december 2017
 
Doet u met ons mee?
 
Kenniscentrum Groen & Handicap is op zoek naar versterking!
 
Groen & Handicap timmert al meer dan 30 jaar aan de weg om natuur- en recreatiegebieden geschikt te (laten) maken voor mensen met een beperking. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd over de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid van natuur en recreatie en de informatievoorziening daarover.  De huidige leden van het kenniscentrum hebben een grote deskundigheid opgebouwd op dit terrein en worden regelmatig door allerlei natuur- en recreatieorganisaties benaderd voor advies. Vanwege het vele werk als gevolg van dit succes én door de leeftijd van enkele leden van het centrum is er veel behoefte aan uitbreiding van het kenniscentrum, zodat de continuïteit gewaarborgd kan blijven. Want ook in de toekomst zal deze specialistische kennis nodig blijven.
 
De (vrijwillige) werkzaamheden bestaan vooral uit het bezoeken van natuur- en recreatiegebieden om de geschiktheid voor mensen met een beperking te onderzoeken en daarover een advies uit te brengen. Dit gebeurt in nauw overleg met de technisch adviseur van het kenniscentrum. De leden van het kenniscentrum komen vijf keer per jaar bij elkaar in Utrecht voor overleg. De reiskosten en andere onkosten worden uiteraard vergoed.
 
Vragen kunt u stellen aan Kees Kuijken, kkuijken@xs4all.nl, telefoon 023 528 84 26.
 
 
Nieuw pad naar vogelkijkhut 'De Skiere Goes' toegankelijk
voor mensen met een beperking
Op een steenworp afstand van Heerenveen ligt het laagveenmoerasgebied Easterskar. Menigeen haalt hier dagelijks een frisse neus. Er is een parkeerplaats, een picknicktafel en de vogelkijkhut 'de Skiere Goes'. Sinds kort voor iedereen toegankelijk, want het nieuwe verharde pad richting de vogelhut maakt het mogelijk dat ook mensen met een beperking, al dan niet met rolstoel of rollator, van de prachtige natuur aldaar kunnen genieten. Ideaal om vogels te spotten. Wie weet zie je een gans, een roerdomp, waterral of de geliefde ijsvogel. Wat u hier nog meer kan doen vindt u hier.
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig 2018 met de wens dat ook steeds meer natuur- en recreatiegebieden toegankelijk gemaakt zullen worden voor alle mensen.
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: