Nieuwsbrief november 2009

Als er een aantal decennia geleden over leiderschap gesproken werd, dan ging dat vaak over pa- en matriachale leiders. Het waren diegene waar veel mensen tegen op keken en die vooraan de troepen liepen als een moeder eend die haar kuikentjes naar de overkant loodst. Inmiddels is de visie en de energie rondom leiderschap aan het veranderen. Het gaat veel meer over het leren kennen van jezelf, het nemen van eigenaarschap voor je eigen
leven en zelfleiderschap. Het is de bedoeling dat iedereen gaat doen waar hij of zij voor gekomen is in plaats van datgene wat je denkt voor een ander te moeten doen. Dit zou nog wel eens tot aardige verschuivingen in het werkveld kunnen leiden. Hoog opgeleiden die kiezen voor handwerk- of ambachtsvakken. Laag opgeleiden die zich door studie verder ontwikkelen en op hogere posities terecht komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen zijn of haar positie inneemt in het grotere geheel. Je innerlijk weten is hierbij een goede graadmeter, die geeft signalen af als je bent "thuisgekomen". Daarbij is belangrijk om te weten, dat er plek is voor iedereen en dat er voor iedereen een juiste plek is. Als wij allen bij onszelf blijven en gewoon "zijn", dan ontstaat vanzelf rust en heelheid, zowel voor het individu als het universum. Ik wens je veel succes bij het in overgave vinden van jouw plek. Wellicht kruizen onze wegen elkaar in deze zoektocht.

VOORINSCHRIJVING LEERGANG 2010: VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN (IN EEN PROFESSIONELE CONTEXT)
In de nieuwsbrief van oktober stond een foutieve link naar de Leergang "Vraaggericht energie waarnemen (in een professionele context)" die in februari 2010 van start gaat. Mijn excuses daarvoor. Inmiddels zijn de eerste inschrijvingen binnen, dus als je interesse hebt en je deze vroeginschrijvers wilt volgen, dan, tref je hier meer informatie aan.

VOORINSCHRIJVING OPLEIDING: KINDEREN WIJZEN DE WEG (FAMILIEOPSTELLINGEN VOOR KIND EN GEZIN) In het voorjaar van 2010 organiseer ik samen met kindertherapeut Leontien Braakman een 6-daagse specialisatieopleiding voor kindertherapeuten die familieopstellingen in hun praktijk willen gaan gebruiken en familieopstellers die zich willen focussen op het werken met kinderen, hun ouders en het gezin. Gezien de eerste reacties zou het wel eens storm kunnen gaan lopen. Wil je verzekerd zijn van een plaats, geef je dan op via de website.

11 NOVEMBER: KENNISMAKING-INN-OPSTELLINGEN De avond van 11 november staat weer in het teken van de workshop Kennismaking-Inn-Opstellingen. Een ideale gelegenheid om op een (inter)actieve manier kennis te maken met opstellingen, mijn werkwijze en de programma's die Coach-Inn in dit kader aanbiedt. Vooraf inschrijven is gewenst.

14 NOVEMBER: ENERGIEDAG Voel je je uit balans, heb je last van moeheid, realiseer jij je dat je meer geeft dan ontvangt, dan wordt het wellicht de hoogste tijd om jouw energie beter te managen. Tijdens de Energiedag op 14 november a.s. maak je een scan van jouw eigen energieveld, spoor je energielekken op en krijg je creatieve en praktische tools aangereikt om deze gaten te dichten, jezelf te openen en/of beschermen voor specifieke energieën met als doel om meer balans te brengen in jouw leven.

19 NOVEMBER: WAARNEMEN-INN-BEDRIJFSENERGIE Het kunnen waarnemen van energie biedt vaak nieuwe mogelijkheden om stagnerende bedrijfsprocessen vlot te trekken. Op 19 november vindt de ééndaagse workshop Waarnemen-Inn-Bedrijfsenergie plaats. Op een praktische manier leer je om de aanwezige energie en krachtenvelden waar te nemen in de onderstroom van organisaties. Deze energetische informatie die doorgaans in metaforen tot je komt, kun je vervolgens vertalen naar passende interventies voor de dagelijkse praktijk. Deze workshop is een prima opstap voor diegene die voornemens zijn om de jaartraining "Vraaggericht Energie Waarnemen" te gaan volgen.

27 NOVEMBER: WORKSHOP FAMILIEOPSTELLINGEN Voor het uitwerken van een persoonlijke vraag, het inzicht krijgen in jouw positie binnen het familiesysteem en het doorbreken van patronen met een familieopstelling ben je van harte welkom op 27 november a.s. tijdens de workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen. Er is nog ruimte voor 3 vraagstellers.

18 DECEMBER: PROFESSIONALISERING-INN-OPSTELLINGEN Als je een basisopleiding opstellingen hebt gevolgd, inmiddels meer met opstellingen in jouw eigen praktijk werkt en daarin de behoefte voelt om in een intervisie-achtige setting jouw vragen te stellen, vaardigheden te trainen en ervaringen met anderen te delen dan ben je van harte welkom tijdens de 1-daagse workshop "Professionalisering-Inn-Opstellingen". Deze workshop vindt één keer per kwartaal plaats. Je kunt je per workshop inschrijven of een 4-strippenkaart met korting afnemen.

BOEKENTIP VAN DE MAAND Na haar boek "Dynamisch Coachen - Balans tussen zingeving en resultaat" (2002), heeft Ans Tros een nieuw boek geschreven met de titel Leiderschap door zelfcoaching - bewustzijnspsychologie voor managers, adviseurs en coaches. In dit prettig lezend boek beschrijft Ans diverse moderne werkvormen die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van jouw eigen innerlijk leiderschap. Het boek wordt geïllustreerd met veel voorbeelden uit en inzichten opgedaan tijdens haar eigen zoektocht. Daarmee krijgt het boek letterlijk en figuurlijk een extra dimensie.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.