Altenatuur Nieuwsbrief
 
februari 2022

ONZE ADRESSEN
 
www.altenatuur.nl
 
facebook.com/altenatuur
 
twitter.com/@altenatuur
 
e-mail: altenatuur@gmail.com
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
1
Ledenvergadering verzet!
 
2
Strokenteelt Struikwaard 2022  
 
3
Weidevogelbescherming weer van start
 
4
Het nieuwe boeren in Altena
 
5
Fort Giessen zoekt gastvrouwen en gastheren
 
6
Oproep penningmeester
 
7
Landelijke opschoondag
 
8
Werkochtenden in februari en maart
 
 
 
AGENDA ALTENATUUR
 
24 maart (do):
Bijeenkomst Altenatuur.
Het nieuwe boeren in Altena
(lees in deze nieuwsbrief de info en aanmelden verplicht)
 
Plaats:
Fort Giessen, Giessen
Tijd: 20.00 uur
 
12 april (di):
Algemene LedenVergadering
(lees in deze nieuwsbrief de info en aanmelden verplicht)
 
Plaats:
Fort Giessen, Giessen
Tijd: 20.00 uur
 
 
 
 
 
WERKOCHTEND
 
19 februari (za) en
 
19 maart (za):
 
Locatie: Wijde Alm te Uitwijk
Wij vragen of vrijwilligers een handje willen helpen bij het onderhoud van dit natuurgebied. 
 
Plaats: 
Bosje langs Poortweg/Wijde Alm.
Verzamelen: 
Bij parkeerplaats Poortweg, Uitwijk.
 
Gewerkt wordt er van 8.30 tot 12.00 uur.
 
    Materiaal is aanwezig, maar heeft u zelf goed gereedschap 
dan is het misschien wel handig om dat mee te brengen. 
    Laarzen, regenkleding en werkhandschoenen aanbevolen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenvergadering verzet!
Het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering die, onder voorbehoud, gepland stond voor 15 februari, verplaatst naar dinsdag 12 april.
 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering Altenatuur 2022
Fort Giessen, dinsdag 12 april, aanvang 20.00 uur.   
 
1.     Opening.
2.     Notulen ledenvergadering van 18 september 2021
        (Altenatuurtje nr 117: pag 9-13)
3.     Kort jaarverslag secretaris.
4.     Financieel jaaroverzicht 2021/­begroting 2022 door de
        pen­ning­mees­ter. 
        Het bestuur vraagt leden om ideeën om deel reserves in
        te zetten voor biodiversiteit en duurzaamheid. Denk er
        thuis alvast eens over na!
        Wilt u stukken vooraf inzien? Ze zijn op te vragen bij de
        penningmeester: erik.gouw@fastflow.nl
5.     Verslag kascontrolecommissie.
6.     Bestuursverkiezing.
        Aftredend en herkiesbaar:
        Margo van Beem, Len Bruining,
        Goof van Vliet, Erik Gouw en
        Roel Wigman. 
        We nemen na 24 jaren afscheid van
        Jeanette Pollema (foto) die zich
        niet-herkiesbaar stelt als bestuurslid.
        Voordracht nieuw bestuurslid:
        Marga Oerlemans
7.     Rondvraag. 
8.     Pauze.
9.     Presentatie over het Strokenteelt
        project in de Struikwaard door Jos Schenkeveld.
10.  Sluiting.
 
Vanwege de onzekerheden over corona is het van belang om je op te geven voor deze bijeenkomst.
Stuur een mailtje naar altenatuur@gmail.com als je aanwezig wilt zijn.
 

Strokenteelt Struikwaard 2022
nog plaats voor 10 deelnemers!
 
Afgelopen jaar hebben we met elkaar een mooi strokenteeltproject uitgevoerd op de Struikwaard. Voor en door betrokken deelnemers werden op stroken eigen aardappels, groenten en bloemen op ecologische wijze verbouwd en zijn deze op woensdagavonden en zaterdagochtenden gezamenlijk geoogst.
 
