Nieuwsbrief 23 januari - 9 februari 2021
Nieuwe aanwinsten boeken - recente tijdschriftartikelen 
juridische actualiteiten
 
 

Openingstijden bibliotheek
08.30u - 13.00u 
13.30u - 16.30u
 ACTUEEL
Covid- wetsontwerp overbruggingsrecht zelfstandigen
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen. - 55K1768
 
 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 

Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

 PUBLIEK RECHT
GRONDWET

Exceptie van onwettigheid (art. 159 Gw)
M.-F. Rigaux, Du bon usage de l’article 159 de la Constitution, JT N° 6844, 06/02/2021, 105

OMGEVINGSRECHT
 

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid
Inhoudstafel nr. 2020/4, dec 2020

GEZONDHEIDSRECHT


Het naast elkaar bestaan van het recht op gezondheid en de bescherming van de privacy
J. Van Gyseghem, Redactioneel voorwoord, T. Gez. 2020-2021, nr. 3, 203

Wijzigingen euthanasiewetgeving

C. Lemmens, Overzicht en bespreking van de wijzigingen aangebracht aan de euthanasiewetgeving door de wet van 15 maart 2020: goed bedoeld, maar verwarrend en gemiste kansen, T. Gez. 2020-2021, nr. 3, 206

De partner en het (on)geboren kind bij experimenten
I. Vrancken, T. Gez. 2020-2021, nr. 3, 222

ENERGIERECHT


Een zonnevlamarrest van het Grondwettelijk Hof doet de donkere kant van de energiemaan niet oplichten
T. Vermeir, Juristenkrant nr. 422, 27/01/2021, 4
GwH 5/2021, 14/01/2021 inzake de ‘virtuele terugdraaiende teller’

SOCIALE HUUR

Ook beroepsrechter laat bewijs van onroerend buitenlands bezit door privéfirma toe
T. Vandromme, Juristenkrant nr. 422, 27/01/2021, 6
(Rb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 9 november 2020, nr. 20/653/A, onuitg.)

GEGEVENSBESCHERMING
 

Vingerafdrukken op e-ID doorstaat toets Grondwettelijk Hof
L. Boghaert, Juristenkrant nr. 422, 27/01/2021, 1
GwH 2/2021, 14 januari 2021

Gegegevensbescherming in België
Accountancy & Fiscaliteit nr. 25, 25/06.2020
Twee jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 1 jaar Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
 
 BURGERLIJK RECHT
De toepassing van het begrip ‘ongerechtvaardigde verrijking’ – een algemeen overzicht 
C. De Wulf, T.Not. 2021/1, jan 2021, 3

FAMILIERECHT


Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatievermogensrecht

G. Verschelden, reeks Gandaius, die Keure 2021, 1144 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De (on)verdeeldheid van het kind
Christine Van Roy, Intersentia 2021, 311 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Christine Van Roy was rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en is nu benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel (KB 14 januari 2021, BS 29/01/2021)

Coronavaccin bij bewind over de persoon: altijd vragen, maar niet aan de vrederechter

D. Scheers, C. Scheers, rubriek ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 23, 06/02/2021, 882

Erfrechtelijke verrekening van giften
A. Aydogan, Cassatie 7 decemer 2020: Schenking van gemeenschapsgoederen en verblijvingsbeding? Integrale verrekening in nalatenschap langstlevende echtgenoot!, Nieuwsbrief Notariaat nr. 2, weken 4-6 2021, 1

Een weelde aan Vlaams familierechtelijk doctoraal onderzoek
G. Verschelden, Editoriaal, T. Fam. 2021/1, 2

Naar een optimalisering van het ouderlijk goederenbeheer
S. Timmermans, T. Fam. 2021/1, 6

Kanscontract of huwelijksvoordeel in een scheiding van goederen: hoe omgaan met het risico van fiscaal misbruik?

H. Casman, A.L. Verbeke, TEP 2020/3, 602

De verzekeringsgift: Ceci n’est pas une donation… of toch?
T. Roovers, TEP 2020/3, 658

De vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Een draaiboek

S. Seyns, E. Croppen, VIP 2020/4, 4

De klassieke huwelijksvermogensrechtelijke bedingen bij kinderloze echtparen
M. Delboo, J. Kuyks, VIP 2020/4, 30

GOEDERENRECHT


Het nieuwe goederenrecht
Deel I., D. Gruyaert, S. Demeyere, RW 2020-2021, nr. 22, 30/01/2021, 843
Deel II., D. Gruyaert, S. Demeyere, RW 2020-2021, nr. 23, 06/02/2021, 883

Boek 3 ‘Goederen’ van het nieuw Burgerlijk Wetboek – Deel I: Een introductie

W. Neven, R. Maselis, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, weken 1 en 3 2021, 1

Coronavirus en mede-eigendom

V. Defraiteur, Coronavirus et copropriété – Acte 2, JT N° 6843, 30/01/2021, 85

Waardering vruchtgebruik

C Jaumain, Mogen we hopen dat het abusief gebruik van de Wet ‘Vruchtgebruik’ eindelijk stopt?, rubriek ‘Flash’, T. Not. 2021/1, jan 2021, 48

VERBINTENISSENRECHT


Algemeen contractenrecht
Ignace Claeys, Thijs Tanghe, Intersentia 2021, 872 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak verbintenissen en contracten

JLMB 2021/05
Inhoudstafel

Themanummer Verbintenissenrecht

T. Vred. Nr.2020/11-12, nov-dec 2020

Woninghuur voelt zich niet thuis bij arbitrage
F. Van den Abeele, D. Willems, RW 2020-2021, nr. 24, 13/02/2021, 922

BEWIJSRECHT


“Hou het in uw kot”
Veerle Allaerts, Openingsrede ter gelegenheid van de Plechtige Openingszitting van Balie Provincie Antwerpen van het gerechtelijk jaar 2020-2021 op vrijdag 16 oktober 2020, TEP 2020/3, 587
 
JEUGDRECHT
Hulpverlening aan minderjarigen in een verontrustende situatie
B. De Smet, RW 2020-2021, nr. 24, 923
 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Rechtspraak advocatuur

JLMB 2021/04
Inhoudstafel

Beroepsgeheim van de advocaat versus meldingsplicht opgenomen in de anti-witwaswet
J. Soetaert, Taxwin 22/01/2021,
Bespreking GwH 114/2020, 24 september 2020

Beroepsgeheim advocaat en meldplicht: Grondwettelijk Hof vraagt standpunt Hof van Justitie

F. Desterbeck, Fisc. Act. nr. 2, week 14-20 jan 2021, 9

“Hou het in uw kot”

Veerle Allaerts, Openingsrede ter gelegenheid van de Plechtige Openingszitting van Balie Provincie Antwerpen van het gerechtelijk jaar 2020-2021 op vrijdag 16 oktober 2020, TEP 2020/3, 587

Het Groot Rechtenjournaal- -Le Grand Journal du droit--Das Große Rechtsjournal

N°1, 25/01/2021

JUSTITIE


Beleidsverklaring 2.0 Justitie
https://www.teamjustitie.be/2021/01/27/plan-voor-justitie/
Nederlandstalige tekst

Wedstrijd voor studenten: een essay schrijven over de toekomstige uitdagingen van Justitie

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de Hoge Raad voor de Justitie een essaywedstrijd.
De deadline voor het indienen is 15 mei 2021.
Informatie

Openbare databank van vonnissen en arresten: nood aan een echt debat

J. De Wit, Juristenkrant nr. 422, 27/01/2021, 12

Gevolgen coronacrisis voor de rechtspraktijk
N. Vanderstappen, Le rôle du juge et les rapports de force juridiques dans le monde de l’après COVID-19, TBH 2020/8, 953

NOTARIAAT

Ontbinding en vereffening van vennootschappen na het WVV: wat wijzigt er voor de notaris?
E. De Bie, Not.Fisc.M. 2020/9-10, 358

Het ‘nieuwe’ openbaar testament. Weg met het dictee!

C. Messine, Not.Fisc.M. 2020/9-10, 388
 
 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Europese Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders
Analyse van een ( re )volutie
J. Lambrechts, NJW nr. 435, jan 2021, 46

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN


Bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen vanaf 1 maart 2021
P. Van Melkebeke, Nieuwsbrief Notariaat nr. 2 weken 4 en 6 2021, 6

Ontbinding en vereffening van vennootschappen na het WVV: wat wijzigt er voor de notaris?
E. De Bie, Not.Fisc.M. 2020/9-10, 358

INSOLVENTIERECHT


Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake insolventie van ondernemingen.
(o.a. de 'lege dozen').
55K1591
Indieningsdatum: 21/10/2020
Vraag om advies RvS: 11/12/2020

Pauzeknop voor ondernemingen in moeilijkheden is verlengd

T. Vanraes, B. Bogaerts, Fisc. Act. nr. 2, week 14-20 jan 2021, 5

CONSUMENTENRECHT


Droit de la consommation - Consumentenrecht (DCCR)
Inhoudstafel n° 129, 2020/4

VERZEKERINGSRECHT


De ‘verzekerbaarheid’ van de gevolgen van ‘Covid-19’ en de wetsverzekering?
G. Hullebroeck, J. Fernandez, Verzekeringsnieuws nr. 01, jan 2021, 1

Digitale verzekeringsovereenkomst: ‘slimme’ verzekeringscontracten
M. Gouden, Verzekeringsnieuws nr. 01, jan 2021, 9

TRANSPORTRECHT


Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
Inhoudstafel 2020/4

Goederenvervoer – Vlaamse steunmaatregelen na Brexit

Bron: Vleva, Vrachtinfo nr. 246, feb 2021, 1

Wegvervoer – GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50
Vrachtinfo nr. 246, feb 2021, 4

INTELLECTUELE RECHTEN


Rechtspraak intellectuele rechten

Inhoudstafel RABG 2020/20

Praktische gids voor contracten en contractuele clausules inzake intellectueel eigendomsrecht

FOD Economie, KMO, Middenstand en energie – 9 november 2020

Tijdschrift intellectuele eigendom (IC-IP)

Inhoudstafel 2020 nr. 3

MEDEDINGINGSRECHT


Competitio
Tijdschrift voor Belgische Mededinging

Inhoudstafel nr. 2020/4
 
FINANCIEEL RECHT
Tijdschrift ‘Bank- en Financieelrecht’
2020/4 - Inhoudstafel
 
STRAFRECHT
Videoconferenties voor minderjarige verdachten
B. De Smet, rubriek ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 22, 30/01/2021, 842
Bespreking:
23 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van minderjarige verdachten, BS 15/12/2020, bl. 88377

Ontwikkelingen in de Strafuitvoering (deel 1)

Themanummer Panopticon 2021/1
Inhoudstafel

Klachtrecht gedetineerden

L. Teper, Le droit de plainte des détenus est enfin entré en vigueur, JT N° 6843, 30/01/2021, 88

Grievenformulier hoger beroep: Cassatie verduidelijkt andermaal
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr.422, 27/01/2021, 7
(Cass. 1 december 2020, AR P.19.1024.N; Cass. 9 juni 2020, AR P.20.0301.N)

ECONOMISCH STRAFRECHT

De huiszoeking bij private rechtspersonen
F. De Wael, TBH 2020/8, 966

La responsabilité pénale de l’homme de paille: pas de quoi en faire tout un foin?
P. Monville, A. Verhoustraeten, TBH 2020/8, 1003

De zaakoverdracht bij oplichting

E. Van Dooren, TBH 2020/8, 1019

 FISCAAL RECHT
Schenkbelasting – einde ‘kaasroute’
L. Weyts, Buitenlandse notariële schenkingsakte voor roerend goed: last tango in cheese country, T. Not. 2021/1, jan 2021, 37

Nieuwe taks op effectenrekening: geen oude wijn in nieuwe zakken?

A. Mons delle Roche, D. Nguyen, M. van de Sande, Fiscoloog nr. 1688, 03/02/2021, 1

De multisupport levensverzekeringen: de DVB schept klaarheid, wellicht uit berouw

C. Devoet, Verzekeringsnieuws nr. 02, feb 2021, 1

Bedrijfsvoorheffing

JVD, Geen vrijstelling doorstorting BV voor ploegen van wegenwachters, Fiscoloog nr. 1687, 27/01/2021, 3

Successierechten Brussels en Waals Gewest

P. Van Eesbeeck, Fiscoloog nr. 1687, 27/01/2021, 5

De doorgeefschenking van vererfde goederen in de drie gewesten

B. Medaer, TvRF 2020/4, 2

Vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, C. Van Looveren, Brexit heeft grote fiscale impact vanaf 2021, Fisc.Act. nr. 2, week 14-20 jan 2021, 1

Erfbelasting

Nalatenschapsforfaits voor aj. 2021, Nieuwsbrief Notariaat nr. 2 weken 4 en 6 2021, 8
Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting. - Aanslagjaar 2021, BS 25/01/2021, bl. 3651
Vlaanderen legt lagere sancties op bij verzuim en tekortschatting in de erfbelasting, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1 weken 1 en 3 2021, 7

Hof vernietigt Vlabel-ruling

A. Hanssens, S. Lamote, Hof te Gent bakent contouren van fiscaal misbruik verder af, ook bij successieplanning, Fisc. Act. nr. 4, week 28 jan – 3 feb 2021, 1
(Gent 1 december 2020, 2018/AR/1269)

Beroep vs divers inkomen
T. Vandeweyer, L. Barthels, Premie voor aanbrengen nieuwe collega is niet noodzakelijk beroepsinkomen, Fisc.Act. nr. 4, week 28 jan – 3 feb 2021, 4

Vennootschapsbelasting
P. Deré, J.-.P. Van West, Fisc.Act. nr. 4, week 28 jan – 3 feb 2021, 8

Geen nieuwe belastingen?

L. Vanheeswijck, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 593, jan 2021, 3

Wat bracht 2020, wat brengt 2021?
Hoe een vleermuis een fiscale put kan graven
K. Janssens, Fisc. Act. nr. 1, week 7-13 jan 2021, 1

Diverse inkomsten

W. De Visscher, Alles komt terug: het gunststelsel inzake de deeleconomie en verenigingswerk, Fisc. Act. nr. 1, week 7-13 jan 2021, 10

De algemene antimisbruikbepaling en VLABEL: (voorlopig) geen geslaagd huwelijk
H. Decoutere, VIP 2020/4, 39

Buitenlandse spaardeposito’s in praktijk (nog) steeds uitgesloten van fiscaal gunstregime?
J. Boon, K. Hellinckx, VIP 2020/4, 49

VLABEL vs Maatschap: De strijd gaat verder
S. Dinneweth, VIP 2020/4, 59

VLABEL, Rulingcommissie en rechtspraak nog een keer aan het woord over trusts
G. Verachtert, M. Van de Wygaert, VIP 2020/4, 62

BTW

Afbraak-heropbouw: geldt overgangsregeling ook bij verkoop op plan?
I. Massin, Fiscoloog nr. 1687, 27/01/2021, 1

2020: wat te onthouden van een jaar om te vergeten?
G. Christiaensen, S. Vandermarliere, E. Brams, L. Wyffels, Btw Brief nr. 1, jan 2021, 1

Brexit-deal: een mooi einde aan een lang huwelijk?

D. Bogaerts, J. Symons, E. Albayrak, Btw Brief nr. 1, jan 2021, 3

6%-tarief afbraak en heropbouw: FAQ
R. Zwakhoven, C. Saenen, Btw Brief nr. 1, jan 2021, 5

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Kaaimantaks: ook uitsluiting voor minimaal belaste trustachtige figuren?
JVD, Fiscoloog nr. 1688, 03/02/2021, 7

Liechtensteinse stichting en ‘beding ten behoeve van derden’
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1688, 03/02/2021, 8

Cassatie beslecht: geen onderlinge akkoorden contra conventionem?
C. Vangheel, Fiscoloog internationaal nr. 446, 31/01/2021, 1

Begrotingswet 2021: Luxemburg zet in op duurzaamheid en digitalisering
B. Springael, Fiscoloog internationaal nr. 446, 31/01/2021, 4

Misbruik bij internationale belastingplanning
SVC, Fiscoloog nr. 1687, 27/01/2021, 9

Het debat over de belasting van inkomsten uit buitenlands vastgoed
W. Heyvaert, TFR nr. 594, jan 2021, 63

Recente ontwikkelingen in het Nederlandse belastingrecht
H. Arts, S. Kramer, TFR nr. 594, jan 2021, 67

Het ‘Multilateraal Instrument’ (MLI)
R. Smet, Formele aspecten van en de technieken achter (de flexibiliteit van het ‘Multilateraal Instrument’. Toelichting en bedenkingen bij een juridisch-technische spitstechnologie, TFR nr. 593, jan 2021, 4

DAC 6
D.-E. Philippe, Melding grensoverschrijdende constructies: FAQ licht toe, Fisc.Act. nr. 3, week 21-27 jan 2021, 1

Roerende inkomsten

K. Janssens, Geen dubbele belasting meer op Franse dividend, Fisc.Act. nr. 3, week 21-27 jan 2021, 7

 SOCIAAL RECHT
De beschermde werknemers en de duur van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na de sociale verkiezingen 2020
B. Mergits, CABG 2020, Intersentia 2020, 47 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Taalgebruik in arbeidszaken: cherry picking of lost in translation?

K. Aerts, K. Coenen, OR 2021/1, 2

De kwalificatie van de arbeidsrelatie: de werking en de beslissingen van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie doorgelicht

S. Boelens, A. Van Regenmortel, Soc.Kron. 2020/10, 389

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
EU-recht
J. Larik, De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, NJB (Nl) nr.2021/5, 05/02/2021, 350

IPR

Internationaal privaatrecht (IPR): de essentie (ed. 2021)
T. Kruger, J. Verhellen, die Keure 2021, 560 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.