Studiekeuzedatabase Bijblijver
januari 2014
 
Handleiding aanleveren informatie KV in Studiekeuze Webformulier
Vanaf vandaag is het mogelijk om met het Studiekeuze Webformulier en via Hodex specifieke informatie naar aanleiding van de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) aan te leveren.
 
Allereerst kunt u per opleiding informatie over de studiekeuzecheck aan leveren. De nieuwe velden bevatten o.a. de volgende vragen:
•    de naam van de check;
•    of deze wel of niet verplicht wordt gesteld;
•    een link naar een eigen site met meer informatie;
•    de planning van de studiekeuzeactiviteiten.

Ook andere maatregelen uit KiV hebben effect op de invoer in het Webformulier en Hodex. U kunt hierbij denken aan:
•    Bindend Studie Advies
•    Schakelprogramma's
•    Honours Programma
 
In de handleiding kunt u precies lezen wat u in het Studiekeuze Webformulier moet doen om de informatie zo eenvoudig mogelijk in te voeren in de extra velden.
 
Ook in Hodex 3.0.0 staan de extra velden klaar. Indien u vragen heeft over het invoeren van de velden in Hodex, neem dan contact op met uw systeembeheerder/leverancier.
Media aanbieden via Webformulier/Hodex
Het is vanaf nu mogelijk om media als films, mooc's, geluidsfragmenten, brochures etc. aan te bieden via het Webformulier of Hodex. Dit doet u door bij het betreffende veld een link op te nemen naar het bestand. Afnemers die interesse hebben in deze bestanden kunnen dan via de link de media downloaden of er op hun eigen site/product een vaste verbinding mee maken. Het is daarom wel belangrijk dat het een duurzame verbinding betreft - dus geen url die snel zal wijzigen.
Trefwoorden
Een aantal instellingen heeft bij Studiekeuze123 de wens ingediend om meer van de trefwoorden gebruik te maken. Uiteindelijk is er voor gekozen om hiervoor niet Hodex te wijzigen, maar wel het Webformulier. In de import hanteert Studiekeuze123 vanaf nu de regel dat 10 trefwoorden worden geimporteerd (in plaats van 1 zoals tot nu toe het geval was). De trefwoorden moeten dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
•    Ieder trefwoord moet apart zijn ingevoerd
•    Ieder trefwoord bevat maximaal 20 tekens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.