  
Duurzaam, biologisch, samenbindend en lokaal. 
Dit zijn de drijfveren van ons project. Op de Struikwaard zullen komend jaar weer verschillende gewassen worden gezaaid. Vroege, midden en late aardappelen. Verschillende soorten kool, uien, rode bieten, sperziebonen en pompoenen. Als mooie aanvulling zullen er ook akkerbloemen worden ingezaaid waarvan een gedeelte als snijbloem uw vaas zal sieren. Hiermee willen we zowel u als de insecten blij maken. 
Voor dit abonnement betaalt u € 50,- per jaar. (Werken) en oogsten is met genoeg licht op woensdagavonden en anders op zaterdagochtenden. Met behulp van whatsapp communiceren de deelnemers en de kopgroep strokenteelt.
Meld u aan per mail: strokenteeltaltena@gmail.com, liefst voor 1 maart. Voor meer info bel naar Jos Schenkeveld 06-13348876 of Goof van Vliet 06-28703838
 

Weidevogelbescherming weer van start
 
Het seizoen van de weidevogelbescherming staat weer op het punt om te beginnen. Vanaf eind van deze maand zullen er weer meer dan 100 vrijwilligers op pad gaan in heel Altena om in samenwerking met boeren en loonwerkers nesten van weidevogels te beschermen. Samen zorgen ze ervoor dat de vogels veilig kunnen broeden en er zoveel mogelijk jongen opgroeien. Ook de plasdrasgebieden worden weer onder water gezet, belangrijk als fourageer- en broedgelegenheid. Het wachten is op het eerste kievitsei! 
 

Bijeenkomst Altenatuur:
Het nieuwe boeren in Altena
 
Donderdag 24 maart Fort Giessen
Zaal open 19.30 uur, aanvang 8 uur, pauze 9 uur, einde 10 uur
 
Vijf jaar geleden gaven we een stand van zaken van nieuwe ontwikkelingen in de landbouw en de natuur. Vernieuwing begon toen langzaam op gang te komen. Inmiddels is er een aantal agrariërs dat het roer helemaal om heeft gegooid. Drie hiervan vertellen er vanavond over. Daarnaast is er door Altenatuur een project strokenteelt opgezet in de Struikwaard waar nu al voor het 3e jaar ruim 40 huishoudens aan mee doen. Ook is er veel belangstelling voor voedselbossen en agro-forestry. Een nieuwe werkgroep van Altenatuur probeert er concrete stappen in te zetten. De gemeente Altena is met een verkennend project bezig om te komen tot een circulair voedselsysteem.
Het nieuwe boeren gaat niet vanzelf. Er wordt veel gepionierd, het proces gaat met vallen en opstaan maar er zijn wel concrete resultaten. Interessant is wat het voor de bodem, het water en de flora & fauna doet.
 
 
Daar gaat deze avond over. In het eerste deel enkele verrassende inleidingen en in het tweede deel discussie en verder uitdiepen van de initiatieven. Op het einde van de avond gaan bezoekers een stuk wijzer naar huis en zullen zeker geïnspireerd zijn om ook hun deel aan een betere aarde bij te dragen.
De drie inleiders zijn:
  1. Willem Groenenberg, biologische circulaire landbouwer, lid biohuis bestuur en samen met zijn broer eigenaar van Landgoed Kraaiveld. Werkt in samenwerkingsverband in Altena samen met Straver en Jagtenberg 400 ha en 250 koeien
  2. Meeuwis Millenaar, boerenlandvogelboer die zijn koeien de deur uitdeed en nu experimenteert met nieuwe landbouw op zijn 50 hectare land.
  3. Simone Koekkoek, een vernieuwende agrarisch ondernemer en bouwkundige die robots inzet om gewassen te telen.
Alle drie bewegen ze mee met de natuur, gebruiken ze geen kunstmest en geen pesticiden. Ze passen nieuwe technologische en natuurkennis toe. Ze treden landelijk en internationaal naar buiten: in Floriade 2022, Bionext en Partridge.
Hoe doen ze het? Is het economisch haalbaar? Is het geen greenwashing? Wordt de bodem, het voedsel, de natuur en de lucht er beter door? Zijn ze voortrekkers voor andere boeren in Nederland en daarbuiten? Bestrijden ze de CO2-uitstoot? Werken ze met schone energie?
Vanwege de onzekerheden over corona is het van belang om je op te geven voor deze bijeenkomst. Stuur een mailtje naar gooflies@ziggo.nl als je aanwezig wilt zijn. Misschien wordt het ook mogelijk om de avond on-line te volgen.
 

Fort Giessen Beheer zoekt vrijwilligers
 
Het bestuur van Fort Giessen Beheer (FGB), de overkoepelende organisatie van de gebruikers van Fort Giessen (Archeo-Altena en Altenatuur), is op zoek naar 
 
Vrijwilligers voor gastvrouw/gastheer, rondleiding en/of educatie
 
Het team van vrijwilligers van Fort Giessen ontvangt bezoekers, geeft rondleidingen over het Fortterrein waaronder het WOI Educatiepark en door de Fortgebouwen. Daarnaast worden er lessen aan schoolklassen gegeven over Archeologie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Natuur, Biodiversiteit en Duurzaamheid. 
Vindt u het leuk om mensen te ontvangen, informatie te geven, een praatje te maken en van koffie te voorzien of ligt uw interesse meer bij het geven van educatie en rondleidingen, meld u dan (ook voor vragen/verdere toelichting) aan op altenatuur@gmail.com.   
 

Oproep van de penningmeester
 
Mogelijkheid tot inning contributie middels automatische incasso!
 
Het bestuur van Altenatuur heeft besloten om voor die leden die dat graag willen de mogelijkheid aan te bieden om de inning van de contributie met behulp van automatische incasso te doen. Ik krijg regelmatig van leden te horen dat men dit graag zou kunnen doen. Vanuit mijn rol als penningmeester hoop ik dat zoveel mogelijk leden hiervan gebruik gaan maken omdat het controleren van de contributies behoorlijk arbeidsintensief is. Maar ik wil benadrukken dat het niet verplicht is. Op de website van Altenatuur is een nieuw formulier gemaakt waarmee u automatische incasso kunt aanvragen.
 

Landelijke opschoondag
 
Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer zover: de Landelijke Opschoondag. Tijdens deze opschoondag geven we ons kikkerlandje een schoonmaakbeurt. Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval voor een fijne & schone(re) buurt! 

Iedereen kan meedoen aan de Landelijke Opschoondag: individuen, sportverenigingen scholen, buurtverenigingen etc. De gemeente zorgt op zaterdag 19 maart voor alle benodigde opschoonmaterialen en fantastische prijzen in de Afvalbingo.
 
Doe jij ook mee?
Kom in actie en meld jouw opschoonactie aan via onderstaande knop! Motiveer anderen in gemeente Altena om ook mee te doen aan de Landelijke Opschoondag.
 
Aanmelden kan t/m dinsdag 1 maart 2022.
Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Voorafgaand aan de opschoonactie ontvang je de laatste praktische informatie per mail.
 
 

Werkochtenden Beheercommissie

Ook de komende periode zoeken we weer vrijwilligers voor het onderhoud van de natuurgebieden. We werken de komende tijd aan de noordoever van de Wijde Alm bij Uitwijk.
Verzamelen: parkeerplaats aan de Poortweg (zie kaartje op de site).
 
Op onderstaande data wordt gewerkt van 8.30 uur tot 12.00 uur.
zaterdag 19 februari en
zaterdag 19 maart 
Het werk bestaat uit het wegslepen en opbossen van wilgentakken en ander snoeihout. Vele handen maken licht werk en er is ook altijd tijd voor een kop koffie of thee. Denkt u aan goed schoeisel, werkkleding/handschoenen. Materiaal is aanwezig, maar heeft u zelf gereedschap dan is het misschien wel handig dat mee te nemen. Voor vragen mailt u naar: altenatuur@gmail.com.
     
Altenatuur
de natuurbeschermingsvereniging
van het Land van Heusden en Altena