Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 25/05/2023
Prachtig gala voor onze examenleerlingen

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
We zijn alweer begonnen aan de laatste schoolweken van het jaar. De leerlingen hebben kunnen genieten van wat extra vrije dagen met prachtig weer. Voor de examenleerlingen zijn deze weken extra spannend, zeker nu er geen aanvullende mogelijkheden meer worden geboden zoals in de coronajaren. Het maken van de examens, het wachten op de uitslag, de dag van het telefoontje en de diploma-uitreiking: voor zowel examenleerlingen, hun ouders als alle overige naasten een bijzondere tijd die nooit meer vergeten wordt. Ik wens alle leerlingen die examen doen en hun ouders (nogmaals) veel succes! Voor alle andere leerlingen is het ook een tijd van werken en afronden richting de laatste toetsweek. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Onze mentoren kijken met hun leerlingen naar de beste voorbereiding.
 
In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan ons onderwijs. Waar staan we voor en wat vinden we belangrijk? Verderop in onze nieuwsbrief lees je meer over onze onderwijsontwikkelingen en waar we mee aan het werk gaan aankomend schooljaar. Goed onderwijs staat voor ons centraal. Daarom blijven we constant kijken naar ons aanbod en hoe we dat vormgeven. In onze MR hebben we ook ouders die op mooie wijze met ons meedenken. Zo hebben we laatst het gebruik van de mobiele telefoons, chromebooks en chatGPT besproken. Ontwikkelingen in de samenleving die we moeten meenemen in onze dagelijkse praktijk. Werkgroepen zijn hiermee aan de slag om te kijken of en hoe we deze technische ontwikkelingen willen integreren in ons onderwijs. Jouw toekomst vraagt daar immers om!
 
Update evaluatie 70 minuten en Discovery
In het vorige Minkema Nieuws hebben wij je geïnformeerd over de uitgebreide evaluatie die heeft plaatsgevonden van het 70 minutenrooster en Minkema Discovery. De conclusie was dat wij op beide gebieden verbetermogelijkheden zien die we in het komende schooljaar gaan uitzoeken:
  • Wat is de ideale lesduur die aansluit bij onze onderwijswensen en die de benoemde knelpunten waar mogelijk wegneemt (het aantal contactmomenten, kwaliteit van de roosters en pendelbewegingen), maar de positieve aspecten behoudt? 
  • Een verbeterslag bij de modules van Minkema Discovery waar het gaat om het aantal lessen per module, de inhoud, het aanbod en de formule die we belangrijk vinden voor de modules.
Beide onderwerpen willen we uiteraard zorgvuldig aanpakken, vandaar dat we hier een heel schooljaar voor uittrekken. We noemen schooljaar 2023-2024 daarom: een transitiejaar. Er verandert in 2023-2024 niets aan de lesduur en de modules, met uitzondering van wijzigingen die direct verbeteringen opleveren én eenvoudig te realiseren zijn (bijvoorbeeld meer vormen van ondersteuning of een verlenging van een module). Gedurende het schooljaar blijven we je informeren over de veranderingen die we voor 2024-2025 voor ogen hebben.
 
Inschuifrooster en laatste toetsweek
Inschuifrooster & stilteweek
Nog één keer hanteren we een inschuifrooster dit schooljaar. Dat zal zijn in de week van 5 t/m 9 juni. De lessen en schooldagen zijn dan korter, zodat alle leerlingen ‘s middags meer tijd hebben ter voorbereiding van de toetsweek. Op donderdag 8 juni vangt tevens de stilteweek aan.
 
Toetsweek
Op donderdag 15 juni start de afsluitende toetsweek. Het toetsrooster voor deze week kun je al inzien in Google Drive (Toetsrooster & PTA).
 
Cijferkolommen Magister dicht
Van donderdag 15 juni tot dinsdag 27 juni 11.30 uur zullen de cijferkolommen in Magister niet zichtbaar zijn voor jullie en jullie ouders. We hopen hiermee te voorkomen dat je in de loop van de toetsweek ontmoedigd raakt door tegenvallende cijfers of juist overmoedig wordt en het niet meer zo nauw neemt met de laatste proefwerken van de week. Ook stellen we alle docenten op deze manier in de gelegenheid om de laatste gegevens rustig en zorgvuldig in Magister in te voeren.
 
Ophalen proefwerken & eindrapport
Ophalen proefwerken op 27 juni
Op dinsdagochtend 27 juni halen jullie tussen 8.45-9.30 uur (onderbouw) of 10.00-10.45 uur (bovenbouw) de proefwerken op. De docenten hebben daarna tot 11.30 uur de tijd om laatste cijferwijzigingen in te voeren. Het rooster voor het ophalen van de proefwerken staat binnenkort in Google Drive (Toetsrooster & PTA).
 
Voor alle duidelijkheid: de eindrapportgegevens van alle leerlingen liggen officieel pas vast op woensdag 5 juli om 12.00 uur. Dan zit de revisievergadering erop, waarin de directeur onderwijs alle uitkomsten van de rapportvergaderingen vaststelt.
 
Ophalen eindrapport op 7 juli
Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 7 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. Het rooster voor het ophalen van jouw eindrapport staat binnenkort in Google Drive (Toetsrooster & PTA).
 
Activiteitenweek
De laatste activiteitenweek van dit schooljaar vangt bijna aan: 30 mei t/m 2 juni bruist het in en om de school van de buitenlesactiviteiten.
 
Een excursie naar gemaal Teylingens, een bezoek aan het Archeon, Xanten, veenfiets, watervlo, een popshow, de cultuurdag en meer: voor elk leerjaar staat er iets bijzonders op het programma.
 
Dat kan zijn in de school en in de omgeving van Woerden, maar ook Den Bosch, Den Haag, Cambridge, Lille en Munster worden aangedaan.
 
Het spreekt voor zich dat dit veel roosterwijzigingen met zich meebrengt, dus houd op deze dagen Magister extra goed in de gaten!
 
 
 
Foto: bezoek Gemaal Teylingen
 
MaS-markt op 7 juni voor 3e-jaars
In het vierde leerjaar lopen alle leerlingen hun maatschappelijke stage. Het doel van de maatschappelijke stage is kennis te maken met vrijwilligerswerk in een non-profitorganisatie.
 
Samen met het Kalsbeek College en Hart voor Woerden organiseren we de MaS-markt. Tijdens deze markt zijn diverse stage-aanbieders aanwezig. De MaS-markt is dus een mooie gelegenheid voor alle leerlingen van klas 3 om zich alvast te oriënteren op de mogelijkheden die er zijn. Soms lukt het zelfs om al concrete afspraken te maken voor de invulling van de maatschappelijke stage.
 
De MaS-markt wordt dit jaar georganiseerd op het Kalsbeek College, locatie Bredius, H.G. van Kempensingel 23 te Woerden. Je bent tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom om alleen, of samen met je ouders, een kijkje te komen nemen. Jullie ontvangen nog een aparte uitnodiging.
 
Nieuws uit de onderbouw
Sportdag klas 1
Voor de brugklassers zit de afsluitende toetsweek er woensdagmiddag 21 juni op. Eventueel haal je op 22 en/of 23 juni nog een toets of achterstallige opdracht in. Maandag de 26ste is er voor jullie een sportdag in en om de school! Zo is er gelegenheid om, na een week van veel leren en zitten, samen in beweging te gaan. Daarbij zijn natuurlijk de LO-docenten als organisatoren betrokken, maar ook de mentoren en MMA’s zijn erbij. Zo ronden jullie het brugklasjaar samen gezellig en sportief af!
 
Afsluitende mentoractiviteit
Een aantal klassen/groepen heeft al een uitje met de mentor gehad, maar het is ook een goede gewoonte om aan het einde van het jaar (nog eens) iets gezelligs met elkaar te ondernemen: bowlen, een barbecue, een escaperoom, noem maar op. Hier is na de toetsweek nog tijd voor; in het bijzonder zijn dinsdag 27 en woensdag 28 juni hiervoor gereserveerd. Heb je een leuk idee? Bespreek het met je mentor & klasgenoten! Na 28 juni zijn de mentoren druk in de weer met klasbesprekingen en ander overleg.
 
Minkema Discovery
De Discovery-modules van dit vierde en laatste kwartaal sluit je uiterlijk dinsdag 13 juni af. Binnen twee weken beoordeelt de docent jouw eindproduct met een O, V of G in Magister. Scoor je een O(nvoldoende), dan informeert de docent je over hoe je deze O kunt omzetten in een V. Wacht daar niet te lang mee, want je maakt het voor jezelf steeds lastiger de klus tot een goed einde te brengen. 
Als je jouw product niet V(oldoende) weet aan te passen, zul je dit uiteindelijk in opdracht van de leerlingcoördinator inhalen op de dagen na de toetsweek. Ook als je uit een vorig kwartaal nog een O hebt staan, zul je hiervoor opgeroepen worden. Want met een O voor een module kun je niet aan het volgende leerjaar beginnen.
 
 
Oriëntatie-, ondersteunings- en talentlessen voor klas 1 t/m 3
Net als dit schooljaar zullen we in de eerste periode van 2023-2024 (sept.-nov.) geen talentmodules inroosteren maar gewennings- en ondersteuningslessen. Start je in de brugklas, dan staan op dinsdagochtend (1e uur) en vrijdagmiddag (5e uur) oriëntatielessen in je rooster. Daarin leer je goed omgaan met je chromebook en leer je de klas en school snel beter kennen door gewenningsactiviteiten.
 
Zit je komend jaar in klas 2 of 3? Voor jou is het goed om alvast samen met je ouders na te denken voor welk(e) vak(ken) je ondersteuningslessen zou willen volgen. In die lessen worden de essenties herhaald uit het huidige schooljaar. Op die manier kun je onder begeleiding van een vakdocent aan je achterstand werken. Tijdens de introductie op 22 augustus zul je met je mentor een formulier invullen om je op te geven voor deze ondersteuningsles(sen).
 
Enquête ouders over onze communicatie
Nieuwe communicatiemogelijkheden, maar ook het imago-onderzoek dat we in 2021-2022 lieten uitvoeren, hebben ons ertoe aangezet om een enquête voor alle ouders op te stellen over de communicatie die het Minkema College met ‘het thuisfront’ onderhoudt. Communicatie is een breed begrip en vaak voor verbetering vatbaar. Daarom zouden we het enorm op prijs stellen als je ouder(s) 10 minuten de tijd neemt/nemen om de enquête in te vullen. Bedankt!
 
 
Overstap Minkemalaan -> Steinhagenseweg
Zit je in de onderbouw van de Minkemalaan en volg je komend jaar de mavo/havo-opleiding aan de Steinhagenseweg? Dan is het voor jou en je ouders goed om te weten dat jouw leerlingdossier automatisch wordt overgezet. Uitschrijven en opnieuw inschrijven is dus niet nodig. Ook de informatieverstrekking van school naar jou en je ouders gaat gewoon door.
 
Mobieltjes op het Minkema
De afgelopen maanden is er in de media veel gezegd en geschreven over het gebruik van mobieltjes op scholen en het invoeren van een eventueel mobielverbod. Onze leerlingen mogen op dit moment hun telefoon mee naar school nemen, maar laten deze vervolgens tijdens de les óf in hun kluisje óf in de telefoontas of telefoonkluis in het klaslokaal. Sporadisch wordt de telefoon ingezet in de les, bijv. bij de module Stopmotionfilms. De telefoon is dan het device waarmee gewerkt wordt aan de opdracht.
 
Een denktank bestaande uit diverse medewerkers buigt zich over het vraagstuk van het telefoonverbod en gaat hierover met de leerlingenraad en de ouderraad in gesprek. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar hun mening. Binnenkort staat er ook een schoolbezoek ingepland op een school waar een algeheel verbod van kracht is. We horen dan graag hun ervaringen. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
Save the date: Eindfeest op 27 juni
 
Op dinsdag 27 juni is het laatste feest van dit schooljaar voor alle leerlingen van onze havo/vwo-locatie. 
 
Het thema is: Minkema on the beach!
 
Binnenkort meer info over o.a. het online kopen van een kaartje (met muntjes), maar zet de datum alvast in je agenda!
 
 
Boeken inleveren op 4 juli
Het duurt nog even, maar het einde van het schooljaar nadert.... Dit betekent dat de boeken moeten worden ingeleverd. Voor de Minkemalaan is dat op dinsdag 4 juli en voor de Steinhagenseweg op woensdag 5 juli.
 
 
Update NPO Taskforce
In het kader van het NPO zijn er op het Minkema College verschillende activiteiten om eventuele corona-achterstanden weg te werken. Als Taskforce verwijzen wij je graag nogmaals naar de NPO-pagina op de schoolwebsite. Op deze pagina staat overzichtelijk weergegeven welke ondersteuningen er zijn en hoe jij je ervoor aan kan melden.
 
Er is voor komend schooljaar nog wat NPO-budget over. Op dit moment is de NPO-taskforce een plan aan het maken om dit zo zinvol mogelijk te besteden. We willen vast iedereen bedanken die de enquête in het vorige Minkema Nieuws heeft ingevuld. Dit helpt ons om te bepalen welke ondersteuningen er volgend jaar nog nodig zijn.
 
Tijdelijke uitbreiding huisvesting
De voorbereidingen voor de start van het nieuwe schooljaar 2023-2024 zijn in volle gang. Het Minkema College mag zich verheugen op weer een mooie groep leerlingen die voor onze school heeft gekozen. Ondanks dat wij ons bevinden in een regio waar krimp wordt verwacht, is het aantal leerlingen dat begint in september 2023 boven verwachting. Daar zijn we ontzettend trots op, want het houdt onze school gezond.
 
(klik op de foto voor een vergroting)
 
Door de tijdelijke toename van het aantal leerlingen heeft het Minkema College, locatie Minkemalaan, behoefte aan eveneens tijdelijke uitbreiding van de huisvesting. We maken reeds gebruik van een aantal lokalen in ons gebouw aan de Steinhagenseweg, maar te veel pendelen tussen beide locaties heeft een negatief effect op de kwaliteit van de roosters. Door meer lokaalcapaciteit op de Minkemalaan te realiseren, hoeven we ook minder te pendelen. Dit is vooral voor een aantal docenten (die soms meerdere malen per dag heen en weer gaan tussen beide locaties) heel plezierig.
 
Voor deze tijdelijke huisvesting hebben wij na gesprekken met de gemeente Woerden een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is in behandeling. De tijdelijke lokalen willen we plaatsen op ons eigen terrein, tussen de fietsenstalling en het onlangs gerealiseerde sportcourt. Op deze plek liggen reeds alle aansluitingen voor water en elektra, aangezien hier tot de zomer van 2021 ook tijdelijke huisvesting heeft gestaan. In de situatieschets hierboven zie je de locatie van de tijdelijke huisvesting (blauwe vlak).
 
Diploma-uitreiking op 6 juli
De uitslag van het eerste tijdvak is op woensdag 14 juni bekend. Ook dit jaar is de periode waarin examens van het tweede tijdvak (de herkansingen) worden afgenomen verlengd. Daardoor is de uitslag van dit tweede tijdvak later bekend. Op donderdag 6 juli weten we pas welke leerlingen er allemaal geslaagd zijn. Die middag (havo) en avond (vwo) zijn de diploma-uitreikingen. Een uitnodiging voor deze feestelijke afsluiting van de Minkema-tijd ontvangen leerlingen en ouders begin juni.
 
Kennismaking nieuwe bruggers
We kijken uit naar 21 juni! Die middag komen de nieuwe brugklassers kennismaken met hun klas en mentor. Dat is elk jaar weer een feestje, hoewel het voor veel kinderen tegelijkertijd natuurlijk een spannende middag is. We verwelkomen op de Minkemalaan maar liefst 340 nieuwe bruggers. Ook de zorgvuldig uitgekozen Minkema Mentor Assistenten uit de bovenbouw zijn van de partij! In 2023-2024 zijn er in het brugjaar 12 klassen op het havo en vwo.
 
Terugblik LSD en gala
 
Op donderdag 20 april was de laatste schooldag voor de examenleerlingen havo en vwo. Die dag hebben zij de school op stelten gezet met het thema 'Schurken en boeven'. De ochtend werd afgesloten met een feest in de aula en een optreden van een zanger.
 
's Avonds was het gala! Prachtig gekleed en in bijzondere voertuigen arriveerden de leerlingen op de rode loper om vervolgens in de feestelijke aula heerlijk te eten met elkaar en vervolgens een feestje te bouwen.
 
 
Zomereditie Minkema Nieuws
In de eerste week van de zomervakantie publiceren we het laatste nummer van onze nieuwsbrief van dit schooljaar. Behalve dat we daarin de schoolgids voor 2023-2024 presenteren, de vakanties en lesvrije dagen, bevat deze editie veel praktische informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Het zou jammer zijn als deze nieuwsbrief onder in de mailbox belandt of door vakantie vergeten wordt. Vandaar dat we hem hier alvast onder de aandacht brengen!
 
Geen verlof voor vervroegde vakantie
Elk jaar ontvangen wij verlofverzoeken van gezinnen die eerder op zomervakantie willen. Hoewel het misschien geen probleem lijkt om alvast naar de zon te gaan wanneer er voor de leerlingen nauwelijks nog activiteiten zijn, is de leerplichtwet er heel duidelijk over: dit zogenaamde luxe verlof is niet toegestaan. Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 7 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. De leerplichtambtenaar neemt steekproeven op scholen om deze wet te handhaven.
 
Technasiumleerlingen naar finale Vakkanjers
 
Technasium-brugklasleerlingen Dax, Roel en Marijn bedachten De Raminator: een dakraam met luchtroosters en een inschuifbare ventilator en zonnescherm. Met dit idee hebben zij de finale bereikt van Vakkanjers op 8 juni a.s. in Apeldoorn.
 
Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen jongeren hun vakmanschap. Met dit educatieve programma bedenken leerlingen oplossingen voor een technisch en maatschappelijk vraagstuk. Dat doen ze aan de hand van urgente en realistische opdrachten.
 
 
Agenda
 
29/05: Tweede pinksterdag
30/05 t/m 02/06: Activiteitenweek
05/06 t/m 09/06: Inschuifrooster
 
Nieuwsbrief, mei 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.