-
tember een Geef & Neemtafel

Iedere 3e zaterdag van de maand

Meer weten over
                 Hilversum Verbonden?
     www.hilversumverbonden.nl
Waar begint en eindigt deze wijk? De publiciteit richt zich op het gebied tussen de Johannes Geradtsweg en de Minckelerstraat, maar in de praktijk is iedereen welkom die zich aangetrokken voelt tot het idee om in Hilversum Oost nieuwe burgerinitiatieven te beginnen.
 
Seinkracht wordt mede ondersteund door de gemeente Hilversum en door , een non-profit-organisatie die opgericht is om particuliere woningbezitters te begeleiden bij het verduurzamen van hun woning.   wil graag in onze wijk ook een woningisolatie-initiatief opzetten zoals ze dat ook in de Hilversumse Meent samen met de inwoners opgezet hebben. 
 
We hebben voor dit initiatief de naam Seinkracht gekozen omdat de wijk NSF logoeigenlijk geen naam heeft, en de voormalige Seintoestellen-fabriek die in deze wijk stond historisch gezien markant is. Het is een naam die al terugkomt in het winkel-centrum Seinhorst, wat op dit moment de enige plek is in de wijk waar vrijwel alle inwoners komen. Verder toont de naam overeenkomsten met het voorbeeldinitiatief 'Meentkracht'.
HELP: zonnepaneel zoekt dak, bij voorkeur op het zuiden, exploitatie in coöperatief verband geen bezwaar
              (Duurzaam Hilversum zoekt daken in Hilversum welke geschikt zijn voor exploitatie in coöperatief verband)
Tip 1: Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? Het antwoord vind je op www.zonatlas.nl
Tip 2: Zijn er meer voorbeelden van initiatieven zoals Seinkracht? Jazeker, kijk eens op www.nudge.nl