VÄLKOMMEN TILL DRÖMCENTRUM

Här får du råd och inspiration om hur drömmar ska förstås och tolkas.
Du kan också läsa tidigare inspirations brev.
Se även Info, Nyheter och Aktiviteter här längst ned.
. . . . . . . . . . .

Detta år har redan hunnit med En Solförmörkelse och Två Månförmörkelser,
som inneburit starka transformationer från mörker till ljus i våra liv.
Särskilt tydligt blir detta i drömterapin. Klienternas drömmar visar hur gamla inpräglade
hinder (reaktionsmönster) kommer upp och blir tydliga i symbolform. I drömterapi (telefonkonsultation eller besök) bearbetas detta och lösningen framträder. Stor healing sker och klienten går från mörker till helhet, kraft och ljus. Mirakel sker varje gång.
Vi är tacksamma för detta fantastiska redskap för transformation och helande.

- - -

Här får du råd att själv använda dina drömmar konstruktivt:

1.Hitta din fråga / a)
Vilken fråga vill du ställa till bilderna/figurerna i din dröm?
Kan vara i stil med: Varför finns du i min dröm? Vad har du för budskap? Vad vill du mig?

   Hitta din fråga / b)
Vilken fråga vill du ställa till dig själv ?
Frågan kan vara t.ex: Vad vill denna dröm säga mig? När i livet brukar jag känna så som denna drömsekvens känns? Vilken livssituation påminner det mig om? Hur gammal var jag då? Vem gav mig den typen av budskap som fick mig att reagera så? Skriv ned de svar du kommer på.

2. Stig in i scenen
Känn in hur de olika personerna i drömmen känner sig. Skriv ned.

3. Samtala med personerna i drömmen och hjälp dem
Fråga vad drömfigurerna behöver. Föreställ dig att du ger dem vad de behöver.
Kan vara att trösta ett barn. Att hjälpa en man eller kvinna att må bättre.
Då kommer de att förändra sig.
Kommunicera med figurerna, ge dem förståelse och kärlek, be dem stödja och hjälpa dig. Förändring sker då i ditt inre, på symbolnivå och även på cellnivå.

4. Skriv din nya dröm
Skriv sedan ned hur det blev efter alla insikter och alla förändringar du gjort.
Låt denna nya ”dröm” bli en solskenshistoria.

Ungefär så gör man när man utforskar en dröm. Drömsymboler ska utforskas, inte bara tolkas.

DRÖMSYMBOLER
Drömsymboler kan betyda olika beroende på vem drömmaren är. Drömsymboler kan även betyda olika saker för samma drömmare men vid olika tidpunkter.
Bra frågor att ställa sig betr. drömsymboler är:
Hur fungerar denna? Vad gör den?

TAPPA TÄNDERNA kan få någon att känna sig otillräcklig och maktlös, en annan att känna rädsla för att förlora jobbet eller rädsla för döden. En tredje kan minnas ett knytnävsslag mot munnen med utslagna tänder. En fjärde påminner sig om hur viktigt det är  med regelbundna tandläkarbesök. Någon tänker: utan tänder kan jag inte bearbeta / smälta maten (det jag tar in)

ORM kan för någon betyda falskhet och smygangrepp, för en annan sexualitet eller instinktiva drifter. Någon tolkar ormen som helande, transformation, andlighet eller upplysning.

KÖKET är den plats där man lagar mat. Kan stå för kreativitet, näring, samvaro.
Köket kan också påminna om relationen till mamma, eller om något som hänt i det kök du drömmer om. Hur ser det ut i drömmens kök? Kaos? Mysigt? God mat? Kalt och kallt?

SKOR/STÖVLAR/BARFOTA
Skor har vi på fötterna, som tar oss fram genom livet. Hur visar din dröm att du färdas genom livet? Vilken färg har dina skor ?  Röda skor ger livskraft. Blommiga skor ett blommigt eller kanske skönt/vackert sätt att färdas. Stövlar ger extra skydd men mindre markkontakt. Sköna skor är lättsamt att ta sig fram i. Skaver skorna visar drömmen kanske att det du håller på med ”skaver” och du bör hitta ett annat sätt att ta dig framåt/fortsätta livet. Skolöst/barfota kan visa på naturlighet och jordkontakt, men kan även sårbarhet och brist på skydd. Att man provar olika skor betyder att man provar sig fram, söker förhållningssätt i livet.

Undersök dina drömsymboler och kom ihåg att de representerar sidor i ditt psyke.
Både de trevliga och de mindre trevliga. Möt båda sorterna, förstärk de trevliga och hjälp de mindre trevliga att helas och fungera bra.

INFO OM AKTUELLA AKTIVITETER

- Fredag 20 februari kl 10 DRÖMMAR I TV4 med Robert Nilsson som medverkar i TV-programmet Efter tio med Malou von Sivers.

- DRÖMGRUPP DAGTID startar 25 febr.
Fem onsdagar kl 12-15 i Stockholm
Carina Hansson www.lightandlifeenergy.dinstudio,se

- DRÖMGRUPP på Södermalm Sthlm startar 17 mars.
Varannan tisdag 7ggr kl 18.30-21.00
Jeanine Strömberg 08-7021011 www.heartandhand.se

- DRÖMKURS FÖR NYBÖRJARE startar 22 april.
Fem onsdagskvällar kl 18-21 i centrala Stockholm.
Carina Hansson www.lightandlifeenergy.dinstudio.se

- HELGKURS i Sthlm ARBETA KREATIVT MED DINA DRÖMMAR
4-5 april kl 10-16   Måla, tolka, dikta, gestalta …
Jeanine Strömberg 08-7021011 www.heartandhand.se

- DRÖMKURS FÖR NYBÖRJARE, Helgkurs 16-17 maj kl 10-16
Jeanine Strömberg Södermalm 08-7021011 www.heartandhand.se

- DRÖMTOLKNING FÖR NYBÖRJARE  Helgkurs 13-14 juni kl 10-17
Carina Hansson Centrala Stockholm www.lightandlifeenergy.dinstudio.se

- SOMMARVECKA DRÖMMAR YOGA KURS-I-MIRAKLER
22-26 juli 2009 Wäxthuset Väddö
Louise Minerva-Li och Tomas Frankell
www.dromcentrum.se  www.devanews.se