Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2018 nr. 12
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Liturgieboekjes
Stille Week
 
Nieuw, nieuw:
berichten Kerkenraad en nieuwe scriba's
 
Voedselbankactie
 
40 dagentijd films:
Compostella
 
Paasontbijt:
samen aan tafel
 
Met uw kerk op reis
 
Eerste Ionaviering in Hilversum
 
Crucifixtion in  Bethlehemkerk
 
Midden in het leven
 
Passie paasviering voor senioren
 
Kliederkerk op Goede vrijdag
 
Geen geld, wel boodschappen
 
ds. Reinier Beltman
overleden
 
IKK Afscheidsconcert
 
 
Zondag 25 maart
6e Zondag Veertigdagen
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'In macht en onmacht is Gods Messias met ons'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Tienduizenden onderweg!
 
Presentatie over hoe om te gaan met dementie.
 
Wie goed zingt, bidt dubbel.
 
Nog niet alle toezeggingen binnen.
 
25 maart tot 31 maart
 
AGENDA
 
Vrijdag 23 maart
Afscheidsconcert IKK
 
Stercafé Tieners
 
Zaterdag 24 maart
Oecumenische viering in De Waaier
 
 
Zondag 25 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Maandag 26 maart
19:30:  lector Hanneke Dral [avondgebed]
 
Dinsdag 27 maart
Ontspanningsmiddag
 
15:00 StilteCentrum open
 
19:30:  lector Erik Verkerk [avondgebed] 
 
40 Dagen-film: Compostella
 
Woensdag 28 maart 
19:30:  lector Corry Theebe [avondgebed] 
 
Witte Donderdag 29 maart
15:00 Stiltecentrum open
 
19:30:  ds. Jetty Scheurwater
 

Stille Vrijdag 30 maart
 
19:30:  ouderling
 
 
Zaterdag 31 maart
21:30 Paaswake

Paaszondag 1 april
ds. Jetty Scheurwater

SAVE THE DATES
 
Vrijdag 6 April
 
 
Zondag 15 april
 
 

Zondag 25 maart

Marcus 11: 1-11
 
Een ezel voor Jezus
 
Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren vlak bij de dorpen Betfage en Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit.
Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezel zien, die staat daar vastgebonden. ...
 

Bethlehemkerk is weer terug op Facebook

De Facebook pagina van de Bethlehemkerk is vernieuwd. Reden is dat de oude gemaakt was als een privé pagina. Facebook accepteert dat niet meer. We hebben er dus een bedrijfspagina van gemaakt. We hebben veel mensen uitgenodigd, maar het kan zijn dat mensen die de pagina volgden daar niet bijzitten.
De Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Liturgieboekjes Stille Week
 
 
 
Voor de avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag en de dienst op Goede Vrijdag zijn liturgieboekjes gemaakt.
Wanneeer ze dubbelzijdig geprint worden, kunnen ze als boekje gevouwen worden.
 
 
Nieuw, nieuw!
Berichten Kerkenraad en nieuwe scriba's
Vanaf deze maand zal de kerkenraad iedere keer kort verslag doen van de dingen die zijn besproken en niet vertrouwelijk zijn.
 
In de vergadering van maandag 19 maart heeft de kerkenraad gesproken over de status quo in het beroepingswerk. Het wachten is op een beslissing van de algemene kerkenraad (AK) of we extern mogen gaan beroepen. En wij zijn erg dankbaar dat Bonny Rem en Annemarie de Groot per direct samen de functie van scriba gaan vervullen. 
 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank actie
 
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. De komende weken zijn er veel initiatieven.
 
Actie Voedselbank op zondag 25 maart in alle Hilversumse PGH kerken.
 
40 dagentijd films: Compostella
Voor de zevende keer brengt het Filmtheater Hilversum in tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen.
 
Dinsdag 27 maart: Compostella
 
De Compostella di Santiago bedevaart is een ervaring die ieder jaar meer en meer pelgrims trekt. De tocht wordt ondernomen om zichzelf met zijn omgeving te confronteren en de grenzen te verleggen. De pelgrimage is fysiek zwaar, maar is vooral een aanslag op de geestelijke vermogens. 
 
  
 
 
Paasontbijt: samen aan tafel
 
Op Eerste Paasdag, zondag 1 april, is het inmiddels een mooie traditie om voorafgaand aan de dienst met elkaar te ontbijten.
 
De diaconie nodigt u van harte uit om hieraan deel te nemen.
 
U kunt zich opgeven bij Wilma van Halsema en Irene Muller of via diaconie@bethlehemkerk.nl
 
Uw diakenen van de Bethlehemkerk
 
Met uw kerk op reis
Dit jaar gaan wij voor de 6e keer een  reisdag organiseren: woensdag 1 augustus 2018.
 
Leeuwarden is en prachtige stad met veel historie. Bovendien is Leeuwarden dit jaar de culturele hoofdstad van Europa. Het is dus een stad waar dit jaar heel veel te zien en te beleven is. Wat we allemaal gaan bekijken, dat blijft nog even een verrassing. Maar als u niet mee gaat, dan mist u veel. Dus: Dit mag u niet missen. Lees meer...
  
 
Eerste Ionaviering in Hilversum
 
 
 
 
Zondag 15 april organiseren wij de eerste Ionaviering in Hilversum.
 
‘Wij’, dat zijn de Bethlehemkerkers die vorig jaar een week deel hebben uitgemaakt van de Iona Community in Schotland.
 
De viering begint om 17.00 uur.
Wie wil helpen of wil inzingen is van harte welkom om 16.00.
 
Na de viering is er een eenvoudige gezamenlijke maaltijd. Het is fijn als u zich hiervoor aanmeldt.
 
Elly Lekkerkerker, Marjan Sluiter, Herma Bosma, Gerard Ekelmans, Reinder van Dijk en Jetty Scheurwater.
 
Opgave via g.j.ekelmans@gmail.com of hermabosma@hetnet.nl
 
 
Crucifixion in de Bethlehemkerk
Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 zal het projectkoor haar medewerking verlenen aan de viering in de Bethlehemkerk.
Het koor zal dan enkele delen uit 'The Crucifixion' van John Stainer zingen.
The Crucifixion: A Meditation on the Sacred Passion of the Holy Redeemer  is een oratorium dat Stainer (1840-1901) componeerde in 1887 voor tenor en bas solo, gemengd koor en orgel.   Lees meer ...
  
 
 
Midden in het leven
  
De volgende bijeenkomst van Midden in het leven zal op vrijdag 6 april plaatsvinden en niet zoals eerder op sommige plaatsen vermeld wordt op vrijdag 23 maart, dan is het afscheidsconcert van het IKK gepland.
Zoals gewoonlijk starten we de avond met een American dinner, iedereen neemt iets mee en daarna tot circa tien uur hebben een tweetal onderwerpen, waarna we afsluiten met een borrel. Aanmelding en opgave van te voren is gewenst i.v.m. het gezamenlijke dinner.
De onderwerpen en sprekers van vrijdag 6 april volgen in de komende nieuwsbrief.
 
Passie paasviering voor senioren
Op dinsdag 27 maart om 14.30 uur: in de Bethlehemkerk (kerkzaal is open vanaf 14.00 uur), passie-paasviering voor senioren m.m.v. Ab Hermsen, bariton en Riet van Leeuwen, piano. Overdenking: ds Jetty Scheurwater.
 
  
 
 
 
 
Kliederkerk op Goede Vrijdag
  
Op Goede Vrijdag 30 maart is er weer Kliederkerk! Deze keer is het thema: 'Soldaat bij het kruis'.
De deuren gaan om 10.00 uur open en we beginnen om 10.15 uur. Kom je ook?
Neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee en vergeet niet om dan óók je ouders (en die van je vriendjes) of je opa en oma mee te nemen.
 
Geen geld, wel boodschappen
Mensen in armoede blijken vaak te weinig geld te hebben om een goede maaltijd op tafel te zetten. In Almere runnen dertien kerken daarom samen een sociale supermarkt.
Mensen met een laag inkomen kunnen hun boodschappen doen in de sociale supermarkt. Ze ontvangen een chipknip die is opgeladen met een bedrag dat past bij hun persoonlijke situatie en gezinsgrootte. Met deze pas kunnen ze zelf kiezen wat ze nodig hebben en afrekenen bij de kassa.  Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
Reinier Beltman overleden
  
Op maandag 12 maart is in zijn woning aan de Simon Stevinweg Reinier Beltman op 72-jarige leeftijd na een korte ziekte overleden.
 
In januari 1989 werd Reinier verbonden aan de Samen-op-Weg gemeente in Hilversum Noord en ging hij werken in de Goede Herderkerk, samen met de Ontmoetingskerk één wijkgemeente. Op 1 juni 2009 nam hij afscheid als wijkpredikant in De Morgenster.
 
De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 17 maart op de Noorderbegraafplaats na een dienst in De Morgenster, die om 11.00 uur begint.
 
 
 
Afscheidsconcert IKK
Op vrijdag 23 maart om 20 uur is er in de Bethlehemkerk een afscheidsconcert onder leiding van de oud-dirigenten en begeleiders Ies Nijman, Klaas de Haan en Eduard van Maanen. 
 
Hoe verdrietig de aanleiding ook is, we hopen op een feestelijke avond met veel toehoorders.
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl