Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Nieuwsbrief 42 - 26 augustus 2014

VVA KvU_banner_600x191
www.vriendenvanamelisweerd.nl | www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Inhoud van deze nieuwsbrief:

  1. Oproep: Kom 2 sept. om 13.00 uur naar het stadhuis: Actieplan Gezonde Lucht voor Utrecht
  2. Welkom op onze bijeenkomst op 12 september om 16.00 uur over het Ring-Ring-initiatief
  3. Onderbouwing Ring Utrecht wankelt
  4. Met stad en regio samenwerken aan alternatieven - Utrecht maken we samen
  5. Stadsdistributie: zero-emission stadslogistiek en concrete Utrechtse pilots
  6. Crowdfunding

Reageren op deze nieuwsbrief?

Stuur een antwoord (reply) op deze nieuwsbrief, bel Jan Korff de Gidts (06 3363 0344) of stuur een e-mail via contactenkvu@gmail.com, dan maken we een afspraak. 

 

Aanbieding Actieplan Gezonde Lucht aan de Utrechtse Raad

Kom dinsdag 2 september om 13.00 u naar het Stadhuis 

Gezonde lucht_gezonde_longen_MD_actieOp dinsdag 2 september 2014 om 13.00 uur zullen de Kracht van Utrecht en Milieudefensie een actieplan voor gezonde lucht overhandigen aan de Utrechtse gemeenteraad. Dat doen we samen met honderden foto's van bezorgde Utrechters die hun gemeente om maatregelen voor gezonde lucht vragen.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad ziet dat er veel mensen zijn die zich zorgen maken. Dan kunnen ze de vraag om maatregelen niet naast zich neerleggen. We bieden de raadscommissie een actieplan aan. In dit actieplan voor gezonde lucht staan concrete maatregelen die de gemeente in kan voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren en die leiden tot minder en schoner autoverkeer.

Maak jij je ook zorgen over luchtvervuiling en wil je de gemeente laten zien dat jij gezonde lucht wilt? Ga dan mee naar de aanbiedingsactie op dinsdag 2 september. Tijd: 13.00 uur op het Stadhuis. Meld je aan via gezondelucht@milieudefensie.nl en je krijgt een mailtje terug met meer info.

Benieuwd naar het actieplan? Check onze website

 

KvU-bijeenkomst vrijdag 12 september over Ring-Ring

RingRing fietsers_zijn_goud_waard

Ring-Ring® is een burgerinitiatief in Amsterdam met als doel fietsgebruik te stimuleren en te belonen. Het is gestart als pilot op IJburg, samen met Stadsdeel-Oost en lokale ondernemers. Fietsers belasten de openbare ruimte minder, zorgen voor schone lucht en blijven gezonder. Dat mag dus best beloond worden!

Sparen voor korting bij lokale ondernemers en voor een wijkfonds voor buurtinitiatieven

Centraal in Ring-Ring staat een app, die de fietskilometers (Fkm's) van de Ring-Ringer bijhoudt. Bij lokale winkels en bedrijven zijn deze per 100 Fkm's in te wisselen voor korting. Dus hoe meer je fietst, hoe meer korting je krijgt. Daarnaast zet Ring-Ring per Fkm geld opzij in een wijkfonds voor buurtinitiatieven. Op vrijdag 12 september komt initiatiefnemer Janine Hogendoorn Ring-Ring toelichten voor belangstellenden. Wat zijn de voordelen voor de gebruiker, de lokale ondernemer en – niet in de laatste plaats – voor de gemeente? Wat kun je doen met de fietsdata? Hoe start je zo'n initiatief, hoe kun je als ambassadeur bijdragen aan het succes?

Iedereen is welkom: vrijdag 12 september, van 16.00 tot 17.00 uur, Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60). Aansluitend nodigen we u uit voor het Kracht van Utrecht Café, waarin u met Janine en met ons van gedachten kunt wisselen. Meld u aan via contactenkvu@gmail.com  

Meer weten over Ring-Ring? Check de website en bekijk deze korte video.

 

Onderbouwing planstudie Ring Utrecht wankelt

A27 zes_rijstroken_300p

Jaap van Meijgaarden, een voormalige hoge ambtenaar op verkeersgebied van de provincie Zuid-Holland haalde vorige maand het nieuws met een artikel in het dagblad Trouw en een radio interview. Hierin gaf hij aan hoe er nog altijd wordt gemanipuleerd met groeiprognoses voor het autoverkeer om wegenprojecten als de A9 onder Amsterdam - slechts een voorbeeld - door te drukken (lees ons artikel hierover). Over de Ring Utrecht is natuurlijk hetzelfde verhaal te vertellen. Ook in Utrecht is de groei van het verkeer allang afgevlakt. Er staan geen files in de bak van Amelisweerd.

Verbreding klap voor natuur en nog steeds met grote bouwrisico's

Van Rijkswaterstaat en de minister krijgen wij altijd te horen: Waar gaat het nou eigenlijk om? 150 bomen? Ach, die planten we wel weer aan... Enigszins verstopt op de site Ik Ga Verder vinden wij echter onderzoeken in opdracht van het Rijk, zoals de Bomenstudie, die aangeven dat er veel meer bomen moeten worden gekapt. Mogelijk zijn dat er zelfs zo'n 707 (513 in het Markiezenbos, 194 tussen bos en Kromme Rijn). En het gaat natuurlijk om meer dan een optelsom van bomen; het is deel van een bijzondere biotoop als geheel die wordt gekapt - voor een verbreding zonder feitelijke noodzaak. Een ander rapport geeft aan dat er nog altijd flinke uitvoeringsrisico's kleven aan de verbreding bij Lunetten, waar een folielaag moet voorkomen dat de verdiepte A27 in een metersbreed en -diep kanaal verandert. Als er ook maar iets misgaat, gaat dat enorm veel geld en tijd kosten. 

 

Met stad en regio samenwerken aan alternatieven

"Utrecht maken we samen"

UtrechtMakenWeSamenLogoIn Den Haag spelen de coalitiepartijen PvdA en VVD wat de Ring Utrecht en Amelisweerd betreft nog altijd "stommetje". Belangrijk dus om in elk geval voor de Utrechtse stadregio te werken aan een alternatief op basis van een forse schaalsprong in fiets- en OV-railnetwerken. Ons aandacht trekkend concept voor een dubbele schaalsprong dragen we graag aan in de zogenaamde MIRT-studies die dit najaar gaan starten. Die alternatieven worden steeds reëler. De Provinciale Staten hebben bijna unaniem een motie van GroenLinks ondersteund voor een comfortabel, snel en sluitend provinciaal fietsnetwerk (alleen de PVV was tegen).

Vanuit de Kracht van Utrecht hebben wij een positief gesprek gehad met de nieuwe Utrechtse wethouder Verkeer en Mobiliteit, Lot van Hooijdonk. Ook zij wil de komende jaren belangrijk stappen zetten in de richting van een optimaal regionaal netwerk voor fiets en openbaar vervoer, waaronder een verdere uitbreiding van het tramnetwerk. Dit in het verlengde van het Utrechtse coalitieakkoord 'Utrecht maken wij samen'.

Denk en doe mee aan onze inbreng in de MIRT-studies. Mail Jan Korff de Gidts voor een afspraak. Of bel hem op 06 3363 0344.

  

Zero-emission stadslogistiek en andere nieuwe pilots in Utrecht

Op 4 juli kwamen ondernemers, vervoerders, ambtenaren en bewoners, waaronder de Kracht van Utrecht onder de noemer "Plein 6" bij elkaar om te brainstormen over duurzame projecten in stadsdistributie. Eerder dit jaar hadden wij onze visie op duurzame stadsdistributie in Utrecht uitgewerkt.  

Tijdens de "Plein 6" bijeenkomst op 4 juli kwamen de deelnemers met een flink aantal nieuwe ideeen. De gemeente gaat naar aanleiding daarvan drie pilots uitvoeren. Onderdeel daarvan is het beter bundelen van goederen (in "hubs") en het distribueren met schonere, stillere voertuigen. Ook het werken met centrale pakketpanden en afleveradressen kwam veelvuldig voorbij als idee.

In een update van het huidige actieplan Goederendistributie meldde de gemeente de komst van een "hub" voor zero-emission stadsdistributie (ZES). Het is een plek aan de rand van het centrum, waar goederen worden gebundeld voor levering in de binnenstad met elektrische voertuigen. Deze hub zal het bereik van de Cargohopper en de elektrische bierboot een stuk vergroten. Meer weten? Lees verder in het verslag van de bijeenkomst

 

Crowd funding /donatiecampagne

Hartelijk dank voor de ontvangen donaties! Want u weet het: Wij ontvangen geen subsidie. U kunt uw gift of donatie overmaken op een van de volgende rekeningnummers:

Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt; dan kunnen wij u via e-mail bedanken voor uw gift of donatie. We houden u met onze nieuwsbrieven op de hoogte van al onze activiteiten. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar. U kunt ook gebruik maken van de regeling voor periodiek schenken, die per 1 januari 2014 is ingegaan. Meer info via infosoesa@gmail.com.

 

Sociale Media 

Twitter Facebook_logoVolg de Kracht van Utrecht op twitter (@Krachtvanuvoor interessante links, snelle reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates. Ook de Vrienden zitten op twitter(@Amelisweerd); praat mee over Amelisweerd op onze FacebookpaginaVoor wie zelf niet op twitter zit: Surf naar onze website en bekijk in de linkerbalk onze favoriete tweets. 

 

Tot (weer-)ziens,

Olivier Beens, Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts (06 3363 0344)

 

Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken

Stuur deze email door naar een vriend(in)