APRIL 2016
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase april 2016
 • Aanleveren data voor release juni 2016: uiterlijk 12 mei 2016
 • Nieuwe Studiekeuzedatabase in 2016
 • Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
 
Release Studiekeuzedatabase april 2016
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 16.2) is beschikbaar.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • Het meest recente vestigingsregister van LISA is verwerkt;
 • De instroom vanuit mbo, afkomstig van de Vereniging Hogescholen, is verwerkt;
 • Gegevens over (her)inschrijvers, instroom en vervolgstudies uit het 1cijferHO zijn verwerkt.
Lees meer over de release van april 2016.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Aanleveren data voor release juni 2016: uiterlijk 12 mei 2016
De eerstvolgende release (16.3) vindt plaats op 12 mei. Wijzigingen die tot 8 april bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in juni kunt u tot uiterlijk 12 mei a.s. aanleveren. 

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website

Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 12 mei 2016 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van juni 2016.
 
Nieuwe Studiekeuzedatabase in 2016
Aan het einde van de zomer van 2015 is Studiekeuze123 begonnen met de bouw van een nieuwe infrastructuur voor de productie van de Studiekeuzedatabase. Wij informeren u graag over de aanstaande veranderingen. Voor organisaties die nu gebruik maken van de Studiekeuzedatabase heeft de nieuwe infrastructuur mogelijk gevolgen.
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.
 
Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.
 
Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.