Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
17 - 23 mei 2017
 

ACTUEEL


 
België op plaats 4 met vragen aan Hof van Justitie van EU
Jaarverslag 2016 Hof van Justitie van de Europese Unie
Prejudiciële procedures:  België 26 verzoeken (gedeelde 4eplaats met Nederland )
Duitsland: 84
Italië: 62
Spanje: 47
Nederland: 26
België: 26 
 

Juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde

Ministerraad 18 mei 2017
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om een overheidsopdracht op te starten voor het ter beschikking stellen van de juridische documentatie van drie uitgevers voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde.
 
 
 VJV colloquium GEZOND RECHT
 Antwerpen 15 juni 2017
 Programma
 
 

 
Böhler: goede advocaat heeft scherp gevoel voor ethiek
Advocatenblad (Ned), 17 mei 2017
Naar aanleiding van het nieuwe boek van Britta Böhler  ‘De goede advocaat’

GEPUBLICEERD IN STAATSBLAD

Bijdrage Begrotingsfonds voor  juridische tweedelijnsbijstand - procedures RvS en RvVB
26 APRIL 2017. - Wet houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, BS 22/05/2017, bl. 58610

Horen van minderjarigen – modellen van informatieformulier
28 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22/05/2017, bl. 58613Wederzijdse erkenning op beslissingen  inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis
23 MAART 2017. - Wet inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis, BS 19/05/2017, bl. 57946.

Wet betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken
22 MEI 2017. - Wet betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken, BS 23/05/2017, bl. 59142
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


PUBLIEK RECHT

Grondwettelijk recht op wonen
N. Moons, Fundamenten voor een meer resultaatgericht recht op wonen, RW 2016-2017, nr. 39, 27/05/2017, 1522


BURGERLIJK RECHT

De gezondheid van geest bij testament en schenking
J. Bael, De gezondheid van geest bij het testament en de schenking, het gebruik van medische attesten en het beroepsgeheim van de arts, met bijzondere aandacht voor de rechtspraak van de laatste 10 jaar, T. Not.2017/4, april 2017, 294

Rechtspraakoverzicht ‘Elf testamenten en hun problemen’
A. Van den Bossche, T. Not.2017/4, april 2017, 343

De handtekening en het eigenhandig testament: terug naar af?
L. Janssens, noot onder Cass. 17/10/2016, T. Not.2017/4, april 2017, 364


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR EN JUSTITIE

Today’s Lawyer nr. 2, mei 2017
Inhoudstafel


FINANCIEEL RECHT

Le nouveau crédit hypothecaire
M. Grégoire, C. De Jonghe, RNB nr. 3118, mei 2017, 298


FISCAAL RECHT

Voordeel van alle aard wegens werken in kader van vruchtgebruik
S. Van Crombrugge, Fiscoloog, nr. 1522, 17/05/2017, 1
(Antwerpen 18 april 2017)

Verlaagde roerende voorheffing bij uitkering van dividenden in kader van ‘VVPRbis-stelsel
JVD, VVPR’bis’: ook verlaagde RV bij uitkering gereserveerde winst, Fiscoloog, nr. 1522, 17/05/2017, 4

‘Fiscale’ betwistingen: (opnieuw) geen rolrechten (meer)
JVD, Fiscoloog, nr. 1522, 17/05/2017, 5
Ministerraad 12 mei 2017
De nieuwe regeling zal in werking treden op een nog nader door de Koning te bepalen datum, uiterlijk op 1 september 2017

BTW en BV tijdens ‘gerechtelijke reorganisatie’: geen boedelschulden
C. Buysse, , Fiscoloog, nr. 1522, 17/05/2017, 6
(GwH 27 april 2017, nr. 47/2017)

Maatschap en gesplitste inschrijving: ook voor niet-uitgekeerde vruchten
B. Cardoen, Fiscoloog, nr. 1522, 17/05/2017, 9
Zie ook:
J. Van Ishoven, Vlabel past zijn beruchte standpunt over gesplitste inschrijving nu ook toe op de burgerlijke maatschap, Fisc.Act. nr. 18, week 11-17 mei 2017, 1
Aanvulling Standpunt nr. 15004 dd. 26.04.2017 (punt B)

De aangifte in de PB voor aj. 2017: overzicht van de wijzigingen
G. Valkenborg, Fisc.Act. nr. 18, week 11-17 mei 2017, 5

Mededinging – staatsteunverbod
K. Morbée, Selectiviteit, voordeel en discriminatie: onduidelijke variaties op hetzelfde thema?, rubriek ‘Vrij Gesteld’, nr. 115., TFR nr. 521, mei 2017, 379

BTW en consignatiezendingen
Belgische vereenvoudigingsregeling niet altijd compatibel met het standpunt andere lidstaten: een analyse Duitsland-België
S. Vastmans, R. Langer, TFR nr. 521, mei 2017, 381


SOCIAAL RECHT

Minder sociale ‘afscherming’ van het overheidspersoneel?
Deel 1
R. Janvier, TSR 2016/4, 433

De rechtsmacht van de Raad van State en de arbeidsgerechten in socialezekerheidsbetwistingen
A. De Becker, TSR 2016/4, 515

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Understanding Justice
an enquiry into interpreting in civil justice and mediation
Brooke Townsley (ed.), m.m.v. Jolanda Vanden Bosch, Co-funded by theCivil Justice Programme of the European Union, London 2016, 249 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Schadeloosstelling bij arbeidsongevallen
E. Anckaert, V. Verdeyen, Sociale Praktijkstudies  nr. 2017/2, Wolters Kluwer  2017, 382 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beslagzakboekje 2017
V. Van Herreweghe, Wolters Kluwer 2017, 679 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Open normen in het individuele arbeidsrecht
A. Van Bever, Reeks van het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht, die Keure 2017, 559 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak zakenrecht
JLMB 2017/20
Inhoudstafel
 
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Ontbijtsessie OTR: Nieuwe decreet onteigeningen
Larcier opleiding, 30 mei 2017 - Communicatieloft, Gent
Programma

Het vennootschapsbestuur – Wat zijn de wettelijke taken en uitdagingen?
Lexalert online seminarie 30 mei 2017
Programma

Recente rechtspraak letselschade en de indicatieve tabel
Larcier opleidingen
30/05/2017 - Hotel Nazareth, Nazareth
1/06/2017 - Elzenveld Hotel & Seminarie, Antwerpen
6/06/2017 - Holiday Inn Hasselt, Hasselt
Programma

Langdurig verzuim en re-integratie van werknemers
Lexalert online seminarie 31 mei 2017
Programma

Themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking
Op donderdag 1 juni 2017 in Sint-Niklaas organiseert M&D Seminars in samenwerking met LegalNews.be de themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking.
Programma

Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) - een overzicht van rechtspraak
Lexalert online seminarie 1 juni 2017
Programma

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017
Lexalert online seminarie 2 juni 2017
Programma

Studievoormiddag Nederbelgen
Larcier, Herentals 6 juni 2017
Programma

Misbruik van vennootschapsgoederen – Capita selecta voor vennootschapsbestuurders
Lexalert online seminarie 6 juni 2017
Programma


Btw-aangiften: hoe correct invullen ? (inclusief de uitgebreide administratieve toelichting)
The Vat House opleiding, Nazareth (Gent) 6 juni 2017
Programma

Het recht inzake roerende zekerheden na de Pandwet en de reparatiewet
KU Leuven 7 juni 2017
Programma

Recente wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht
Intersentia, Leuven: woensdag 7 juni 2017 (13u30 – 17u45)
Programma

Studienamiddag TBO: Verkoop van vastgoed
Intersentia, Zemst 8 juni 2017
Programma

Wanneer en hoe voor uw successieplanning werken met een maatschap?
Indicator, Edegem 8 juni 2017
Programma

BROODJE BTW @ THE VAT HOUSE - uw professionele afspraak met de btw-actualiteit
The Vat House opleiding, Elewijt 8 juni 2017
Programma

Studienamiddag  HET NIEUWE ERFRECHT KOMT ERAAN!
Larcier opleiding,- Kontich, 13 juni 2017
Programma

Verkeer - glashelder toegelicht
INNI Publishers, Kapelle-op-den-Bos, 13 juni 2017
Programma

Recente wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht
Intersentia, Gent: donderdag 15 juni 2017 13:30 - 18:00
Programma

Themadag Familiaal vermogensrecht: 8 verschillende actuele topics
M&D Seminars(Sint-Niklaas) 15 juni 2017
Programma

VJV colloquium GEZOND RECHT
Antwerpen 15 juni 2017
Programma

Studienamiddag  HET NIEUWE ERFRECHT KOMT ERAAN!
Larcier opleiding,- Zwijnaarde 20 juni 2017
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars (Gent) 20 juni 2017
Programma

Familiaal Vermogensrecht - Dialogen 2.0
KULeuven 22 juni 2017
Programma

Lunchseminar 'Notarieel tucht(proces)recht'
Larcier opleiding, Zwijnaarde 23 juni 2017
Programma

Themadag Verzekeringsrecht: 8 verschillende actuele topics (inclusief boek naar keuze)
M&D Seminars(Gent) 23 juni 2017
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars(Gent) 23 juni 2017
Programma

BEMIDDELING - bMediation opleiding Gent 2017
Nieuw Justitiepaleis Gent
30, 31 aug en 1 sept 2017
28 en 29 september
25, 26 en 27 oktober
30 november en 1 december
7 en 8 december 2017
Van 9u tot 18u
Programma
 
Opleiding Balanslezen voor advocaten

Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma