JANUARI 2018
In deze Bijblijver
 • NSE 2018 van start!
 • Online Respons Tool morgen live
 • Mailinglijst (communicatie) contactpersonen
 • Reminder: Aandachtspunten ontvangen mailings studenten
 • Belangrijke aankomende data
 
 
NSE 2018 van start!
Vandaag is de Nationale Studenten Enquête 2018 van start gegaan!
In de loop van deze week ontvangen alle studenten een uitnodigingsmail met daarin een persoonlijke link naar de NSE. Het totaal aantal studenten dat dit jaar wordt uitgenodigd is 744.942. Dit is bijna 15.000 studenten meer dan de 730.149 van vorig jaar!

De planning van het versturen van de uitnodigingen hebben jullie eerder van GfK ontvangen.
 
Lost link tool
Wanneer studenten hun e-mail kwijt zijn, kunnen ze op www.nse.nl hun persoonlijke link opvragen.
 
Online Respons Tool morgen live
Net als voorgaande jaren kunnen instellingen tijdens het veldwerk de respons live volgen via de Online Respons Tool. De respons kan worden uitgesplitst naar:
 • Organisatieonderdeel (indien aangeleverd);
 • Opleidingsnaam;
 • CROHO-code;
 • Locatie;
 • Onderwijstype (in het kolomhoofd: VT, DT, DU);
 • Eerstejaars versus Ouderejaars. 
Daarnaast is het mogelijk om de respons te vergelijken met het landelijk gemiddelde en met de respons van de eigen instelling in 2017 op dezelfde veldwerkdag. 
 
Vanaf morgen is de Online Respons Tool live. Het wachtwoord wordt dan ook door GfK per e-mail toegestuurd.
 
Mailinglijst (communicatie) contactpersonen
NSE (communicatie) contactpersonen hebben vaker aangegeven graag onderling contact op te willen nemen met contactpersonen van andere instellingen, bijvoorbeeld om te vragen hoe zij bepaalde dingen aanpakken. Om dit contact makkelijker te maken, heeft Studiekeuze123 twee mailinglijsten opgesteld; een voor algemene NSE contactpersonen en een voor NSE communicatie contactpersonen. Iedereen die toestemming heeft gegeven om opgenomen te worden op deze mailinglijst, ontvangt deze vandaag.
 
Reminder: Aandachtspunten ontvangen mailings studenten
NSE contactpersonen ontvangen ook dit jaar weer alle mailings op hetzelfde moment dat de studenten ze ontvangen. Het gaat om de uitnodiging, reminders en dankmail.
 
Er zijn 2 aandachtspunten:
 • De deelnamelink in de mail is in tegenstelling tot de link in de mail aan de studenten geen bruikbare link. Het verzoek is om hier dan ook niet op te klikken.
 • Alle e-mailadressen van de contactpersonen zijn reeds in het systeem ingevoerd. Mochten er zich wijzigingen voordoen, dan zijn deze niet meer door te voeren voor het ontvangen van de uitnodiging en reminders. Uiteraard worden eventuele wijzingen wel doorgevoerd in het contactpersonenbestand en zullen jullie alle overige correspondentie van Studiekeuze123 en GfK gewoon ontvangen. 
 
Belangrijke aankomende data
 • Week 15 januari
  Versturen 1e uitnodiging
 • Week 29 januari
  Versturen 1e reminder
 • 12 februari – 18 februari
  CARNAVALSVAKANTIE
 • Week 12 februari
  Versturen 2e reminder
 • 19 februari – 4 maart
  VOORJAARSVAKANTIE
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.