Producentbyrån Nyhetsbrev 16 mars 2023

Vi är många som kämpar för det fria kulturlivet i Göteborg, både innanför och utanför de kommunala strukturerna. Och vi är många som slåss för att det fria kulturlivet ska vara en levande och viktig del av Göteborg som stad. När nu Göteborg – Sveriges andra största stad – väljer att dra in vårens omgångar av de sökbara stöden för det fria kulturlivet så är det inget mindre än en skandal.

Den 22 februari antog kulturnämnden 2023 års budget, där nämnden behöver spara 28,5 miljoner kronor. Av besparingarna rör nio miljoner kronor stöd till det fria kulturlivet. Detta innebär att vårens sökomgångar av Projektstöd, Produktionsstöd för film och rörlig bild och Utvecklingsstöd ställs in. Parallellt med detta tittar Kulturförvaltningen just nu på hur budgeten kan komma att påverka fler stödformer under 2023.

Den här indragningen av stöd till det fria kulturlivet kommer att få långtgående konsekvenser, i en tid där många fortfarande kämpar för att komma på fötter igen efter pandemin. Och detta är Göteborgs stad medvetna om. Som kulturförvaltningen själva skriver: ”Oavsett storlek på besparingen kommer den få tydliga negativa effekter för det fria kulturlivet och göteborgarnas tillgången till kultur. Kultursektorn i allmänhet, och det fria kulturlivet i synnerhet, befinner sig fortfarande i återhämtning efter pandemin. Inflation och kostnadsökningar innebär ytterligare negativ påfrestning. Effekterna av ett minskat kulturstöd innebär att det fria kulturlivets planerade verksamhet inte kommer att kunna genomföras och försämrar förutsättningarna för återhämtning. Då det fria kulturlivet till stor del finansieras med stöd från flera olika nivåer innebär ett minskat kommunalt stöd också minskade anslag från såväl region som stat. Sammantaget medför det därför en minskning av stadens kulturlivs totala ekonomi samt ett reducerat kulturutbud för alla invånare.” Eller med andra ord – inga pengar från Göteborgs stad betyder i förlängningen inga pengar från region eller stat.

”Men herregud, är Göteborg mitt i en ekonomisk kris?!” tänker ni då. Och nejdå, inte alls. Göteborg är en ytterst välmående stad. 2022 hade Göteborgs stad ett överskott på 3,7 miljarder och året innan var överskottet på 5,4 miljarder. Pengar saknas alltså inte. Det är den politiska viljan att stötta den fria kulturen som saknas. Att man nu väljer att slänga det fria kulturlivet framför bussen är kanske inte heller så konstigt. Det är en budgetpost som inte är uppbunden i fasta kostnader som löner eller hyror. Det är spridda och i bästa fall löst organiserade aktörer från en mängd olika konst- och kulturfält. Det är aktörer som till stor del redan lever ur hand i mun. Enkla att ignorera. Osynliggjorda i den offentliga debatten.
 
I slutändan handlar det om politisk vilja. Eller i det här fallet ovilja. Den fria konsten och kulturen är kanske helt enkelt inte tillräckligt viktig för Göteborgs stad att värna. Det vi gör med till exempel Step och all den konst och de föreställningar som de konstnärer vi jobbar med är inte tillräckligt viktigt att värna. Så vi tackar och bockar. Vi har fattat budskapet.
 
Hälsningar
 
Producentbyrån
 
 

GRUPPER & KONSTNÄRER
Danskompaniet Spinn
Spinn har nyligen inlett ett samarbete med Vara konserthus och är deras nya Artist in Residence! Spinn och Vara Konserthus kommer att ta fram en föreställning för barn och unga som heter Svansen i koreografi av Minna Krook. Helena Helén, producent för barn och unga på Vara Konserthus, säger så här om samarbetet: ”Vi är så glada att Spinn kommer tillbaka till oss i ytterligare ett residens. Extra kul också att Spinn har ett spännande samarbete med välrenommerade koreografen Minna Krook. Hon är en intressant koreograf och fusionen mellan henne och dansarna i Spinn blir spännande.”
 
