Nieuwsbrief juni 2009

2012, ik denk dat er geen ander jaartal is waar op dit moment meer over gesproken of geschreven wordt. Eén ding is zeker, de bij ons bekende Mayakalender, loopt op 22 december in dat jaar op zijn eind. Sommigen denken dat het een voorteken is van de vernietiging van de aarde. Ik ben mening dat het betrekking heeft op een overgang naar "een nieuwe tijd". Een tijd waarin mensen steeds meer vanuit hun gevoel zullen acteren, communicatie zal opener en transparanter zijn en er wordt minder belang gehecht aan het materialisme. De mens is zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niet in staat om dergelijke overgangen van de ene op de andere dag te maken, daarom werken alle krachtenvelden samen om een ieder (soms zo goed en zo kwaad als het kan) voor te bereiden op deze transformatie. De trillingsfrequenties op aarde gaan tot 2012 ieder jaar een beetje omhoog, zodat niet alleen ons lichaam met deze verhoogde waarden kan resoneren, maar ook bijvoorbeeld apparatuur opnieuw geijkt kan worden. In de vliegtuigwereld is dat in de afgelopen jaren al meermaals gebeurd. Een bijkomend effect van deze energieveranderingen is het ontstaan van crisissituaties; alles uit het verleden wat niet geklopt heeft, wordt gezuiverd en in balans gebracht. Ben je in een dergelijke crisis terecht gekomen, vertrouw er dan op dat het iets van tijdelijke aard is, de weg van de overgave voorbij de weerstand. Weet dat het jouw persoonlijke ontwikkeling en ook "het al wat is" ten goede komt. Wil je jezelf actief voorbereiden op de komende veranderingen, dan staat er in het onderstaande zomeraanbod van Coach-Inn vast wel iets bij dat je aanspreekt.

5 JUNI, 3 JULI, 21 AUGUSTUS: FAMILIEOPSTELLINGEN (WORKSHOP) In de zomermaanden kun je op 5 juni, 3 juli of 21 augustus inzicht krijgen in en werken aan het doorbreken van familiepatronen door het maken van een familieopstelling in de workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen.

17 JUNI: WAARNEMEN-INN-BEDRIJFSENERGIE Om als manager of organisatieadviseur tot de kern te komen bij de analyse van bedrijfsprocessen, is het kunnen afstemmen op de bedrijfsenergie een onmisbare tool. Het klinkt ingewikkeld, maar het is makkelijker dan je denkt. Tijdens de workshop Waarnemen-Inn-Bedrijfsenergie oefenen de deelnemers actief met deze vorm van waarnemen en maken kennis met de manier waarop deze informatie vertaald kan worden naar interventies in de dagelijkse praktijk.

24 JUNI: EFFECTIEF-INN-INTUITIEVE-WAARNEMING In de 4-daagse cursus Effectief-Inn-Intuitieve-Waarneming maken de deelnemers met verschillende creatieve en intuitieve werkvormen een reis door hun aura en de 8 belangrijkste energiecentra (de chakra's). Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de eigen karakterstructuur en beweging gebracht in persoonlijke defensiemechanismen. Voor mensen die eerder de Energiedag bijwoonden en behoefte hebben aan een verdiepingsslag, is dit een passend vervolg.

15 JULI: GEZINSSPIRIT De eendaagse workshop Gezinsspirit op 15 juli a.s. is een leuke creatieve en spirituele ontdekkingstocht speciaal bedoeld voor kinderen van 8-14 jaar en hun ouder(s). Het motto is: "Inspiratie krijgen van en met elkaar". Er is ruimte voor creativiteit, sportiviteit en spiritualiteit in een letterlijk en figuurlijk voedingrijke omgeving.

17 JULI: TRANSFORMATIEWIEL
De energie van de Sjamanen is erg behulpzaam bij het in gang zetten en versnellen van transitie- en transformatie- processen. Deze energie nodigen we dan ook van harte uit tijdens de 1-daagse workshop Het transformatiewiel. Iedereen doorloopt met het eigen thema, de vier windrichtingen. In iedere windrichting wordt een energetische, meditatieve of creatieve oefening gedaan, die ondersteunend werkt aan het veranderingsproces.

19 AUGUSTUS: ENERGIEDAG Op 19 augustus staat er weer een Energiedag op het programma. In de ochtend wordt een energiescan gemaakt die inzicht geeft in de manier waarop jij energie geeft, ontvangt of weg laat lekken. In de middag krijg je (intuïtieve) werkvormen aangereikt, die er voor zorgen dat je effectiever met jouw energiehuishouding kunt omgaan.

26, 27 EN 28 AUGUSTUS: ZOMEREDITIE COACH-INN-SYSTEMEN De drie-daagse zomereditie van de opleiding Coach-Inn-Systemen start op 26 augustus. In deze opleiding maak je jezelf het systeemdenken eigen en leer je om zelf (eenvoudige) familie- en organisatieopstellingen te begeleiden.

25-29 OKTOBER: SYSTEMEN IN BEWEGING, ENERGIE IN BEELD Villa FM Country Estate in de Italiaanse Sabijnse heuvelen vormt dit najaar het schitterende decor voor de training Systemen in Beweging, Energie in beeld. In deze vier dagen is er volop ruimte om persoonlijke thema's uit te werken met behulp van familie- en organisatieopstellingenpstellingen, energetische waarnemingstechnieken en emotioneel lichaamswerk. Daarnaast zijn er mogelijkheden om vlieguren te maken in het begeleiden van opstellingen en het aanscherpen van de vaardigheden om zelf energie waar te nemen.

BOEKENTIP VAN DE MAAND Hoewel de Tarot al eeuwenoud is, beleeft dit instrument zowel zakelijk als privé de laatste decennia een enorme opkomst. Deze maand schenk ik op deze plek aandacht aan de herziene editie van "Tarot een open boek" van Renée Maas, die vorig jaar één van de workshophouders was tijdens de workshopcyclus Weg-Inn-Verandering. Zij heeft inmiddels een training ontwikkeld voor professionals die de Tarot willen inzetten bij het werken met cliënten en medewerkers in persoonlijke ontwikkelingtrajecten. Deze training gaat in oktober 2009 van start.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail door of zend mij het e-mailadres.