De Bibliotheek van de
Balie Provincie Antwerpen
 
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0
 
 Openingsuren:
8.30u - 13.00u
13.30u - 16.30u
Ook tijdens de paasvakantie
OVB CONGRES
 
Welkom in de jungle van het recht, het juridisch congres in 2022 
Elisabeth Center Antwerpen 29 april 2022
Programma
 
Debatavond

RECHT EN MEDIA
 
Vlaamse Juristenvereniging
 
Provinciehuis Antwerpen
woensdagavond
11 mei 2022

Vanaf nu elektronisch betalen in onze bibliotheek
De bibliotheek werd uitgerust met een nieuwe betaalterminal. U kan uw kaart voor kopies e.d. opladen met uw bankkaart
 
Just-on-web wordt verrijkt met een nieuwe tool: de databank gerechtsdeskundigen en vertalers-tolken
 

GEZONDHEIDSRECHT
 
Medische hulp bij voortplanting
Lina Oplinus
Reeks Gezondheidsrecht nr. 26, Intersentia 2021, 626 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GRONDRECHTEN - MENSENRECHTEN

De rechterlijke toetsing van bestuursrechtelijke handelingen
P.-J. Van de Weyer, Reeks Public Law Collection nr. 3, Intersentia 2021, 665 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ANTIDISCRIMINATIE

Afdwinging van de antidiscriminatiewetgeving in private rechtsverhoudingen: heeft het privaatrecht iets te bieden?
S. De Rey, RW 2021-2022, nr. 31, 02/04/2022, 1210

OMGEVINGSRECHT

Soortentoets bij ruimtelijke projecten
Over vleermuizen, wilde hamsters en rugstreeppadden
H. Schoukens, deel 1, NJW nr. 458, 206; deel 2, , NJW nr. 459, 30/03/2022,
250
STRAFRECHT
 
Grievenstelsel en hoger beroep in strafzaken
S. Van Overbeke, Recht en praktijk nr. 110, Wolters Kluwer 2022, 243 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
Strafberekening, uitvoering en cumul van straffen
Eric Maes & Alexia Jonckheere (red.), Gompel&Svacina 2022, 211 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
VERZEKERINGSRECHT
 
Rechtsleer en rechtspraak verzekeringsrecht 
TBH 2021/9
T. Meurs, D. Hof, Aansprakelijkheid van verzekeringsdistributeurs Overzicht van rechtspraak 2016-2021
-B. Toussaint, Interprétation du contrat d'assurance, enseignements de la jurisprudence
-N. Stroobants, Het gebruik van persoonsgegevens inzake levensstijl of gezondheid verzameld door met het internet verbonden apparaten in individuele levensverzekeringen en ziekteverzekeringen: het segmentatiebeleid ...
-J.-M. Binon, Assurances de personnes et protection des données personnelles: un mariage tumultueux à l'ombre du RGPD
Inhoudstafel
JURIDISCHE VORMINGEN

Selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en opleidingen vindt u hier

APRIL 2022
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek houdt u op de hoogte van nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek, juridische publicaties, actualiteiten en vormingen
BURGERLIJK RECHT
Het algemeen deel van het nieuw BW
E. Dirix, RW 2021-2022, nr. 30, 26/03/2022, 1170
'Bij het uittekenen van het grondplan van het nieuw BW werd beslist om, in navolging van talrijke buitenlandse voorbeelden, ook te voorzien in een inleidend Boek 1 met algemene bepalingen. De grote meerwaarde bestaat erin dat de belangrijkste grondslagen en concepten uit het privaatrecht worden samengebracht en voortaan een wettelijke grondslag krijgen. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de verantwoording van de keuze van de behandelde onderwerpen en worden de krachtlijnen van de nieuwe bepalingen toegelicht.'

VERBINTENISSENRECHT
 
Wetsvoorstel houdende boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek.Parlementair Document 55K1805 – is in tweede lezing aangenomen in Commissie Kamer op 6 april 2022 en samen aangenomen met wetsvoorstel boek 5 Verbintenissen:
 
Wetsvoorstel houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek - Parlementair Document 55K1806 – is in tweede lezing aangenomen in Commissie Kamer op 6 april 2022
 
Onze bibliotheek beschikt al over een aantal nieuwe publicaties inzake verbintenissenrecht:
 
Algemeen contractenrecht
Ignace Claeys, Thijs Tanghe, 2e editie, Intersentia 2022, 908 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Deze auteurs spreken ook op:
Webinar Contracten anno 2022
Intersentia i.s.m. LegalLearning webinar
12 mei 2022: Programma
 
Verbintenissenrecht
Leerboek 1, 2022
S. Stijns, die Keure 2022, 728 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Actualia verbintenissenrecht
Ignace Claeys, Reinhard Steennot, Britt Weyts, Intersentia-Nexus 2022, 87 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Ook digitaal raadpleegbaar via Stradalex
Verbintenissenrecht
Themis 2021-2022, nr. 120
Intersentia
Beschrijving + inhoudstafel
 
Ook digitaal raadpleegbaar via Stradalex
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Nieuwe aanwinsten
Praktijkboek aansprakelijkheid & ondernemingen na het WVV
I. Beelen D.A.J. Coeckelbergh, Story Publishers 2021, 1369 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Lessen na twee jaar WVV
S. Cools (ed.), Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht, nr. 28,
Roularta Media Group 2022, 549 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De maatschap
H. De Wilde, reeks AdvocatenPraktijk – Burgerlijk recht, nr. 59, april 2022, Wolters Kluwer 2022, 54 p.
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
In Memoriam Stafhouder Frederik Erdman 1933-2021
Balie Provincie Antwerpen 2022
Met speeches van de Herdenking op 15 februari 2022 en de Afscheidsplechtigheid op 21 april 2021
 
ERELOON ADVOCAAT

Cassatie spreekt zich uit over erelonen advocaat

S. Sobrie, W. Putzeys, Jubel 07/03/2022
Cassatie 3 februari 2022

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING 

Rechtsplegingsvergoeding - rechtsbijstandsverzekering
De in het gelijk gestelde partij is verzekerd: krijgt ze dan geen rechtsplegingsvergoeding meer?, Stradalex nieuws 10/03/2022
Cass. 15 februari 2022, P.21.1572.N/1
 
JUSTITIE

Box in the Box: 4 nieuwe zittingszalen in het Brusselse Justitiepaleis
news.belgium.be, 25 maart 2022
Op 25 maart 2022 vond in het Brusselse Justitiepaleis de officiële voorstelling plaats van Box in the Box, 4 nieuwe en hoog beveiligde zittingszalen. Deze werden opgetrokken op één van de binnenkoeren van het Justitiepaleis en zullen in april 2022 in gebruik worden genomen voor correctionele zaken.

Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof
Ministerraad 18 maart 2022
BS 8 april 2022
Willem Verrijdt wordt benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Nederlandse taalgroep

FISCAAL RECHT

Vennootschapsbelasting toegepast 2022
Paul Beghin, Annelies Roggeman, Intersentia editie 2022, 332 p.
Beschrijving + inhoudstafel
COLLECTIE DATABANKEN
Onze collectie juridische databanken die u in de bibliotheek kunt consulteren vindt u hier
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen