NSE Bijblijver
januari 2014
 
Nationale Studenten Enquête 2014 van start
Maandag 13 januari jl. zijn de eerste uitnodigingen voor de NSE2014 verstuurd. Inmiddels zijn alle 695.738 studenten uitgenodigd. Dat zijn 22.245 studenten meer dan vorig jaar; een groei van 3,3%.
 
Het bruto responsoverzicht staat online op www.studiekeuzeinformatie.nl. Vandaag, dinsdag 28 januari staat de bruto respons op 14.7% (t.o.v. van 14.9% respons in 2013 na twee weken). De respons blijft dus iets achter ten opzichte van vorig jaar. Het verloop van de respons is echter vrijwel identiek. Bij deze een oproep aan alle instellingen om de studenten nogmaals te enthousiasmeren om mee te doen aan de NSE2014!
Respons tool
Het is belangrijk om tijdens de uitvoering van de NSE altijd te kunnen beschikken over een zo actueel mogelijk responsoverzicht. U kunt het meest actuele responsoverzicht voor uw instelling altijd online bekijken via de Online Response Tool. Via een wachtwoord komt u binnen in een beschermde omgeving waar u de respons voor uw instelling als geheel, maar ook naar opleiding en naar opleidingsvorm, kunt volgen. Alle contactpersonen NSE van elke instelling beschikken over de inloggegevens voor de Online Respons Tool.
 
Er is een instructie beschikbaar voor de Online Respons Tool.
Remindertekst
De reminders worden sinds afgelopen zondag (26 januari) verstuurd. De teksten voor de reminder zijn zo veel mogelijk gelijk blijven aan de reminderteksten van NSE 2013. Net als de uitnodigingstekst worden ze geleverd in het Nederlands, Engels en Duits. Voor de verschillende reminders die worden verstuurd, wordt steeds dezelfde tekst gebruikt.
 
Voor de ‘last shot’-mail wordt nog een aparte tekst gemaakt. Ook deze zal, zodra deze gereed is, te vinden zijn op www.studiekeuzeinformatie.nl.
Vernieuwing factsheets NSE: Wie denkt mee op 5 februari a.s.?
Het College van Bestuur van deelnemende instellingen ontvangt aan het einde van de NSE een rapportage waarin strategische informatie is weergegeven op instellingsniveau. In deze factsheet worden de resultaten van de betreffende instelling vergeleken met een relatief referentiepunt (andere universiteiten c.q. hogescholen) en met een absoluut referentiepunt (voorgaand jaar).
 
Met kleuren en symbolen wordt aangegeven in hoeverre de betreffende instelling in positieve of negatieve zin (significant) afwijkt van deze referentiepunten. Op 5 februari a.s. van 10-12 uur organiseert Studiekeuze123 een brainstorm over de vernieuwing van deze factsheets: “Welke data wilt u op welke manier aan uw CvB presenteren?” Als u hierover mee wilt praten, kunt u zich voor deze brainstorm opgeven via info@nse.nl.
Bijeenkomst 20 maart
Op donderdag 20 maart staat een bijeenkomst gepland waarin Studiekeuze123 alle contactpersonen informeert over de structuur van het resultatenbestand. Het codeboek wordt ook dan bekend gemaakt.
 
Daarnaast kunt u kiezen uit twee workshops:
  • aan de slag met de data in een workshop 'spss voor beginners'
  • een workshop voor data-experts waarin wordt ingegaan op het betekenis geven van de resultaten.
Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog.
Nse.nl
Op de website www.nse.nl kunnen studenten hun persoonlijke link opvragen, indien zij de mail met de link kwijt zijn. Op de site kan dus niet rechtstreeks de vragenlijst worden ingevuld. Studenten komen het makkelijkst bij de vragenlijst door in hun mail op de link te klikken. In uw communicatie (bijvoorbeeld Twitter) adviseren wij u dan ook de studenten vooral te verwijzen naar hun mail!
Verloten prijzen vanuit instelling
Als een instelling zelf een extra verloting onder de studenten wil organiseren, dan is dat mogelijk. Indien gewenst kan GfK in dat geval de prijzen voor de instelling trekken binnen de groep studenten die hebben deelgenomen aan NSE2014. De eenmalige kosten hiervoor bedragen €150,- (excl. btw). Indien u hierin interesse heeft, meldt dit dan via info@nse.nl. Indien de instelling een koppelbestand geleverd krijgt, kan de instelling uiteraard ook zelf de verloting verzorgen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
Lees alle informatie over NSE 2014 op Studiekeuzeinformatie.nl/nse2014
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.