29-31 май 2013
Уважаеми партньори и клиенти,
 
Имаме удоволствието да ви информираме, че за първи път на изложението 'Save the Planet' ще има Унгарско национално участие, организирано от Унгарската агенция за инвестиции и търговия.
 
Този брой на бюлетина е посветен на Унгария и съдържа интервю с г-н Габор Маркошани, браншови новини от Националната унгарска асоциация по рециклиране и списанието ZÖLD IPAR Magazin.
 
Експерт от Асоциацията на екологичните предприятия KSZGYSZ в рамките на конференцията ще представи “Eкологичния мениджмънт в Унгария: опит, резултати и цели”. 
 
Искрено се надяваме тази информация да е интересна и полезна за вас.
 
Екипът на Виа Експо

 
 
 
Интервю с г-н Маркошани, Унгарска агенция за инвестиции и търговия (HITA)
 
1. Уважаеми г-н Маркошани, моля да представите накратко дейността на HITA.
 
Нашата агенция, от една страна,  насърчава износа на унгарски продукти и услуги, а от друга – улеснява навлизането на чуждестранни инвестиции в Унгария.
 
Ние предлагаме достоверна и актуална информация за страната ни в следните направления:
- Икономика
- Пазар
- Възможности за бизнес
- Компании
- Инвестиционни стимули
 
2. Какви са причините за създаване на успешни взаимоотношения с Виа Експо - организатор на изложбата “Save the  Planet” 2013?
 
В Унгария се наблюдава голям интерес от частния бизнес към нови пазари и осъществяване на нови партньорства  – приоритет са  ...
 
 
Законът за отпадъци се гласува за втори път в Унгария
Новина от ZÖLD IPAR Magazin, медиен партньор на ‘Save the Planet’
 
На 26 ноември 2012 г. промените в Закона за управление на отпадъци бяха гласувани на второ четене от Унгарския парламент. Това беше необходимо, тъй като президенът Януш Адер  върна законопроекта за доразглеждане на 8-ми октомври. Неговите мотиви произтичаха от  ...
 
 
 
 
Национална унгарска асоциация по рециклиране
В Националната унгарска асоциация по рециклиране (HOE) членуват 50 фирми. Те активно работят в областта на събиране, третиране, рециклиране и търговия на черни и цветни метали, скрап, хартия, пластмасови отпадъци, отпадъци от гуми и стъкло. HOE заедно с други организации взе участие в изготвяне и подобряване на нормативната уредба, регламентираща търговията с метален скрап.

Освен икономическата криза, в момента най-големият проблем за промишлените отпадъци в страната, е ...
 
 
Паралелни събития:  
 
Организатор:  Виа Експо
Тел: +359 32 512 906
www.viaexpo.com