November 2017
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes en De Lerende School.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Week van de werkstress
Het beroep van leerkracht staat in de top 5 van beroepsgroepen met de meeste werkstress. Leerkrachten vinden dat ze heel véél werk moeten verrichten en geven aan dat hun werk emotioneel zwaar is (CBS, TNO). Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Tijdens de week van de werkstress besteedden veel organisaties, en zo ook wij, aandacht aan werkdruk.

Praktijkvoorbeeld: Veerkracht training in Zeeuws Vlaanderen
 
Het onderzoeken van werkstress: Op checkjewerkstress.nl kun online nagaan hoe je er voor staat qua werkdrukbeleving. En wie binnen de eigen school de werkdruk wil nagaan kan natuurlijk bij ons terecht. De vragenlijst vitaliteit en werkdruk is als thematisch onderzoek af te nemen onder uw team.

 
Kennismakingsworkshop Veerkracht voor de Leerkracht: Leer stress te herkennen en eenvoudige en effectieve stressmanagement-technieken toe te passen in de training Veerkracht voor de Leerkracht. Doe (met uw team) een kennismakingsworkshop.

 
 
Afnameperiode Vensters gestart

 
Vanaf begin november kan de vragenset van Vensters weer aan onze Tevredenheidspeilingen worden toegevoegd. Net als vorig jaar loopt de afnameperiode binnen het schooljaar van 1 november tot en met 30 april. Met de resultaten vult u het tabblad ‘waardering’ op uw pagina van Scholen op de Kaart. In de leerlingpeiling wordt tevens de sociale veiligheid gemeten. Lees meer
 
Bescherming persoonsgegevens
Op 25 mei 2018 treden de nieuwe EU-regels voor de bescherming van persoonsgegevens definitief in werking. Alle datalekken moeten gemeld worden. Na melding of bij verzuim moet je laten zien wat je allemaal zelf hebt gedaan om eventuele lekken te voorkomen. De toezichthouder zal strenger worden en de boetes zijn niet mals. Scholen met Succes heeft inmiddels de zaken op orde. Mede dankzij een hele concrete workshop die ook voor scholen en besturen in het onderwijs zeer geschikt is. Lees meer  

 
 
Informatiesessie Succes!Spiegel

 
In 2016 zijn onderzoeksbureau Scholen met Succes en onderwijsadviesbureau De Lerende School gefuseerd. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een innovatief kwaliteitssysteem dat in de loop van 2018 het licht zal zien: de Succes!Spiegel. De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes worden opgenomen in dit nieuwe systeem en kunnen daarnaast in oorspronkelijke vorm worden afgenomen. Op 7 december kunt u gratis deelnemen aan een informatiesessie over dit nieuwe systeem.


 
Succes voor talentvolle scholieren in Gambia
Scholen met Succes sponsort het ‘Excellent Student Program‘ van Stichting Scholenplan Gambia. Het doel: het in stand houden en uitbreiden van mogelijkheden voor onderwijs en het individueel sponsoren van diverse opleidingen. Op 21 oktober vertrok een karavaan met auto’s vol spullen (van schoolspullen tot mobiele telefoons en tandenborstels) naar Gambia. In een van de auto’s zat ons team: Martine en Yvonne. Vorige week kwamen ze aan op plaats van bestemming. Ze brachten de spullen naar een school en kregen daar een rondleiding door de klassen. Afgelopen weekend werd de auto geveild voor € 3581,-. Een prachtig resultaat!
 

 
 
Scholen in de media
 

 
Met ruim 1.500 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij elke nieuwsbrief een overzicht van de publicaties die wij zijn tegengekomen. Klik op het betreffende artikel om de publicatie te zien:
  
 
Deel uw mening: Wat vindt u van meer mannen voor de klas?
Edwin Borger, onze vaste columnist, is voor zijn boek over ‘meer mannen voor de klas’ benieuwd naar wat juffen en meesters (maar ook ouders en kinderen) nu precies vinden van de (veronderstelde?) meerwaarde van mannen voor de klas. Aannamen als:
Meesters zijn gemakkelijker, duidelijker, krachtiger, technischer, degenen die de knopen doorhakken, dragen op een andere manier gezag over, hebben vaak meer overwicht op de soms moeilijke jongens in de klas, meer structuur en meer lef, voelen de jongens vaak beter aan, kijken anders naar de wereld en tegen het onderwijs aan, ervaren minder stress en/of ‘pamperen’ niet gelijk.     

Hij is benieuwd wat jullie als meesters, juffen en schoolleiders daar zelf van vinden. Is dat zo en waarom dan? Is dat onzin, waarom dan? Deel uw mening met Edwin door te mailen naar info@borgeronderwijsadvies.nl