VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva Smile 

Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.

Du har väl läst tidigare Nyhetssbrev (finns på hemsidan www.dromcentrum.se) 
Gå in på www.dromcentrum.se  
Där hittar du verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, böcker, drömtolkningar, och mycket mer

Jag hälsar alla härliga Drömintresserade läsare välkomna till DrömNyhetsbrevet, som utkommer 8 ggr/år. Det är så roligt att så många vill följa med och ta del av drömkunskapen.  

Jag hoppas att breven ska inspirera dig att se djupare på drömmarna och dess möjligheter, trots att endast tolkning men inte terapeutiskt drömarbete eller drömhealing åskådliggörs i DrömNyhetsbreven. 

Vad händer i dessa tider ?

Idag är det Wesak, fullmånen i maj då vi firar Buddhas födelsedag; pånyttfödelsen av gudsmedvetandet och den fullkomliga friden (fredsmedvetandet).

Just detta dygn är möjligheterna som störst att nå Helheten. Lyssna på dina drömmar. Du kommer att visas det djupaste, det innersta, det mörkaste och det ljusaste. Spänningar och kaos, hopp och glädje. Ta emot och omfamna allt. Att vara i kontakt med Helheten är att vila i accepterande. Inget ska förnekas. Allt ska tas emot och omfamnas i Kärlek. Så skapas inre frid, och därmed yttre fred.

 

Varför är det viktigt att ta vara på drömmarna ?

Drömmarna är en outsinlig källa till kunskap både om det personliga och om det eviga oföränderliga. Både om din egen psykiska process och om kosmisk sanning och visdom. Drömmar är en kommunikation från Allt-som-Är till dig, menad att föra dig framåt mot Uppvaknande och Helhet.

Alla situationer som behöver förståelse och healing belyses och tydliggörs i drömmarna.

Vårt viktigaste syfte med livet är, som jag ser det, att läka våra relationer. Relationen med oss själva och relationen med andra.

I den helande processen frigör vi oss från rädsla, skuld och skam, och skapar Kärlek i stället. I slutändan kan de flesta drömmar härröras till den relation vi har till oss själva och våra olika sidor.

Finn vägledning i dina nattdrömmar (och i dagSdrömmarna = det som händer om dagen).

Varje dröm ger dig möjlighet att lära något om dig själv.
Varje dröm är ett meddelande från din själ, ett tjänande menat att hjälpa dig bli en hel människa, medveten om sitt gudomliga ursprung.
I drömmen kan vi lösa problem, öka kreativiteten, få vägledning, osv.

Vilka symboler visar sig i ditt liv ?

Många får visionära och profetiska drömmar i dessa tider. Men de allra flesta drömmarna handlar om våra hinder, de hinder och ”hang-ups” vi har mot att leva vårt eget sanna liv enligt vårt innersta väsen.  Som jag ser det är livsuppgiften att läka sig inifrån, och hindren som visas i drömmarna visar oss på just det som behöver läkning.

Skriv ner din dröm om morgonen. Tolka den så gott du förmår. Det öppnar en dialog med ditt högre jag och bygger bron till ditt högre medvetande.

Skriv ned och översätt symbolerna du möter i ditt vakna liv om kvällen. Det hjälper dig att se ditt liv från ett större perspektiv. Tänk: Allt jag ser är en dröm.

Genom att observera dig själv och det som händer i ditt liv blir du medveten om hur du (och ditt ego) fungerar och hur du begränser dig själv – och hur du kan bejaka dig och det som är du.

Öva upp kontakten med ditt högre jag, t.ex genom drömarbete, meditation, automatisk skrift, intuitiv målning, och dylikt. Ställ frågor och lyssna/skriv ner svaren.


DRÖM: LEJON

I ett rum i det hus jag växte upp fanns ett lejon. Jag mycket var rädd, låste in det ordentligt. / Maja

TOLKNING

Din ”lejonkraft” (mod och styrka, förmåga att ta för sig) låste du in tidigt. Det är nu dags att bli vän med din inre kraft och befria den, dvs låta den finnas och komma till uttryck.

 

DRÖM: DÖD GENOM

En vacker ängel skulle döda mig. En pil skulle stickas ned genom huvudet ned till hjärtat. Spetsen skulle vara i hjärtat. Detta var i en större mening. Jag var inte rädd alls. Undrade bara hur det skulle kännas att dö.  / Karen

TOLKNING

Ängel = Högre visdom, kunskap, kärlek

Högre mening = klokhet bortom jordiska/mänskliga tankar

Huvud = Tankar och Intellekt

Hjärtat = Kärlek, Visdom och Närvaro i Nuet

Pilspets = pekning

Här tycks du få hjälp från högre ort att låta inlärda intellektuella tankar och värderingar dö, till förmån för att hjärtats visdom ska få uppstå i stället. Detta är din (allas vår) väg, och brukar kosta kris och förändring. Pilen pekar på hjärtat. Kanske vill drömmen säga: Andas genom hjärtat, Lev genom hjärtat, Se genom hjärtat.

 

DRÖM:  HÄNDER OCH FÖTTER BLÖDER

En otäck dröm. Mina handleder och fotleder var sönderskurna och blödde. Blodet rann. Väldigt obehagligt.  /Sara

TOLKNING

Drömmen visar på att du hindras (eller hindrar dig själv) att handla som du vill och gå framåt som du vill. Känner dig hindrad, handlingsförlamad och ledsen. Livskraften rinner ur dig.

RÅD: Tillåt dig att känna din innersta önskan och handla enligt den, oberoende av vad andra tycker och säger. Bejaka dig själv och dina känslor. Stå upp för dig själv och din rätt till ditt eget sanna liv.

 
Med djupaste respekt till alla drömmare: Lyssna på dig själv, lyssna på din själ, lyssna på djuren, regnet, vinden, solen…Lyssna på universums viskningar.
 
Louise Minerva-Li

Aktiviteter:

Fortsättning på Årets Drömkurs är beställd. Detta år blir det alltså två Årets Drömkurs. Fyra platser finns lediga. Livskunskap, Drömhealing, Det upplysta hjärtat. Preliminärt datum är bestämt till 25-28 september 2014. Mera info kommer under sommaren. Välkommen till några härliga helande upplyftande dygn med vackra läkande inre resor.

Fler dröm-aktiviteter och mycket annat spännande hittar du på hemsidan www.dromcentrum.se. Välkommen att surfa runt i menyn på vänster sida …

Sprid drömkunskapen genom att skicka brevet till en vän. Klicka här nedan:

Forward this email to a friend