Nieuwsbrief 30 augustus -  16 september 2019
WETSVOORSTELLEN
Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
55K0236
Indieningsdatum: 27/08/2019

Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 "Verbintenissen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek
55K0174
Indieningsdatum: 16/07/2019

Wetsvoorstel houdende invoeging van boek 3 "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
55K0173
Indieningsdatum: 16/07/2019
PUBLIEK RECHT
ADMINISTRATIEF RECHT

Vereiste actueel belang bij Raad van State brokkelt verder af
T. Souverijns, Juristenkrant nr.393, 11/09/219, 6

WOONBELEID


De Vlaamse woningpas: een eerste stap naar een uniek woningloket?
T. Vandromme, T. Not.nr. 7-8, aug-sep 2019, 627

Quel ‘label’ pour l’habitat solidaire?
(Brussel en Wallonië)
N. Bernard, JT N° 6781, 07/09/2019, 537

VREEMDELINGENRECHT


Transit en verblijf vreemdelingen
F. Kuty, La cause de justification déduite du mobile humanitaire dans l’hypothèse de l’aide apportée à l’entrée, au transit ou au séjour illégal sur le teritoire belge, RDP 2019/7-8, 849

GEZONDHEIDSRECHT

Het recht op informatie en toestemming van de patiënt herbekeken
E. Verjans, T. Gez. 2019/’20, 4

BURGERLIJK RECHT
BURGERLIJKE STAND

La loi du 18 juin 2018 et l’avènement d’un état civil adapté au XXIe siècle, numérique et centralisé
S. Cap, G. Willems, JT N° 6782, 14/09/2019, 557

FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT


Wanneer een wettelijke regeling voor draagmoederschap?
T. Vansweevelt, Redactioneel, T. Gez. 2019/20, nr. 1, 2

Erfwet 2018: nieuw Belgisch erfrecht revisited  
A.L. Verbeke, RW 2019-2020, nr. 2, 14/09/2019, 43

ZAKENRECHT


Vereniging van mede-eigenaars (VME)
C. Willemot, Heeft het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de VME over het hoofd gezien?, RW 2019-2020, nr. 2, 14/09/2019, 42

Procedurele aspecten inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden: een update
F. Baudoncq, M. Valkeniers, Advocatenpraktijk, Gerechtelijk Recht nr. 24, sep 2019, 104 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Pandregister
A. Despontin, Le registre des gages fête ses dix-huit mois: ‘registre, ouvre-toi!’, JT N° 6781, 07/09/2019, 543

VERBINTENISSENRECHT

Eerste kennismaking met de Brusselse Woninghuurordonnantie
A. Grootjans, S. Wynant, T.Not. nr. 7-8, jul-aug 2019, 579

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Zelfrijdende wagens anno 2019
P. Gryffroy, B. Fiten, D. Surinx, NJW nr. 406, 11/09/2019, 542

Pleidooi voor proportionele verdeling van de meerschade bij onterecht uitblijven van schadebeperking
L. Dillen, TBBR 2019/7, 371

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Advocaat – beroepsgeheim – niet tegenstelbaar aan cliënt
Cass. 03/10/2018, noot F. Blockx, D&T 2019/1, 79

Advocaat – tuchtrechter – onafhankelijkheid en onpartijdigheid - onttrekking aan de tuchtraad wegens overleg voorzitter tuchtraad met stafhouder
Cass. 19/10/2018, , D&T 2019/1, 81

Notaris – tucht
B. Van den Bergh, In welke mate heeft de preventieve schorsing van een notaris juridische impact op de schorsing als tuchtsantie?, D&T 2019/1, 5

Magistraten – programma’s beroepsbekwaamheid in BS 09/09/2019
22 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

Werving gerechtelijke stagiairs 2019-2020

Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2019-2020). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg
De kandidaturen dienen uiterlijk op 9 oktober 2019 12u00 ingediend te worden, enkel langs elektronische weg via de website van de Hoge Raad voor de Justitie
ONDERNEMINGSRECHT
Rechtspraak handels- en economisch recht
JLMB 2019/27
Beschrijving + inhoudstafel

Selectieve distributie en uitputting van het merkenrecht
K. Dewaele, M.-C. Janssens, Selectieve distributie en uitputting van het merkenrecht. Uniciteit op de helling?, IRDI 2019/1, 7

VENNOOTSCHAPPEN

De nieuwe vennootschapswet. Een eerste commentaar
K. Maresceau, Wolters Kluwer 642 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De CV voor professionele vennootschappen van vrije beroepen: C4?

