Beste abonnee

Binnenkort verschijnt de publicatie ‘100 jaar Turnen’. Dit is een uitgave van Winsol Gym.

Tony Van de Velde verzorgde deze uitgave (136 blz.).

Dankzij de samenwerking met heemkring Ten Mandere krijgt ieder lid dat in orde is met zijn lidgeld dit werk als eerste nummer van de 59stejaargang van ons tijdschrift. Wie geen lid is van onze kring kan dit nummer krijgen voor 15 euro bij Winsol Gym.

Onze leden krijgen dit nummer (TM 173) na 27 februari thuis bezorgd. Het tweede nummer van Ten Mandere zal iets kleiner aantal bladzijden bevatten, maar het derde nummer zal een gewoon nummer zijn.

Bestuur Heemkring Ten Mandere