Drukbezochte Open Dag
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door de schoolleiding
Inmiddels zitten we alweer in week 5 van het nieuwe kalenderjaar 2019 en lijkt de kerstvakantie wellicht langgeleden. Zoals u heeft vernomen hebben wij het grootste deel van de verbouwing achter de rug en kunnen onze leerlingen gebruik maken van hun nieuwe aula. Ook de MakerSpace is gereed. De komende maanden vinden er nog afwerkingswerkzaamheden plaats en gaat men aan de slag met het nieuwe Open Leer Centrum in het atrium.  

 
Onderwijsinspectie op bezoek
Op 29 januari 2019 bracht de onderwijsinspectie haar reguliere 4-jaarlijkse bezoek aan onze school. Dit bezoek is voor de school positief verlopen. Zodra het onderzoeksrapport beschikbaar is, kunnen wij u daarover verder informeren.
 
 Terugblik Open Dag
 
Op zaterdag 19 januari 2019 konden groep 8-leerlingen het Minkema College bezoeken tijdens de open dag. Onze beide locaties openden de deuren. Er reed een Amerikaanse schoolbus tussen beide locaties zodat iedereen kon kennismaken met onze vakken, docenten en natuurlijk leerlingen. Tijdens de open dag konden bezoekers meteen de eerste resultaten van de verbouwing bewonderen: de nieuwe aula en de MakerSpace. 


Maar liefst 90 leerlingen hebben de hele dag meegeholpen. Zij verwelkomden de bezoekers bij de ingang, wezen de weg door het gebouw of hielpen in een lokaal. De aanwezigheid en het enthousiasme van onze leerlingen wordt altijd enorm gewaardeerd door de bezoekers. Ontzettend bedankt voor jullie hulp!
 
Minkema Boulevard: 3 en 4 april
Dit jaar wordt Minkema Boulevard voor de 15e keer op het podium gebracht. De leerlingen spelen het stuk "Dilemma?"

De voorstelling kent in dit lustrumjaar een humoristische inslag en gaat over: Wat is belangrijker tussen twee mensen een hobby of de relatie? Wat doet deze vraag met twee geliefden? Wie maakt welke keuze en hoe houdt de liefde stand?

Een spel waar echte keuzes gemaakt moeten worden: je serieuze hobby of de echte liefde?

"Dilemma?" wordt op 3 en 4 april a.s. op het podium gebracht. Op de website vindt u binnenkort meer informatie en kunt u ook kaarten bestellen.
 
Minkema 100!
  Terugblik: maand van de gezondheid
Januari was de maand van de gezondheid: Fit & Healthy. Naas een spectaculaire Obstacle Run in de sporthal, kregen de vmbo-leerlingen leerjaar 1 en 2 op 28 en 29 januari een EHBO en reanimatietraining.

Met deze training leerden de leerlingen hoe zij moeten reanimeren en een AED bedienen. Op die manier weten zij hoe te handelen in een noodsituatie en hoe zij zichzelf én anderen kunnen helpen bij een ongeluk. 
 
Wat staat er in februari te gebeuren?
Februari is de maand van de wetenschap. Wetenschap gaat over nieuwsgierig zijn, vragen stellen, ontdekken, beredeneren en onderzoeken.

Vraagtekens zetten bij 'de waarheid' is een groot goed dat wij graag stimuleren bij onze leerlingen. In de maand van de wetenschap besteden we hier extra aandacht aan.   

Wetenschapsworkshop
Tijdens deze workshop van Universiteits Museum Utrecht op 5 en 8 februari gaan de vmbo-leerlingen uit leerjaar 2 op onderzoek uit. Hoe moeilijk is het om twee dingen tegelijk te doen? Kunnen meiden beter multitasken dan jongens? En… heb je zelf door hoe je beïnvloed wordt door je omgeving? 
 
 
Robot Soccer
De voetballende robots van wereldkampioen Tech United ( TU Eindhoven) spelen op 7 februari in de aula van de Minkemalaan een spannende voetbalwedstrijd! Komt dat zien! De onderbouwleerlingen van de havo/vwo en diverse klassen van het vmbo mogen aanwezig zijn bij deze wedstrijd.

 
 Even voorstellen: schoolorthopedagoog Imke Simons
Mijn naam is Imke Simons, en met ingang van 1 november heb ik mij aan mogen sluiten in het zorgteam van het Minkema Stein. Voor mijn start op het Minkema heb ik onder andere gewerkt als vestigingsmanager bij KNAP!, als dyslexie-behandelaar op verscheidene basisscholen en als orthopedagoog binnen Scope in Vleuten.

