Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2016 nr. 11
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Feestelijke opening
zonne energie centrale 
Bethlehemkerk
Veiling, kunst en kinderworkshops
 
Stille week
Films in de 40dagentijd
 
The Passion Amersfoort
 
Kliederkerk
 
Paasontbijt
 
Paaswake
 
Zondag 20 maart
 
Motto: 'Tijd om Christus te begroeten’
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
 
Bethlehem Sterretjes
 
 
Schoonmaakkerk
Iedere eerste maandag van de maand schoonmaak kerk.
 
Huispaaskaarsen
Uw bestelde huispaas-kaarsen zijn vanaf 7 maart bij de koster af te halen.
 
Boeken gezocht
Voor de veiling van 2 april zijn we nog hard opzoek naar boeken. Lees meer...
 
Lentemarkt
Morgenster lentemarkt zaterdag 19 maart.
 
AGENDA
 
Vrijdag 18 maart Catechese 12-15 jaar
 
Zaterdag 19 maart Opening Zonnefabriek BK Lentemarkt Morgenster
Oecumenische palmpasenviering in de Waaier [EvH]
 
Zondag 20 maart 
Palmpasen
Minileerhuis 
brief aan de Hebreeën
 
Maandag 21 maart  Lector - Avondgebed
Extra vergadering wijkkerkenraad
 
Dinsdag 22 maart  Ontspanningsmiddag voor senioren
Lector - Avondgebed
 
Woensdag 23 maart   Lector - Avondgebed
 
Donderdag 24 maart 
Witte Donderdag BK
Naar ‘the Passion’ in Amersfoort
 
Vrijdag 25 maart  Kliederkerk
Goede Vrijdag
 
Zaterdag 26 maart  Paaswake
Paaswake met de tieners

 
Zondag 27 maart  Paasontbijt
Paaszondag
 
SAVE THE DATE:
Zaterdag 2 april
Veiling en boekenmarkt voor Ghana
 
Lied van de week
 
20 maart 2016 – Zesde zondag van de veertigdagentijd
 
LB 554 – Welkom, welkom, koning Jezus
Elk van de vier evangelisten vertelt over de intocht van Jezus in Jeruzalem, maar alleen Lucas weet van het wenen van Jezus over deze stad (Lucas 19,41-44). Nu wij dit jaar het intochtsverhaal volgens deze evangelist horen (en waarom dan ook niet doorlezen tot en met vers 44?), is Liedboek 554 daarbij een passend lied.
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Feestelijke opening zonne-energiecentrale Bethlehemkerk
 

Sinds maandag 22 februari staat op het dak van de Bethlehemkerk een kleine zonne-energiecentrale. De kerkenraad en HilverZon willen dat vieren met een feestelijke opening op zaterdag 19 maart om  14.30 uur in de Bethlehemkerk.

Iedereen is welkom!
 
 
Veiling, kunst en kinderworkshops
 
 
 

Op zaterdag 2 april organiseren de Ghanagangers van Bethlehemkerk een grote diensten-, kunst- en productenveiling. Hiervoor zijn we hard op zoek naar kavels.

Heb je een gazon dat nodig gemaaid moet worden, wil je graag je natuurkundekennis overbrengen op examenkandidaten, heb je een schilderij aan de muur hangen waar je al een decennium op uitgekeken bent of heb je nog een bad- verwenpakket liggen maar heb je geen bad?

Dan is dit je kans om deze diensten en spullen aan te bieden voor onze veiling! 

Lees meer ...

40dagentijd: Stille week
In de avondgebeden lezen we dit jaar een korte tekst uit de Brief aan de Hebreeën en uit het evangelie naar Lucas. De Lucasteksten behoren tot de meest radicale uitspraken die Lucas van Jezus heeft opgeschreven. Ze roepen vragen op: kan ik Jezus wel volgen? Wil ik Jezus wel volgen?
De lezingen maken het inzichtelijk dat Goede Vrijdag, dat de afwijzing van Jezus en zijn missie niet uit de lucht komt vallen. Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Films in 40dagentijd: Human

 
 
 
Filmtheater Hilversum vertoont in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-Katholieke parochie Sint Vitus een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd.
 
Dinsdag 22 maart kunt u in het Filmtheater gaan kijken naar 'Human'.
 
Verhaal
Het unieke document ‘Human’ – met prachtige luchtopnames van de aarde – brengt ons oog in oog met onze medemens en laat ons nadenken over onze eigen levens. Van de kleinste alledaagse verhalen tot ongelooflijke levensgeschiedenissen: deze intens ontroerende en ongewoon oprechte ontmoetingen benadrukken wie en wat we zijn, onze donkerste kant, maar ook wat mooi en universeel over ons is
 
 
40dagentijd: Zet een stap ... 
Samen naar The Passion Amersfoort

Jaarlijks wordt op Witte Donderdag steeds op een andere plaats in Nederland The Passion uitgevoerd. Dit jaar gebeurt dit in Amersfoort.

Het is in de Bethlehemkerk een traditie om The Passion, na de viering van het Heilig Avondmaal te volgen op een groot scherm.

Maar nu het evenement zo dichtbij is, zijn er mogelijk ook een aantal gemeenteleden die hier samen naar toe willen.
 
 
 
 
 
 
 
 
40dagentijd: Kliederkerk
 
Op Goede Vrijdag 25 maart is er van 10.00 – 13.00 uur weer kliederkerk. Kliederkerk is een leuke manier om tijd met je kind door te brengen en tegelijk andere ouders en kinderen te ontmoeten.
Jullie zijn van harte welkom. Neem vriendjes en vriendinnetjes mee en vergeet niet om OOK je ouders mee te nemen! Want we gaan met elkaar knutselen, zingen, luisteren en eten.

Geef je wel even op zodat we weten op hoeveel volwassenen en kinderen we kunnen rekenen. Lees meer ...

 
 
40dagentijd: gezamenlijk Paasontbijt

Zet een stap naar een ander, dat doen we dit jaar met een gezamenlijk Paasontbijt op zondag 27 maart, op Eerste Paasdag.

Voor de viering van 10 uur, serveert de diaconie u een gezellig Paasontbijt.

De tafels worden al vroeg gedekt door de Ghana Gangers die die nacht de Paaswake beleven.

Op zondag 13 en 20 maart kunt u intekenen bij uw diakenen in de kerk.

Het ontbijt wordt u aangeboden door de diaconie  en begint om half negen!

 
 
 
 
 
 
40dagentijd: Paaswake
 
Ghana Gangers nodigen alle jongeren in de leeftijd van 12 - 21 jaar uit voor een Paaswake.
Op stille zaterdag 26 maart komen we eerst samen met de gemeente in de viering. Hierin wordt de Paaskaars en het licht weer feestelijk teruggebracht in de kerk. Ook kan iedereen die dat wil stilstaan bij zijn of haar doop. Na afloop van de dienst maken de Ghanagangers zich op om de nacht op te blijven voor de Paaswake.
Zij nodigen alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 van harte uit om deze wake samen met hen mee te maken.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl