NSE Bijblijver
april 2014
 
Codeboek NSE 2014
Het Codeboek NSE 2014 en het voorbeeld ‘Dummy bestand’ staan sinds 28 maart voor u klaar in de downloadomgeving  en op Studiekeuzeinformatie.nl.

Deze bestanden tonen hoe de structuur van het Openbaar Benchmarkbestand NSE 2014 eruit komt te zien. Het Codeboek geeft verder weer hoe omgegaan is met de wijzigingen in de vragenlijst van NSE 2013 en daarnaast zijn de aanpassingen in het structuurbestand van NSE 2014 toegevoegd.

Indien u niet meer beschikt over de inloggegevens van de downloadomgeving kunt u deze opvragen via info@nse.nl.

Verloting prijzen: week 16
In week 16 zullen de prijzen worden verloot onder de studenten die hebben deelgenomen aan de NSE 2014. Zij krijgen rechtstreeks een bericht op het e-mailadres waar ook de uitnodiging voor deelname naar toe is gestuurd.

U krijgt als contactpersoon NSE een terugkoppeling hoeveel prijzen er per instelling zijn verloot. Dit overzicht wordt u door GfK toegestuurd.

Tussenbijeenkomst 20 maart:
presentaties online
Op 20 maart jl. was de Tussenbijeenkomst NSE 2014. Allereerst hebben Studiekeuze123 en GfK een algemene terugkoppeling gegeven van het veldwerk. Belangrijk onderwerp van gesprek hierbij was de respons. Er is niet een eenduidige verklaring te vinden waarom deze nu lager is dan vorig jaar. Bekijk de presentatie. 

Na de algemene terugkoppeling zijn de ruim 40 deelnemers in groepen uiteen gegaan voor twee workshops:

SPSS voor Dummies
In deze workshop is door Mervin van Veen (GfK) stap voor stap uitgelegd hoe de basis van het programma SPSS werkt. Getoond is hoe overzichten gegenereerd kunnen worden. Algemene vraag aan het einde van de workshop was of een aantal standaard syntaxen klaargezet kunnen worden. Besloten is om met een Klankbordgroep te bekijken welke algemene syntaxen zinvol zijn om klaar te zetten. Een aantal contactpersonen die heeft deelgenomen aan deze workshop, zal hiervoor worden benaderd. U wordt geïnformeerd wanneer de presentatie en de syntaxen beschikbaar zijn.  

Betekenisgeving aan data
Olof Wiegert heeft getoond hoe de Hogeschool van Amsterdam gebruik maakt van een prioriteitenmatrix bij rapportages over resultaten van de NSE. Bekijk de presentatie.

Judith Jansen van Experticecentrum Handicap + Studie heeft in het tweede deel van de workshop een toelichting gegeven op hoe het Expertisecentrum omgaat met de resultaten van de NSE. Bekijk de presentatie.

Notitie Weging: wanneer gebruik je de weegfactor?
Vanuit verschillende instellingen is de vraag gekomen op welke wijze de data van de Nationale Studenten Enquête (NSE) is gewogen en wanneer de weegfactor wel en niet gebruikt zou kunnen worden. In de notitie Weging leest u hier meer over.

Conferentie ‘De keus van tegenwoordig’ op 22 mei: aandacht voor de NSE 2014
De conferentie vindt op de dag plaats waarop tevens de slotbijeenkomst van de NSE 2014 stond gepland. Het programma van de slotbijeenkomst is daarom geïntegreerd in het programma van de Studiekeuzeconferentie (er is dus geen aparte bijeenkomst).

Programma bekend
Het volledige programma van de conferentie is bekend. Data en het gebruik van data komt veelvuldig aan bod gedurende de dag. Een greep uit de sessies:
  • GfK gaat in op welke zaken vanuit de NSE nu van wezenlijk belang zijn vanuit het perspectief van de student. Waar moeten opleidingen en instellingen in investeren om studenten te binden, optimaal te begeleiden en te enthousiasmeren?
  • Met behulp van Student Analytics wordt gekeken naar welke gegevens beschikbaar zijn en met elkaar te verbinden? Hoe zijn nieuwe inzichten vervolgens in de praktijk te gebruiken en voor wie? Hoe kunnen VO en HO elkaar en de student zo informeren dat deze nieuwe inzichten daadwerkelijk ontstaan en verzilverd kunnen worden.
Korting
NSE Contactpersonen krijgen een korting van € 45,- op de entreeprijs van de conferentie. U betaalt dus geen € 125,- maar slechts € 80,-.

Om gebruik te maken van deze korting, kiest u in de inschrijfportal bij 'Prijsinformatie' voor de optie 'Contactpersoon NSE'. Indien u niet zelf naar de conferentie kunt komen, mag u één collega aandragen. Neem hiervoor aub eerst contact met ons op via info@nse.nl.

Voor meer informatie over de conferentie en inschrijven: www.studiekeuzeconferentie.nl

Planning NSE 2014
De planning van de NSE is nu als volgt:
  • 11 april: Oplevering van het voorlopig Openbaar Benchmarkbestand (onder embargo)
  • 16 april: Uiterlijke terugkoppeling controle op voorlopig benchmarkbestand NSE 2014 door de instellingen aan GfK
  • 9 mei: Oplevering van het voorlopig instellingsbestand (onder embargo)
  • 13 mei: Uiterlijke terugkoppeling controle op voorlopig instellingsbestand NSE 2014 door de instellingen aan GfK
  • 16 mei: oplevering van alle definitieve bestanden (onder embargo)
  • 22 mei: Alle bestanden worden openbaar
Een gedetailleerde planning staat op www.studiekeuzeinformatie.nl/planning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.