Naast mijn huidige werkzaamheden ben ik ook werkzaam op het ROC Midden Nederland te Nieuwegein en heb ik een bedrijfje in het ondersteunen van hoogbegaafde kinderen.
 
Samen met de mentoren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleider, afdelingsleiders en u als ouders/verzorgers denk ik mee in de stappen die we kunnen zetten met de leerlingen waarbij het allemaal iets minder vanzelf gaat. Ik zal meedenken over de aanpak in de klas, het aanvragen van extra ondersteuning of het in kaart brengen van wat een leerling nodig heeft om tot leren te komen.

Mochten er in de loop van het schooljaar vragen zijn, of maakt u zich zorgen over uw zoon of dochter, neem dan vooral even contact met me op. 
 
 Ouderavond 'Gezondheid, voeding en lifestyle' op 16 april
Dinsdagavond 16 april organiseert de Ouderraad in samenwerking met Beweegteam Woerden, de cateraar Ad Brak en de GGD een ouderavond waarbij de thema’s ‘Gezondheid, voeding & lifestyle’ centraal staan.

Tijdens deze ouderavond wordt u geïnformeerd over de Gezonde School-aanpak van het Minkema en het verantwoorde kantine-aanbod op school. Daarnaast krijgt u ook praktische tips voor een gezonde voeding van uw puber en kunt u al uw vragen stellen aan de jeugdverpleegkundigen van de GGD.

Reserveer deze datum nu alvast in uw agenda. Zodra de definitieve inhoud van het programma bekend is, zullen we u hierover informeren.

Wilt u zich nu alvast aanmelden of wilt u meer info over deze avond, mail dan naar ouderraad-stein@minkema.nl

Graag tot 16 april!
 
 Nieuws vanuit het examensecretariaat
De tweede SE periode is achter de rug. U ontvangt rond 1 februari het PTA overzicht met de behaalde SE-cijfers. Daarnaast ontvangt u een brief met daarin vermeld de wijze waarop uw zoon/dochter zich digitaal kan opgeven voor een herkansing (inschrijven via de ELO op uiterlijk woensdag 6 februari voor 12.00 uur). Daarna is inschrijven NIET meer mogelijk.

De herkansingen zijn gepland op: 
  • donderdag 14 februari voor de basis en kader beroepsgerichte leerweg
  • vrijdag 15 februari voor de mavo. 
Bij deze herkansingen geldt het hoogst behaalde cijfer, dit cijfer zal vervolgens in Magister worden ingevoerd.

Op donderdag 21 februari vindt er een ouderavond plaats voor de ouders en leerlingen van klas 4. Indien uw zoon of dochter onvoldoende voor een vak staat, kunt u met een vakdocent een 10-minuten gesprek aanvragen via Magister. Hierover ontvangt u een aparte uitnodiging.
 
Wijzigingen in het personeel
Met ingang van 1 februari nemen we afscheid van vakcollega biologie en mentor, de heer M. van Rhijn. Hij heeft een baan elders geaccepteerd. Wij danken hem voor alles wat hij voor de leerlingen en Minkema Stein heeft betekend en wensen hem alle succes in zijn nieuwe onderwijsbaan.

Door zijn vertrek neemt mw. Blaas een aantal biologielessen van collega Van Rhijn over. Ten aanzien van haar taken binnen het team van Zorg & Welzijn kunnen wij melden dat mw. Ceren Kayalar haar werk daar overneemt.

De overige lessen van de heer Van Rhijn worden vervangen door Mw. Isenia (ook per 1 februari). Zij is een ervaren biologiedocent en verheugt zich op haar nieuwe baan in Stein. Tevens neemt zij van mw. Baak klas 1M en 1L over, dit vanwege uitbreiding van haar taak als zorgcoordinator in het kader-mavo en mavo-havo team.

Vanwege alle veranderingen wordt gestart met een aangepast basisrooster.
 
Agenda
06/02: Deadline inschrijven herkansing
05 en 08/02: Wetenschapsworkshop
07/02: Robot Soccer
11/02: Toetsvrije week k/m en m/h klas 1 en 2, mavo(+) klas 3
 
Nieuwsbrief #3, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens verloren hebben, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan bij magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.