NIEUWSBRIEF 2 E
  
Gent, maart 2021
 
Beste vrienden van Christen Forum Gent,
 
Nog steeds gelden de woorden die wij in onze eerste nieuwsbrief in november schreven.
 
De wereld ondergaat een grondige verandering. Wat een jaar geleden nog vanzelfsprekend was, is dit niet meer. Mensen zijn bang voor een ongrijpbare vijand en wie naar de media luistert, krijgt alleen nog meer redenen om bang te zijn. We vermijden elkaar. We deinzen voor elkaar achteruit. We geven elkaar geen hand meer en omhelzen onze kinderen en kleinkinderen niet meer. Allemaal met gegronde redenen en om te voorkomen dat de situatie helemaal uit de hand loopt. Maar wat zullen hiervan de gevolgen zijn? Hoe kunnen kinderen en jongeren nog in een toekomst geloven wanneer ze opgroeien met de reflex bang te moeten zijn voor de ander? En hoe is het zover kunnen komen? Heeft het echt enkel en alleen te maken met een ‘losgebroken’ virus? Of moeten we toch verder nadenken en diepere oorzaken zoeken?
 
Wij van Christen Forum Gent willen in deze periode onze vrienden niet alleen laten. We willen om te beginnen laten voelen dat we er zijn en dat we aan ons publiek denken. Verder willen we ook onze traditie trouw blijven en kritisch - vanuit het standpunt van de christenen die we zijn - naar de wereld kijken.
 
We kunnen dat niet doen zoals we gewoon waren. We mogen en willen geen mensen in gevaar brengen. Het is uitgesloten om publiek uit te nodigen voor onze lezingen en activiteiten. Daarom heeft ook Christen Forum Gent zich op de digitale weg begeven. Wij hopen dat de meeste leden van ons publiek intussen die weg enigszins hebben leren kennen. Zelf kennen wij uit ervaring de vele nadelen die eraan verbonden zijn. Wij behoren zeker niet tot de radicale aanhangers en hopen dat we zo snel mogelijk weer naar de daadwerkelijk sociale activiteiten kunnen terugkeren. Maar voorlopig moeten we gebruik maken van alle mogelijkheden die we vinden om de mensen het gevoel te geven dat ze niet alleen staan en om als christenen vragen te stellen die je zelden gesteld hoort.
 
Wij nodigen al onze vrienden en sympathisanten daarom uit voor de activiteiten van het werkingsjaar 2020-2021 dat wij volledig in het teken willen zetten van het thema ‘Leren leven met Corona’.
 
Ook de twee volgende activiteiten zullen zonder publiek plaatsvinden en online te zien zijn. Op maandag 29 maart 2021 lanceren wij het tweede gesprek tussen E.H. Bert Vanderhaeghen, aalmoezenier van het UZ Gent, en Prof. Gwendolyn Portzky als Directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, eveneens verbonden aan het UZ Gent. Hun gesprek wordt opnieuw gemodereerd door Emmanuel Van Lierde en zal plaatsvinden onder de titel “Hoop tegen wanhoop: Mentaal weerbaar zijn in moeilijke tijden”. We mogen niet vergeten dat tijdens het afgelopen jaar niet enkel de epidemie slachtoffers heeft gemaakt. Ook de psychiatrische afdelingen in de ziekenhuizen zijn overbevraagd, evenals de individuele psychologen en psychiaters. Te veel mensen worden in hun wanhoop weggezogen in een uitzichtloze situatie. Vanuit Christen Forum Gent willen wij deze noodkreten onder de aandacht brengen en proberen te helpen om weer een licht van hoop te ontsteken.
 
Op maandag 26 april lanceren wij onze derde activiteit, waarin Prof. Raf Geenens (KU Leuven) in gesprek gaat met Stefan Meersseman, lid van de stuurgroep Christen Forum Gent. Prof. Geenens heeft als ethicus en rechtsfilosoof tijdens de crisis herhaaldelijk via opiniestukken gewezen op de gevaren die de corona-aanpak creëert voor democratie en rechtstaat. In dit gesprek bekijken we wat de corona-crisis ons kan leren over onze tijd en samenleving. Hij doet dit onder de titel: Hoe weerloos zijn onze waarden in crisistijd?
 
Mocht u onze openingsactiviteit van dit werkjaar op 30 november 2020 gemist hebben, dan kan u die nog steeds herbekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=6-hNCmm6Yyk. Monseigneur Lode Van Hecke, bisschop van Gent, ging toen in gesprek met Alicja Gescinska, filosofe en schrijfster. Christen Forum Gent legde hun de vraag voor hoe we moeten en kunnen leren leven met epidemieën. Het gesprek werd gemodereerd door Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van Tertio.
 
U kunt alle activiteiten terugvinden op onze eigen website en die van Tertio: http://www.christenforum.be en https://www.tertio.be of rechtstreeks via https://www.youtube.com/channel/UCDxu222umUXsp-n39NYJOIw.
 
Wij moeten er ditmaal nadrukkelijk op wijzen dat de huidige aanpak voor Christen Forum Gent en Tertio – het christelijke opinieweekblad dat als partner mee ondersteuning biedt voor de virtuele opnames – financieel een zware investering is. Nochtans willen wij ons programma gratis blijven aanbieden. Daarom doen wij graag een beroep op u om ons hierbij te steunen. Dat kan door een overschrijving op BE26 8900 1409 3929 van VZW Christen Forum Gent. Dank hiervoor.
 
Wij danken tevens VDK Bank voor haar blijvende structurele ondersteuning.
 
Namens de stuurgroep van Christen Forum,
 
Wim Verbaal 
Voorzitter
 
Christiaan Beyaert
Secretaris
 
U treft de nadere informatie aan op onze website: www.christenforum.be en op https://www.facebook.com/christenforum
  
* * *
 
 
Christen Forum Gent VZW geniet de structurele steun van VDK Bank.
 
Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnr. IBAN BE26 8900 1409 3929 en BIC VDSPBE91
  
 e-mail : info (at) christenforum.be / www.christenforum.be / Christen Forum Gent VZW