JANUARI 2016
In deze Bijblijver
  • Nationale Studenten Enquête 2016 van start!
  • Persbericht
  • Lost link tool
  • Vragen van studenten
  • Respons tool
  • Correcte e-mailadressen van contactpersonen
  • Verkeerde data last shot mailing
  • #NSE2016
  • Reminder: Pagina voor docenten, ook in het Engels!
 
Nationale Studenten Enquête 2016 van start!
Vandaag is de Nationale Studenten Enquête 2016 van start gegaan! In de loop van deze week ontvangen alle studenten een uitnodigingsmail met daarin een persoonlijke link naar de NSE. De planning van het versturen van de uitnodigingen hebben jullie eerder van GfK ontvangen.
 
Persbericht
Studiekeuze123 heeft vandaag een persbericht uitgestuurd voor de start van de NSE.

We hebben het persbericht ook aan studieverenigingen gestuurd, met daarbij extra informatie over de NSE en het verzoek de NSE onder de aandacht te brengen bij hun leden. 
 
Lost link tool
Wanneer studenten hun uitnodigingmail kwijt zijn, kunnen zij via de lost link tool hun persoonlijke link naar de NSE opvragen. De tool is te vinden op www.nse.nl. Naast de lost link tool vinden studenten hier meer informatie over de NSE, zoals antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over de te winnen prijzen.
Deze pagina is ook beschikbaar in het Engels: www.studiekeuze123.nl/take-the-national-student-survey 

In het bouwpakket van het promotiemateriaal hebben we dit jaar een QR-code toegevoegd die instellingen op de posters kunnen plaatsen. Wanneer studenten deze QR-code scannen, komen ze direct uit bij de lost link tool. 
 
Vragen van studenten
Wanneer studenten tijdens het veldwerk (technische) vragen hebben, kunnen jullie ze doorverwijzen naar student@nse.nl. Via deze mailbox helpen wij ze verder.
 
Respons tool
GfK stuurt deze week een instructie over de respons tool. Met deze tool kunnen instellingen op ieder moment de actuele respons bekijken van de instelling als geheel, maar ook per opleiding en opleidingsvorm.

Gedurende het veldwerk is de totale bruto respons van de NSE te volgen via wekelijkse algemene overzichten op onze website.
 
Correcte e-mailadressen van contactpersonen
Wanneer het e-mailadres van de contactpersoon verandert, verzoeken wij jullie om dat zo snel mogelijk door te geven via info@nse.nl. Voor sommige onderwerpen worden er grote mailings verstuurd waarbij de e-mailadressen al enige tijd vooraf moeten worden ingeladen. Het is dan niet meer mogelijk om na het inladen e-mailadressen te wijzigen. Wanneer het juiste adres niet bij ons bekend is, betekent dit dat jullie wellicht niet alle mailings zullen ontvangen. 
 
Verkeerde data last shot planning
In de eerder verstuurde planning staat aangegeven dat de last shot mailing verstuurd wordt op 3, 4 en 5 maart. Dit moet echter 2, 3 en 4 maart zijn. Dat wil zeggen dat de mailing verstuurd wordt op woensdag, donderdag en vrijdag, in plaats van donderdag, vrijdag en zaterdag.
 
#NSE2016
Veel instellingen besteden gedurende de veldwerkperiode aandacht aan de NSE via Twitter en Facebook. Dit is natuurlijk heel goed. We vragen hierbij wel te letten op het feit dat er geen positieve beïnvloeding plaatsvindt.

De officiële hashtag voor NSE 2016 is #NSE2016.
 
Reminder: Pagina voor docenten
Ook dit jaar is er weer een pagina voor docenten. Hier vinden ze informatie over de NSE en worden er tips gegeven wat ze zelf kunnen doen tijdens het veldwerk. 
Dit jaar is de pagina ook beschikbaar in het Engels!
 
Bijeenkomsten
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.