Förra veckan var det äntligen premiär för dansaren Emilia Wärffs nya solo Denna sida upp. Premiären ägde rum på Ulricehamns Bibliotek och blev en unik scenkonstupplevelse för ditresta och lokala besökare. De kommande veckorna spelar Spinn även föreställningarna Miramos och Hannah Felicia i Göteborg, genom KuBo. Det finns fortfarande platser kvar till Hannah Felicia. Är du lärare och intresserad av att gå med din klass, besök KuBos hemsida för mer info och bokning.
 
Bilden från föreställningen Denna sida upp.
Foto: Lars Dyrendom
 
 
Tanja Andersson
Stockholmare hör upp! Ikväll är sista chansen att uppleva koreografen Tanja Anderssons nya föreställning Wiggling Things för den här gången. Föreställningen spelas på MDT ikväll kl 20:00 och biljetter till detta hittar ni här.

Wiggling Things är en dansföreställning som breder ut sig i ett artificiellt arktiskt landskap. Koreografiska pendelrörelser kopplas till turbulenta flöden, sårbar topografi och karga tillstånd inom och utom kroppar. Utifrån försvinnande platser upprättas tillfälliga mellanrum. Det oscillerande sätts i dialog med rasande forsar och en flismaskin - i takt med utbredningen av milslånga kalhyggen och gruvlandskap i Sápmi och Tornedalen.

www.tanjaandersson.com
 
Foto: Jonne Covers
 

MOA kompani

Den 13 april arrangerar Region Jönköpings län en nätverksdag för professionella danskonstnärer i serien Snacka dans! Serien Snacka dans! ger professionella danskonstnärer, utövare och dansintresserade i Region Jönköpings län möjligheten att mötas, nätverka, prova på varandras praktiker och hålla sig uppdaterad om det som händer inom dansen. Nätverksdagen riktar sig till professionella danskonstnärer i södra Sverige och leds av Moa Sahlin och Stina Nilsson, på Studio Skaftarp där de medverkande bland annat får prova på 100 hinkar fred-praktiken. Anmälan till dagen görs till andrea.donosolillo@rjl.se. Glöm inte att meddela eventuella kostallergier.
 
 
PROJEKT
Steps Dansklubb
Den tredje av vårens fem lärarträffar äger rum på Mölnlycke kulturhus som en del av Dansens dag lördagen den 29 april. Det blir både offentligt program öppet för allmänheten och ett parallellt program för de medverkande lärarna.
Under dagen har Step den stora glädjen att bjuda på premiären av Kompani Catapults nya dansföreställning Konsekvenser! Föreställningen tar upp frågor om konsekvenserna av de val vi gör och hur vi är mot varandra. Det är en föreställning där svaren ligger lika mycket i det som sker på scen som hos publikens tolkning. Föreställningen riktar sig till barn från 12 år och uppåt samt familj. Under dagen medverkar även Gustaf Jönsson som var kommunkoreograf i Varberg under 2021. Gustaf och Kompani Catapult håller tillsammans med Sandra Grehn ett samtal om sina respektive processer som kommunkoreografer i Varberg och Tjörn. Gustaf leder även i en dansworkshop med inspiration från Kompani Catapults föreställning Konsekvenser. Inget ombyte behövs, men ha gärna mjuka kläder som du känner dig bekväm att röra dig i. Även workshopen är för barn från 12 år och uppåt samt familj.

Schema för det offentliga programmet
11:00-11:45 – dansföreställningen Konsekvenser med Kompani Catapult
12:30-13:15 – samtal om arbetet som kommunkoreograf
13:30-14:15 – rörelseworkshop med Gustaf Jönsson
Plats: Mölnlycke kulturhus

Det är fri entré till alla aktiviteterna, men du måste anmäla dig i förväg.
Anmälan görs via Googleformulär som du hittar här!

Dansens dag på Mölnlycke kulturhus genomförs i samarbete med Härryda kommun.

www.stepfestival.se
 
Foto: Nena Segerbrand, Anepe Photo
 
 
Producentcheck 2.0
Nu är vi igång med rådgivningsprojektet Producentcheck 2.0! Under våren arbetar vi med sex olika koreografer och kompanier baserade i Västsverige. Projektet består av kostnadsfri rådgivning med någon eller några av oss på Producentbyrån, coachning med certifierad coach Jenny Soovik samt en pott produktionsmedel för de ytterligare behov som vi definierar tillsammans under arbetet.

De sex aktörer som ingår i projektet är koreografen Minna Elif Wendin, dansduon PAx som utgörs av Kyrie Oda och Love Hellgren, Halmstadbaserade koreografen och författaren Cecee Rowland-Huss, scenkonstgruppen Bobin som består av Berith Stennabb, Xenia Krisiin, Emila Wärff, Anna Acli Emilsson och Silea Adolpf, Göteborgsbaserade kollektivet Kompani Catapult och koreografen och dansaren Anna-Greta Himmer. Sammantaget är det en otrolig bredd och spridning vad gäller danskonstnärliga uttryck för barn och unga, och vi ser fram emot att ta vidare det här arbetet under våren!

www.producentbyran.se
 
Foto: Dag Rosenqvist
 
 
CALS
Den 9 mars lanserades www.communityartlabsweden.se, en ny unik plattform för ung community-art och en digital scen för ungas konstnärskap och röst i samhället. Projektet Community Art Lab Sweden, CALS är ett Arvsfondsprojekt som skapar och etablerar ett nationellt nätverk och en digital plattform för ung community-art. Projektet utgörs av organisationerna Livet bitch! Scenkonst i Södertälje, Community Kultur Centrum i Malmö, Ung Scen Norr i Luleå och Producentbyrån i Göteborg (CALS i väst). CALS i väst har idag två verk på sidan, bland annat en dokumentär om de konstnärliga verkens skapandeprocess.
Kolla gärna in hemsidan för mer info!
 
Producentbyrån som driver CALS i väst samarbetar med Compass och med filmaren Robin Ahlqvist från Mountain Queen Studios.

www.communityartlabsweden.se
 
Foto: Robin Ahlqvist
 
 
Dansakademin
 
Den 27 mars bjuder Dansrummet in till workshop och samtal i Spinnstudion på Järntorget. Fokus för träffen är scenkonstnärliga möten med barn i autismspektrat. Dagen utgörs av workshop med koreografen Stina Hedberg och ett efterföljande runda-bord-samtal. Stina och dansare Johanna Ehn delar med sig av sina erfarenheter från projektet Dansande Hjärtan. Deltagarna får också prova praktiker de använt i mötet med barnen, på de särskolor de besökt under 2021 och 2022.

Dansrummet äger rum måndag den 27 mars kl 13:00-16:30 i Spinnstudion, Järntorget 7. Anmälan görs till dansakademin@regionteatervast.se senast 22 mars.
 

NYA SAMARBETEN
Visit Nabo Artbook
Under 2023 arbetar vi med vandringsutställningen Visit Nabo Artbook som är framtagen av MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Utställningen Visit Nabo Art Book vill uppmuntra och göra plats för samtal om demokrati och delaktighet ur ungdomars perspektiv. I utställningen möter du bilder av åtta nordiska illustratörer. De har tolkat ungas röster och miljöer i hela Norden. Deras bilder berättar om ungas glädje och tristess, oro och hoppfullhet, frustration och kampvilja. Men främst om allas rätt att bli lyssnad på. Till utställningen hör ett pedagogiskt material och som ger möjlighet för besökare och grupper att fördjupa i sig i bilderna och samtal om att känna sig inkluderad i samhället.

Invigningen av utställningen Visit Nabo Artbook äger rum måndag den 20 mars som en del av EU:s ungdomskonferens som äger rum i Växjö den 20-23 mars. Mer info om konferensen hittar ni här!

Utställningen bygger på MUCF:s fyraåriga projekt kring ungas sociala inkludering och passar att visa i kulturhus, på museer och i bibliotek. Vill du boka utställningen? Kontakta oss på: info@producentbyran.se

www.mucf.se
 
 
 
JUST NU...
Just nu jobbar vi på Producentbyrån även med turnéprojektet På Turné, med Dråpera, koreograferna Karolin Kent och Liza Penkova och med administration för Returkultur.

Läs mer om vår uppdrag och vad vi gör i dem här!

Producentbyrån är ett team producenter och projektledare som arbetar med olika artister, grupper och projekt inom scenkonst.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan ni hålla er uppdaterade om vad som är på gång inom de projekt vi har just nu! Om ni inte önskar få fortsatt nyhetsbrev kan ni avregistrera er längst ner på sidan.

Läs mer om oss på:
www.producentbyran.se

Producentbyrån
Kastellgatan 6
411 22 Göteborg
Sweden

tel - 0728-58 76 38 
mail - info@producentbyran.se