Nyhetsbrev #8 2017
 
Obegripligt nog är det redan dags att runda av och summera ännu ett år. Med blicken ut mot samhället och världen i stort, blir man smått yr vid ansträngningen att påminna sig: Var nånstans var vi när 2017 startade och var står vi vid slutet?

Navigerande på ett hav av starkt motstridiga strömmar - de på djupet progressiva kontra de rent osannolikt reaktionära - och med stora anledningar att hysa rädsla för vart skutan är på väg, så väljer jag just nu ändå att guppa med lite, i en känsla att vindarna kanske ändå till slut blåser oss rätt. Med stor tilltro till alla de som är unga nu och all klokskap om livet som de redan äger. Och med en stark och varm monsun i ryggen, för betänk: Detta år inleddes med en triumferande Trump (a k a Pussygrabber), men det slutade i: #Metoo. På djupet glädjande.

För Barnteaterakademins del har detta år främst vikts åt vår manustävling som resulterade i tre nya texter för barnscenen, på temat vatten. Texterna presenterades vid en offentlig reading på Hagateatern 9 oktober och finns nu till beställning för intresserade teatrar.

Tankeverkstan 24 april blev en uppskattad satsning och plattform för samtal om barns tillgång till scenkonst. Arrangemanget följdes upp med en dokumentation som spridits brett i branschen, presenterades vid PRIO i september samt nu ligger på vår hemsida för nedladdning.

BTA-året inleddes 6 februari med en Göteborgsrelease av boken om Ung Scen Norrs första två år, och ett samtal om deras erferenheter av dokumentärt arbete i stor närhet till målgruppen. Och avrundades 11 december med en glögg-aw med underhållning av de populära musikartisterna Lennart & Anna-Karin. Vi som var där fann oss plötsligt skuttande runt planteringarna på Masthuggsteaterns gård, i en trallande ringdans. 

Inför 2018 laddar vi med en serie samtal i ett lite nytt format. Till varje gång bjuder en av styrgruppens ledamöter in en särskild gäst (ibland två) till ett nyfiket samtal. Läs mer nedan om de första två fåtöljsamtalen! Nästa år är också valår. Vi vågar lova att det på något vis också kommer märkas i vårt program. Och till höger kan ni läsa om den stora kulturpolitiska satsningen Folk och Kultur som äger rum i början av året. 

Men nu tackar vi för detta år, för alla stimulerande möten, samtal och - inte minst - föreställningar, och önskar er:

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

Kristina Ros
Projektledare
 
 
BTA presenterar 2 x fåtöljsamtal:

Med kroppen som verktyg för dramatiskt berättande

Torben Sigelius Kulin med gästerna Ika Nord och Veera Suvalo Grimberg
 
Ett samtal om kroppsspråk, mim och koreografi på scenen. Vad uttrycker vi med våra kroppar i förhållande till vad vi säger med ord? När kommer kroppsspråket in i manusarbetet? Har sättet vi använder våra kroppar på ändrats under olika tider?
 
Ika Nord är skådespelare, regissör, mimartist och dramatiker; Veera Suvalo Grimberg är koreograf och konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn; Torben Sigelius Kulin är skådespelare, dramatiker och konstnärlig ledare på Teater Jaguar. Samt ledamot i BTAs styrgrupp. 

Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3
När: 5 mars, 18-ca 20:30
Hur: Barnteaterakademin bjuder på samtal och soppa
Föranmälan: Senast 28 februari till: info@barnteaterakademin.se


Hur ser vi på teater när vi inte ser med ögonen?

Hasse Carlsson med gästerna Eli Tistelö och Eva Sandstedt

Vad är en syntolkning? Hur beskriver man i ord vad som händer och hur det ser ut på scenen så att de i publiken som inte ser med ögonen också kan ta del av föreställningen? Vad ska syntolken säga, och vad ska den inte säga? Hur är det att se en föreställning utan att se den med ögonen? 
 
Eli Tistelö är syntolk, bildkonstnär och utbildare; Hasse Carlsson är dramaturg på Regionteater Väst och ledamot i BTA:s styrgrupp; Eva Sandstedt är utvecklingssekreterare på specialpedagogiska skolmyndigheten som levt med synsvårigheter sedan tolvårsåldern.

Var: Plats meddelas senare
När: 9 april, 18-ca 20:30
Hur: Barnteaterakademin bjuder på samtal och soppa
Föranmälan: Senast 3 april, till: info@barnteaterakademin.se
 
 
Vatten x 3
2017 års grovmanus
 
Presenterades vid en offentlig reading 9 oktober på Hagateatern. Intresserad teater kan nu sluta avtal med dramatikerna om beställning av färdig pjäs. Honoraret är då subventionerat med en tredjedel av Barnteaterakademin. För att detta ska gälla måste beställningen göras senast 9 oktober 2018.

Landet på andra sidan vattnet
av Paula Helander
För barn från 5 till 7 år. 2 skådespelare.
 
Lite vatten med gurka
av Johan Franzon
För barn från 6 till 9 år. 1 skådespelare
 
Nåt i djupet
av Emma Palmkvist
För barn på låg- och mellanstadiet. 3 skådespelare.

Läs gärna mer om pjäserna och dramatikerna på vår hemsida

Kontakt sker genom Barnteaterakademin: info@barnteaterakademin.se, 073-4347275 eller direkt med dramatikerna. Se hemsidan (länken ovan) för dramatikernas kontaktuppgifter. Den som vill läsa pjäserna kan maila till Barnteaterakademin.


 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

 
Tips och notiser 
 
 
Folk och kultur
Ny arena för det breda kultursamtalet som med över 150 programpunkter vill sätta kulturpolitiken på agendan valåret 2018.
7-10 februari
Munktellstaden, Eskilstuna

Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: