Quote
 Week 48
Jaar 2010
  ___________________________________________________________________________
 
 Als ge kritiek wilt vermijden: doe dan niets, zeg dan niets,
wees dan niets.
 
Wat is er mis met kritiek? Bestaat er niet zoiets als opbouwende kritiek? Maar toch, de meeste mensen blijven het daar moeilijk mee hebben. Of zoals de Nederlandse schrijfster Renate Rubinstein het verwoordt: "Hoewel iedereen het eens is dat gerechtvaardigde kritiek in principe bestaat, is niemand ooit geneigd andermans kritiek gerechtvaardigd te vinden." De Franse componist Erik Satie zegt nochtans: "Er zijn drie soorten kritiek: belangrijke, minder belangrijke en onbelangrijke. De twee laatste soorten bestaan niet: alle kritiek is belangrijk." Kritiek heeft dus blijkbaar wel een betekenis waar je iets mee kunt doen tenzij je denkt zoals Mark Twain die ooit heeft gezegd: "Ik houd van kritiek, maar ik moet het er wel mee eens zijn."
 
In weze is kritiek een vorm van feedback. En voor een leidinggevende is iedere vorm van feedback op een gepaste manier geven en in ontvangst nemen belangrijk. In het aan deze quote gelinkte PDF document kan je 13 manieren ontdekken om kritiek in ontvangst te nemen.
 
En mocht je toch nog alle kritiek als negatief ervaren dan kan je misschien troost vinden bij de woorden van de Vlaamse kunstcriticus Marc Callewaert: "De scherpste kritiek is ook nog een bewijs van belangstelling." Want als men je zelfs niet meer bekritiseert dan wordt je compleet genegeerd en besta je dus in feite niet meer. Dan ben je niets. En zo zijn we terug bij af.
                        
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.