R. Houben, Editoriaal, TRV-RPS 2019/5, 449

Het ondernemingslandschap bij de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
E. Van den Broele, Studie, TRV-RPS 2019/5, 451

Verbonden vennootschappen in het WVV, welk nieuws onder de zon?
D. Rooses, Standpunt, TRV-RPS 2019/5, 498

M & A Kroniek – Chronique de jurisprudence en M & A (2000-2017)
B. Bellens, D. Leclercq, TRV-RPS 2019/5, 504

Heeft het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de VME over het hoofd gezien?
C. Willemot, RW 2019-2020, nr. 2, 14/09/2019, 42

CBN over nieuwe jaarrekeningmodellen voor neerlegging bij Nationale Bank
S. Van Crombrugge, Balans nr. 833, 31/08/2019, 1

Nieuw vennootschapsrecht leidt tot aanpassing Corporate Governance Code

E. Janssens, Balans nr. 833, 31/08/2019, 4

Het nieuwe vennootschapsrecht (3)
M. Valkeniers, N. Segers, T. Not. nr. 7-8, jul-aug 2019, 555

VZW’S EN STICHTINGEN

Groottecriteria VZW’s en stichtingen: ontwerpadvies CBN
S. Van Crombrugge, Balans nr. 834, 1

VERZEKERINGEN
EN AANSPRAKELIJKHEID

Step by step: complexiteit verzekerd bij ongevallen met elektrische steps
F. Auvray, P. Gillaerts, I. Samoy, C. Van Schoubroeck, S. De Rey, C. Borucki, N. Stroobants, Juristenkrant nr.393, 11/09/2019, 13

Pleidooi voor proportionele verdeling van de meerschade bij onterecht uitblijven van schadebeperking
L. Dillen, TBBR 2019/7, 371

Warranty & Indemnity-verzekering
F. Hoogendijk, P.-J. Denys, It’s All About the Policy. Over Warranty & Indemnity-verzekering, TRV-RPS 2019/5, 477

Zelfrijdende wagens anno 2019
P. Gryffroy, B. Fiten, D. Surinx, NJW nr. 406, 11/09/2019, 542

Levensverzekering ‘toegewezen fonds’ in België: stand van zaken
M. Mairlot, F. Collon, Verzekeringsnieuws, nr. 8, sep 2019, 1

AUTEURSRECHT


Hof van Justitie streng voor samplen van muziekfragmenten
L. Boghaert, D. Surinx, Juristenkrant nr. 393, 11/09/2019, 6

FINANCIEEL RECHT
Wijzigingen inzake betalingsdiensten na PSD II
K. Tierens, RW 2019-2020, nr. 3, 21/09/2019, 82
STRAFRECHT
Fiscaal strafrecht
E. Van Dooren, Ingekantelde fiscale procedure RW 2019-2020, nr. 1, 07/09/2019, 2

Zuivering van nietigheden
Y. Liégeois en B. De Smet, Twintig jaar zuivering van nietigheden tijdens het gerechtelijk onderzoek. Tijd voor verandering of opfrissing van het systeem? , RW 2019-2020, nr. 1, 07/09/2019, 3

Gerechtelijke samenwerking in strafzaken – rechtspraak EHRM

J. Portier, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme face à la coopération judiciaire en matière pénale, entre soutien aux États et encadrement des pratiques, RDP 2019/7, 865

Jeugddelinquentie 2020: een straffer Vlaanderen
G. Decock, S. Van Rumst, TJK 2019/3, 223

Leiden procedurele waarborgen voor jeugdige verdachten tot effectieve participatie?
Reflecties over het jeugdstrafproces in de voorfase vanuit empirisch perspectief
A. Pivaty, D. de Vocht, TJK 2019/3, 244

