Quote
 Week 38
Jaar 2013
  ___________________________________________________________________________
 
 
Geduld is een noodzaak….
Je kan niet onmiddellijk oogsten na het zaaien.
 
Het niet opvolgen van deze  ‘boerenwijsheid’ kan tot veel frustratie leiden. Soms verwacht men onmiddellijk resultaat en kan men de tijd de tijd niet geven om haar werk te doen.
 
Dit geldt zowel voor jezelf als voor de verwachtingen die je als leidinggevende stelt in (nieuwe) medewerkers die een nieuwe vaardigheid hebben aangeleerd. Nog al teveel gaat men ervan uit dat ‘weten’ ook ‘kunnen’ is. Maar zoals je zelf weet is dit niet noodzakelijk zo. Een nieuwe vaardigheid integreren is een gedragsverandering die tijd vraagt en ondersteuning.
 
Als leidinggevende is het belangrijk hier rekening mee te houden en een gunstig klimaat te creëren voor je medewerker waarin hij ook fouten kan en mag maken.
 
 
 

 Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.