MEI 2017
In deze nieuwsbrief
  • Resultaten Nationale Studenten Enquête 2017 op Studiekeuze123.nl
  • Onderzoeksrapport studenttevredenheid hoger onderwijs
  • Nieuw voorlichtingsmateriaal Studiekeuze123
  • Financiële regelingen studenten met functiebeperking
 
 
Resultaten Nationale Studenten Enquête op Studiekeuze123.nl
Op 18 mei jl. zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 gepubliceerd op Studiekeuze123.nl. Ruim 280.000 studenten verdeeld over 70 hogescholen en universiteiten hebben hun mening gegeven over hun opleiding. De studentenoordelen zijn per opleiding terug te vinden op de site.
 
Onderzoeksrapport studenttevredenheid hoger onderwijs
Aan de hand van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête heeft I&O Research in opdracht van Studiekeuze123 een onderzoeksrapport geschreven. Dit rapport geeft de resultaten van de meest recente editie (2017) en plaatst deze in een tijdreeks vanaf 2013. Een schat aan informatie is samengebracht. De resultaten, die op Studiekeuze123.nl per opleiding te zien zijn, zijn in dit rapport voor het gehele hoger onderwijs (zowel hbo als wo) bijeengebracht.

In het rapport is gekeken naar voltijd studenten, aangezien dit de grootste groep is. Wat vinden studenten bijvoorbeeld van de kwaliteit van de inhoud van de opleiding, hun docenten, de groepsgrootte of de stagebegeleiding? Aan de hand van maar liefst 18 thema’s laat dit rapport de mening van de Nederlandse student duidelijk zien.

Enkele opvallende uitkomsten:
  • De studenten zijn tevreden, maar stagnatie bij oordeel over studie in het algemeen.
  • Associate degreestudenten minst tevreden, maar waardering stijgt het sterkst.
  • Studenten meest tevreden over stage en begeleiding door stagebedrijf; minst over stagevoorbereiding door opleiding.
 
Nieuw voorlichtingsmateriaal Studiekeuze123
Met de start van het nieuwe schooljaar verspreidt Studiekeuze123 op middelbare scholen nieuw voorlichtingsmateriaal voor studiekiezers. Naast de folder en posters, verschijnen er dit jaar ook twee online magazines: een voor scholieren en een voor ouders. Decanen krijgen volgende week een mail om het gratis materiaal te bestellen. Bekijk het materiaal van vorig jaar.
 
Financiële regelingen studenten met functiebeperking
Studiekiezers met een functiebeperking zijn niet altijd even goed op de hoogte van de (financiële) regelingen die voor hen van toepassing zijn. Daarom heeft het ministerie van OCW, in samenwerking met het Expertisecentrum Handicap + Studie, LSVb en ISO een informatieve factsheet ontwikkeld waarin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn.
      
 
Bijeenkomsten
1 juni 2017
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.