Studiekeuzedatabase Bijblijver
juni 2013
 
Actuele informatie voor studiekiezers
Vanaf half augustus staan weer tussen de 150.000 en 200.000 nieuwe studiekiezers in de startblokken om de laatste stap in hun studiekeuze te maken, namelijk die van het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs.
 
Het is in hun belang dat de informatie over opleidingen en open dagen die toegankelijk wordt gemaakt via onder andere Studiekeuze123.nl actueel en volledig is. Deze informatie, die door de instellingen wordt aangeleverd, wordt voor een groot deel nachtelijks bijgewerkt. Voeg daarom nu uw open dagen, meeloopdagen en andere studiekeuzeactiviteiten toe voor het hele studiejaar 2013/2014!
Bron collegegeld op Studiekeuze123.nl
Op Studiekeuze123.nl kan een studiekiezer op het tabblad 'Toelating en kosten' zien wat het collegegeld is voor de desbetreffende opleiding.
 
De bedragen die hier genoemd staan worden tot op heden allemaal door de instellingen zelf aangeleverd via HODEX en Webformulier.
 
Omdat het wettelijk tarief voor alle bekostigde voltijd opleidingen gelijk is, hebben we nu besloten om het bedrag van het wetterlijk tarief (statutory) voortaan uit de Studiekeuzedatabase te halen. Dit hoeft dus voor vermelding op www.studiekeuze123.nl niet meer ingevuld te worden in Webformulier of HODEX. Deze wijziging wordt binnenkort doorgevoerd op de website.
 
Het instellingstarief (institutional) en het instellingstarief voor niet EER studenten (international) dienen nog wel ingevoerd te worden via Webformulier en HODEX omdat dit tarief verschilt per instelling. Wij adviseren om deze tarieven voor minimaal 2 studiejaren (lopend en volgend) in te voeren. Voor vermelding op www.studyfinder.nl is dit zelfs een vereiste.
 
Vanaf 1 oktober 2013 zal het collegegeld van het voorgaande studiejaar niet meer getoond worden op www.studiekeuze123.nl. Dit geldt voor alle tariefsoorten.
Release juni '13 Studiekeuzedatabase
Sinds half juni is de tweede release van de Studiekeuzedatabase in 2013 beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen de studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête 2013 (NSE) en de verwerking van de HBO-monitor 2012 (enquête onder afgestudeerden in het hoger beroepsonderwijs).
 
Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 5 april 2013. Lees meer over de release van juni 2013.
 
Aanleveren data voor volgende release
De volgende release zal plaatsvinden rond half september 2013. Houdt u er rekening mee dat wijzigingen (zoals nieuwe opleidingen) vòòr 15 juli in CROHO verwerkt moeten zijn om te kunnen worden meegenomen in deze release.
 
Wijzigingen die via het Webformulier of HODEX worden aangeleverd en per kwartaal worden vernieuwd, zullen voor
1 augustus 2013 ingevoerd moeten zijn. Dit geldt ook voor adreswijzigingen of gewijzigde url's van opleidingen of instellingen.
Bestellen en downloaden Studiekeuzedatabase
Om volledig up-to-date te blijven en gebruik te blijven maken van de meest actuele gegevens, raden wij u aan de Studiekeuzedatabase opnieuw na elke release te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
Vragen over en wijzigingen aan de Studiekeuzedatabase
Studiekeuze123 registreert alle vragen over de Studiekeuzedatabase, van zowel de 'leveranciers' als afnemers van informatie. Binnen het systeem dat we daar voor gebruiken wordt elke vraag of wens direct toegewezen aan de desbetreffende deskundige. Heeft u een vraag gesteld via het contactformulier, dat kunt u binnen vijf werkdagen een reactie verwachten van een van onze accountmanagers of projectleiders.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze wordt gefaciliteerd door SURF.