Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
Een uitgebreide nieuwsbrief, deels in het teken van de Markiezeneik 2022 en 2023! Woensdag 8 februari werd een plaquette uitgereikt aan Linda Voortman, wethouder bij de gemeente Utrecht, voor de 1e prijs Boom van het Jaar 2022. Nu, in de hele maand februari, doet de Markiezeneik mee aan de Europese verkiezing Boom van het Jaar 2023. Dus stem!
Verder tref je informatie aan over de gepresenteerde alternatieven voor de Ring Utrecht en hoe je aan de derde druk van hèt boek over de landgoederen kunt komen.
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
Gerrit Kuiper
AnnA Adrichem
 
Nieuws
 
Utrechtse Markiezeneik dingt mee in Europese verkiezing Boom van het Jaar 2023
 
 
In de maand februari bindt de Utrechtse Markiezeneik de Europese strijd aan om de titel Tree of the Year. De Markiezeneik werd vorig jaar in oktober met bijna 36.700 stemmen verkozen tot De Boom van het Jaar 2022 in Nederland. Wat zou het mooi zijn als onze eik ook veel Europese aandacht krijgt vanuit het idee dat bosbehoud overal noodzakelijk is!
Vanaf 1 februari kan iedereen een dubbele stem uitbrengen: een op het eigen land en een tweede stem op een ander land van je keuze.De Europese verkiezing Tree of the Year is te volgen via www.deboomvanhetjaar.nl.
Stem, en zegt het voort. Hoe meer aandacht hoe beter!
Zie meer op onze site.
 
Filmpje Markiezeneik
 
 
Er is een filmpje gemaakt voor de Europese verkiezing van de Boom van het Jaar. Hierin wordt de achtergrond van de waarden van het bos en de Markiezeneik uitgelegd.
 
Alternatieven Ring Utrecht gepresenteerd
 
 
Woensdag 1 februari 2023 hebben de gemeente en provincie Utrecht de voortgang van het regionaal alternatief gepresenteerd. Tijdens de kabinetsformatie van Rutte IV is in het regeerakkoord namelijk afgesproken dat de regio Utrecht een variant “binnen de bak” kon uitwerken. Als die variant een gelijkwaardig alternatief is, zal het Rijk daarvoor kiezen. Als dat niet zo is zet het Rijk het huidige Tracébesluit (TB) door.
Het alternatief berust op drie pijlers:
-   beperking van de groei van het autoverkeer
-   vergroten van de verkeersruimte in de bak bij Amelisweerd
-   het slim benutten van de ruimte op het onderliggende wegennet.
 
Lees verder op de site van de Kerngroep Ring Utrecht.
 
Markiezeneik Amelisweerd gehuldigd als Nederlandse winnaar Boom van het Jaar 2022
 
Als je als Markiezeneik de Boom van het Jaar 2022 bent geworden, dan zit daar uiteraard een huldiging bij. SBNL organiseerde dit feestelijke gebeuren op 8 februari in de Stay Okay in Rhijnauwen. Omdat de minister of een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat niet bereid waren te komen heeft wethouder Linda Voortman namens de gemeente Utrecht de bijbehorende plaquette in ontvangst genomen.
 
Zie onze site voor een uitgebreider verslag.
 
Derde druk boek Amelisweerd en Rhijnauwen is uit
 
 
Het zeer informatieve en rijk geïllustreerde boek uit 2015 van Bea Groen ‘Amelisweerd & Rhijnauwen – wandelen en verkennen van heden en verleden’ is voor de tweede keer herdrukt. Er is duidelijk veel belangstelling en behoefte aan dit boek over de cultuurhistorie en de natuurwaarden van de landgoederen.
Deze derde druk is in diverse boekhandels te koop. Je kunt het ook bestellen, zie onze site.
 
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
  
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij al lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos. 
  
Steun ons met een donatie
 
We maken uiteraard kosten en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op: 
IBAN NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.