FEBRUARI 2017
In deze Bijblijver
  • Update respons NSE 2017
  • Storing in de NSE vragenlijst
  • Eerste reminders deze week verstuurd
  • Voorbeelden eigen promotiemateriaal van instellingen
  • Pagina voor docenten
  • Twitter mee! #NSE2017
 
 
Update respons NSE 2017
Sinds de Nationale Studenten Enquête 2017 ruim twee weken geleden van start is gegaan, hebben ruim 130.000 studenten de NSE al ingevuld. Dit komt neer op een bruto respons van 18%! Hoewel de respons iets achterblijft bij de respons van 2016, lopen we voor op eerdere jaren.
 
Bekijk de respons van jouw instelling via de responstool.
 
Storing in de NSE vragenlijst
Afgelopen maandag hebben we 's ochtends last gehad van een storing in de NSE vragenlijst. Bij de vraag over de algemene tevredenheid van de opleiding (vraag 15) verscheen er geen knop waarmee studenten naar de volgende pagina konden gaan, waardoor ze op deze vraag vast bleven zitten. 
De storingen heeft enkele uren geduurd en was om 11:00 uur weer verholpen. Het versturen van de reminders is tijdelijk on hold gezet, tot het probleem was opgelost. 
 
De studenten die maandag op vraag 15 waren afgehaakt hebben dinsdagochtend een e-mail ontvangen met het bericht dat de vragenlijst weer werkt en dat ze met hun persoonlijke link verder kunnen waar ze gebleven waren.
 
Eerste reminders deze week verstuurd
De eerste reminders worden deze week verstuurd aan de studenten die de NSE nog niet hebben ingevuld of zich nog niet hebben afgemeld. 
In week 6 en week 8 van het veldwerk zullen nog twee reminders verstuurd worden. In week 9 versturen we de last shot mail.

Ook dit jaar zien we dat de reminders een positief effect hebben op de respons. Deze schiet omhoog nu de herinneringsmails verstuurd worden. 
 
Voorbeelden eigen promotiemateriaal van instellingen
Sommige instellingen gebruiken niet alleen het promotiemateriaal dat Studiekeuze123 levert, maar maken ook zelf promotiemateriaal voor de NSE. Op Studiekeuzeinformatie.nl is hiervan een aantal voorbeelden te zien. 
Hebben jullie ook zelf iets gemaakt, een stand ingericht of een ludieke actie georganiseerd en willen jullie dit als voorbeeld delen met andere instellingen, mail dan een afbeelding of foto naar info@nse.nl!
 
Pagina voor docenten
Ook dit jaar is er weer een pagina voor docenten. Hier vinden ze informatie over de NSE en worden er tips gegeven wat ze zelf kunnen doen tijdens het veldwerk. 
De pagina is ook beschikbaar in het Engels!
 
Twitter mee! #NSE2017
Veel instellingen besteden gedurende de veldwerkperiode aandacht aan de NSE via Twitter en Facebook. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. De officiële hashtag voor de NSE 2017 is #NSE2017.
We vragen wel erop te letten dat er geen positieve beïnvloeding plaatsvindt.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.