Rechtspraak straf(proces)recht

JLMB 2019/28
Inhoudstafel

FISCAAL RECHT
Rulingcommissie lanceert nieuwe voorwaarde ivm omvang auteursrecht
JVD, Fiscoloog nr. 1623, 11/09/2019, 1

Waardeverminderingen
JVD, Toch ‘boeking’ vereist, ook in geval van ‘vereenvoudigde’ boekhouding?; Fiscoloog nr. 1623, 11/09/2019, 3

Beroepskosten
L. Maes, Tijdstip aftrekbaarheid kost in hoofde van boekhoudplichtige onderneming, Fiscoloog nr. 1623, 11/09/2019, 4

Registratierechten
I. Massin, ‘Erfpachtconstructies’: Vlabel volgt uiteindelijk federaal standpunt, Fiscoloog nr. 1623, 11/09/2019, 8

Jaaroverzicht vennootschapsbelasting aj. 2019
A. Deboever, K. Dewagtere, Fisc. Act. nr. 28, week 5-11 sep 2019, 1

Buitenlandse rekening ‘verenigingen’: wanneer aanmelden bij het CAP?

JVD, Fiscoloog nr. 1622, 04/09/2019, 1

Fiscale procedure
C. Buysse, Subsidiaire taxatie: ontheffing na bezwaar kan ongedaan worden gemaakt, Fiscoloog nr. 1622, 04/09/2019, 3

Witwasreglementering
JVD, ‘UBO’-register: wat met ‘dochters’ van beursgenoteerde vennootschappen?, Fiscoloog nr. 1622, 04/09/2019, 6

Fiscaal strafrecht
E. Van Dooren, Ingekantelde fiscale procedure RW 2019-2020, nr. 1, 07/09/2019, 2

Opstellen loonfiches – geheime commissielonen
H. Vandebergh, Enkele misschien bijzondere vaststellingen i.v.m. het opstellen van loonfiches en de aanslag geheime commissielonen, TFR nr. 565, sep 2019, 643

Het Wetboek invordering
I. De Troyer, L. Vandenberghe, Het Wetboek invordering: onvoldoende soelaas voor de belastingschuldige met betalingsmoeilijkheden?; TFR nr. 565, sep 2019, 647

Taks op de effectenrekeningen

K. Hellinckx, S. Mertens, Wolters Kluwer 2019, 329 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift Lokale & Regionale Belastingen (LRB)
Inhoudstafel nr. 2019/2

Fiscaal Compendium - Vennootschapsbelasting 2019
Y. Verdingh, Wolters Kluwer 2019, 1157 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BTW

‘Starters’ kunnen binnenkort BTW-tegoeden ‘maandelijks’ terugvragen
CB, Fiscoloog nr. 1623, 11/09/2019, 6

Verhuur sporthal vereist exploitatie en is geen vrijgestelde onroerende verhuur
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 28, week 5-11 sep 2019, 8

Opeisbaarheid BTW: nieuwe regels voor notarissen, architecten, enz.
I. Massin, Fiscoloog nr. 1622, 04/09/2019, 7
SOCIAAL RECHT
Hof van Justitie beschermt ruimere groep getuigen van discriminatie
M. Verhoeven, Juristenkrant nr. 393, 11/09/2019, 1

Sociale verkiezingen 2020

Met Brochure sociale verkiezingen 2020 (juni 2019)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Praktijkboek ontslag 2019

Claeys & Engels, Wolters Kluwer 2019
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsongevallenverzekering
V. Verdeyen, E. Ankaert, Sociale Praktijkstudies , Wolters Kluwer 2019, 128 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Een collectief conflict in de onderneming: wat nu?
C. Vandersnickt, Sociale Wegwijzer nr. 15, sep 2019, 2

Responsabilisering van de werkgever van deeltijdse werknemers met behoud van rechten
N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 15, sep 2019, 8

Ecocheques voor duurzame mobiliteit
A. Jacobs, Sociale Wegwijzer nr. 15, sep 2019, 11

Overlevingspensioen of overgangsuitkering

M. Bruininckx, Sociale Wegwijzer nr. 15, sep 2019, 13
STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be