H2W | maart 2016

H2W
H2W

Dit jaar was het bezoek aan de grootste ICT beurs en congres ter wereld in de zorg (HIMSS16) weer een succes. H2W Partners had zoals gebruikelijk een EPD flight tour georganiseerd over de beursvloer waar de in Nederland opererende EPD leveranciers werden bezocht. De belangstelling voor de EPD flight tour was groot.

HIMSS16 stond verder in het teken van value based health care en accountable care. Bij accountable care gaat het om value-based, data - gedreven, patiëntgerichte zorg waarbij de kwaliteit beloond wordt boven kwantiteit. Om die goede kwaliteit van zorg te leveren, moet de hele keten samenwerken.

Volgend jaar staat het HIMSS gepland van 19 februari tot en met 23 februari in Orlando.

Voor meer informatie over HIMSS 2016 kunt u contact opnemen met H2W

H2W

De afkorting ERP staat voor ‘Enterprise Resources Planning’. ERP-systemen worden vooral ingezet in organisaties om zoveel mogelijk deelprocessen te ondersteunen met dezelfde software. In zorginstellingen gaat het dan in de eerste plaats om inkoop, logistieke en financiële processen, maar daarnaast zien we ontwikkelingen waarbij de scope verder gaat richting HRM, Facilitair, Technische Dienst (TD), Medisch Instrumentele Dienst (MID) of zelfs Vastgoed/Bouw.

Het selecteren van een nieuw ERP is iets dat een organisatie hooguit eens in de 10-15 jaar zal doen. Het is een traject dat veel processen raakt en waar veel tijd en geld mee gemoeid is. Dat het lastig is komt ook met enige regelmaat in de media naar voren. Zoals recent nog de misstanden bij ICT projecten van de overheid waar door de commissie Elias onderzoek naar is gedaan. Kortom een traject met veel risico’s en valkuilen dat specifieke kennis vereist.

Voor meer informatie over ERP kunt u contact opnemen met H2W

H2W

NZa: “Risicosolidariteit onder druk”.

De NZa heeft aanwijzingen dat zorgverzekeraars polissen aanbieden die op gespannen voet staan met de risicosolidariteit. Volgens de NZa is daarmee niet gezegd dat de zorgverzekeraars verzekerden doelbewust selecteren. Bovendien leveren de betreffende polissen de verzekeraars niet alleen financiële voordelen op, maar soms ook nadelen.

Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het rapport ‘Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt’. Uit eerdere onderzoeken in 2014 en 2015 bleek dat er geen aanwijzingen zijn dat zorgverzekeraars de wettelijke acceptatieplicht of het verbod op premiedifferentiatie schenden.

Dit laat onverlet dat er andere vormen van risicoselectie zijn, die weliswaar niet strijdig zijn met de wet, maar wel tegen de geest van de wet ingaan. De NZa denkt hierbij met name aan het uitgangspunt dat mensen met een kleine kans op ziekte evenveel premie betalen als mensen die een grote kans op ziekte hebben. Bepaalde vormen van risicoselectie, zoals het aantrekken van specifieke doelgroepen, kunnen dit principe van risicosolidariteit ondergraven, aldus de NZa.

Lees meer...


GGZ stopt met investeren.

Als gevolg van de financiële druk op de sector zijn de investeringen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) drastisch teruggelopen. In totaal is het investeringsvolume in 2014 met 38 procent gedaald. Gaat het om investeringen in bedrijven en terreinen, dan is de daling 45,7 procent. Dit constateren accountants en adviseurs op basis van de analyse van 200 jaarverslagen.

De GGZ is goed voor een totaal van 1,9 miljard euro aan inkoopuitgaven, waarvan het merendeel (1,6 miljard euro) tot de exploitatiekosten wordt gerekend. Het overige deel betreft 242 miljoen aan investeringen. De investeringen in bedrijven en terreinen vormen met 124,3 miljoen euro de belangrijkste investeringscategorie. Deze investeringen zijn in 2014 met een daling van 45,7 procent bijna gehalveerd. Naar verwachting blijven grote investeringen uit en blijft de investeringsbehoefte beperkt tot gerichte vervangingsinvesteringen.

"GGZ-instellingen doen er alles aan om het zorgaanbod te garanderen en hebben daarvoor extreem gesneden in overhead en investeringen in gebouwen", stelt branchevereniging GGZ Nederland in een korte reactie.

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W