Nieuwsbrief mei 2015

De ervaringen van de afgelopen maanden hebben aardig wat stof doen opwaaien, dat nu langzaam aan het neerdwarrelen is. Fijn dat de rollercoaster voor dit moment (even) tot stilstand gekomen lijkt te zijn. Tijd om te ontspannen, te reflecteren en vanuit een gevoel van berusting op te ruimen, te reinigen en de nieuwe verworvenheden te integreren. Bij mij komt dat tot uitdrukking in de behoefte om niet alleen te acteren vanuit het hebben van een "aan- en uitknop" maar te onderzoeken welke nuances nu écht bij mij passen en daar helemaal voor te gaan. Een vorm van verfijnen die niet van de ene op de andere dag staat en in zijn details nog veel onderzoek, innerlijk werk en eerlijkheid vergt. En helaas blijkt onderweg, dat wat vandaag een waarheid voor me is, morgen zomaar achterhaald kan zijn. Als beelddenker zoek ik altijd naar een ondersteunend plaatje, zo ook bij dit proces. Ik stel me zo voor dat ieder mens verbonden is met een energiematrix onder de voeten en boven het hoofd er uitziend als een soort onderzetter, al dan niet 3D, met een patroon als van een mandala, een geometrische figuur, een graancirkel of rasterwerk. Energetisch kunstwerken
waarbij o.a. de vorm, de tekening, de kleur, de toon en de dichtheid bepalend zijn voor de energie waarmee een persoon verbonden is, die door zijn of haar systeem heenstroomt en vervolgens ook weer uitgestraald en doorgegeven wordt. Deze unieke compositie heeft invloed op wie iemand is, wat diegene in het leven tot uitdrukking brengt en welke aspecten aangetrokken of afgestoten worden. In deze tijd is er voor een ieder veel vormkracht beschikbaar om invloed uit te oefenen met welk programma je verbonden wilt zijn. Jij schrijft je in voor de kennis, wijsheden, sfeer en levenslessen die je mee wil maken. Een leuke bijkomstigheid is dat er door de verandering van de aarde steeds weer nieuwe energieën beschikbaar komen. Je kunt jouw eigen
matrix kneden, construeren, bouwen en ook weer aanpassen door met je aandacht naar binnen te gaan en te visualiseren welk "energetisch fundament" onder jouw voeten en boven de kruin jou in deze fase het beste past. Om jouw wensen extra kracht bij te zetten en je werkelijk met deze energie te verbinden kun je vervolgens de door jou ontworpen matrix tekenen, kleien, borduren of op een andere creatieve manier tot expressie brengen. Door daarna op deze creatie te gaan staan, er naar te kijken of het aan te raken, stem je je af op de gewenste energie en kun je deze uitnodigen om in jouw veld te stromen en daar zijn werk te doen. De fysieke, aardse veranderingen zullen op termijn volgen, die lopen nou eenmaal altijd wat achter op datgene wat in de energie al lang en breed aanwezig is.
In het verfijnen van mijn eigen matrices zie ik steeds een kleurrijk haak- en breiwerk voor me als een soort kanten kleedje met een ingewikkeld, fijnmazig patroon. Wel bijzonder dat ik juist deze metafoor aangereikt krijg, terwijl ik vroeger in de handwerkles met de jongens mocht gaan schaken, omdat er uit de breipennen alleen maar schots en scheve broddellapjes tevoorschijn kwamen....zouden ook deze kwaliteiten in transformatie zijn?

CONSULT
Wil je in het proces van het vormgeven van jouw eigen matrix wat extra ondersteuning, dan ben je welkom voor een consult met Innergy Waters, een innerlijke reis, energiereading of een 1-op-1 opstelling. Je kunt mij bereiken voor het maken van een afspraak op 033-4451480 of stuur me een mail.

19 JUNI: COACH-GOURMET
Na een succesvol en inspirerend coachdiner in maart, wordt er op 19 juni weer een Coach-Gourmet avondworkshop georganiseerd. Op het programma staat samen koken, lekker eten en het beantwoorden van prikkelende (coach)vragen. Een heerlijk concept dat je aan het denken zet en je op een culinaire manier een stap verder brengt in jouw persoonlijke ontwikkeling.

22 JUNI: VERDIEPING EN TRANSFORMATIEDAG
22 juni staat in het teken van de Verdieping- en Transformatiedag. Een ultieme mogeljikheid om inhoudelijke vragen te stellen over en te oefenen met systeemopstellingen en het waarnemen van energie. Door het inbrengen van eigen casuïstiek kunnen persoonlijke thema's uitgewerkt en getransformeerd worden.

24 JUNI: WAARNEMEN-INN-BEDRIJFSENERGIE
Het kunnen lezen van energie van (bedrijfs)ruimtes en bedrijfsprocessen geeft veel inzicht in datgene wat een organisatie energetisch uitstraalt en welke krachten er in de onderstroom actief zijn. In de Waarnemen van Bedrijfsenergie op 24 juni gaan de deelnemers aan de hand van een eigen gekozen organisatie actief oefenen met de hiervoor benodigde technieken, vaardigheden en werkvormen.

8 JULI: INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN
Vanwege het grote animo is er op 8 juli een extra workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen ingepland. Dat betekent een extra mogelijkheid voor vraagstellers om via een familieopstelling inzicht te krijgen in levensvraagstukken en belemmerende patronen te doorbreken. Ook is er nog ruimte voor representanten.

26 AUGUSTUS COACH-INN-SYSTEMEN (LEVEL 1)
Wil je zelf familie- en organisatieopstellingen gaan begeleiden? Van 26 tot en met 28 augustus vindt training Coach-Inn-Systemen plaats, waarin je jezelf de daarvoor benodigde theorie, vaardigheden en attitude eigen kunt maken.

9 OKTOBER: VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN (LEVEL 1)
Op 9 oktober start er weer een nieuwe editie van de training Vraaggericht Energie Waarnemen (level 1). Een training waarin je kennismaakt met verschillende energetische waarnemingstechnieken en werkvormen.

BOEKENTIP
Veel van ons zijn gewend om in zeven auralagen te denken en werken. In het boek "De 40 lagen van de ziel ontsluierd" brengt Annemiek Douw auralaag 22 tot en met 40 in beeld. Het werpt een nieuw licht op levensthema's, menselijke problemen, ziektes en aandoeningen. Door je hiervan bewust te worden is verfijning van jouw energieveld en een diepgaandere weg van heling mogelijk.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Voor het Coach-Gourmet zie www.coachgourmet.nl. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.