Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
17 AUGUSTUS - 23 SEPTEMBER 2016
ACTUEEL
 
Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer presenteren 3 exclusieve congressen
1.Diversiteit & Justitie      20/10/2016
2.Welzijn & Justitie          21/10/2016
3.Management & Justitie. 10/02/2017
http://opleidingen.wolterskluwer.be/oprecht
 
Voorstel van resolutie betreffende de opwaardering van het Brusselse Justitiepaleis binnen de "Campus Poelaert", met het oog op een moderne Justitie
54K2042 – Indieningsdatum 20/09/2016

Terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen
Ministerraad 2 september 2016
De gevangenis komt op bedrijventerrein Blue Gate in wijk Nieuw Zuid
 
Toespraak eerste voorzitters hoven van beroep en arbeidshoven
Toespraak van de tien eerste voorzitters van de hoven van beroep en arbeidshoven
1 september 2016


VJV Colloquium – Stt, stadsgeheim
Transparantie: minder of meer
Brussel, 29 september 2016
Programma 
 
Deelname van een Belgische magistraat aan het Speciaal Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek
Ministerraad 26 augustus 2016
 
Rechtbank Noord-Nederland start proef met SpreekuurrechterDe Rechtspraaknieuwsbrief 15/09/2016
 
97 advocaten leggen eed af in hof van beroep te Antwerpen
1 september 2016
Antwerpen (48), Mechelen (14), Turnhout (9) en Limburg (26)
 
 
Documenten Vlaamse regering vanaf september online
Persbericht van de Vlaamse overheid van 12/09/2016
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Today’s Lawyer 2016/4
Met o.a. artikels over de bijzondere btw-regeling voor advocaat-medewerkers en stagiairs – beëindiging samenwerking - bescherming van de confidentialiteit - de nieuwe incassowet – uitkeringen aanvullend pensioen voor zelfstandigen
Volledige Inhoudstafel

Factuurvoorwaarden en dienstencontracten
G.L. Ballon en E. Dirix, RW 2016-2017, nr. 4, 24/09/2016, 122

Kroniek van één jaar rechtspraak betreffende de nieuwe cassatieprocedure in strafzaken
C. Idomon, RW 2016-2017, nr. 4, 24/09/2016, 123

Europese smallclaimsprocedure. Een grote stap voor kleine vorderingen?
M. Verhoeven, NJW nr. 346, 21/09/2016, 558

Fiscale maatregelen voor ‘startende’ KMO’s nu al bijgestuurd
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1489, 21/09/2016, 1

Vrijgestelde instellingen: versoepelde regeling voor cafetaria’s
I. Massin, , Fiscoloog nr. 1489, 21/09/2016, 4
Beslissing Btw nr. E.T.130.298 dd. 12.09.2016

Registratierechten liquidatie (E)BVBA
M. De Munter, Toebedeling vastgoed bij liquidatie (E)BVBA, Fiscoloog nr. 1489, 21/09/2016, 5

Fiscale regularisatie
G. D. Goyvaerts, Is aangifteformulier regularisatie wel wetsconform?, Fisc. Act. nr. 31, week 15-21 sep 2016, 1
CB, Nieuwe fiscale en sociale regularisatie-ronde: FAQ met beperkte preciseringen, , Fiscoloog nr. 1489, 21/09/2016, 8
JVD, Aangifteformulier ‘regularisatie’: veel gedetailleerder uitsplitsen, Fiscoloog nr. 1486, 31/08/2016, 3

Stichtingen en erfbelasting
A. Biesmans, P. Souffriau, Liechtensteinse Stiftung: eerste Vlaamse ruling, Fisc. Act. nr. 31, week 15-21 sep 2016, 5

Fiscale hervorming
K. Janssens, Minister stelt ambitieuze hervorming vennootschapsbelasting voor, Fisc. Act. nr. 31, week 15-21 sep 2016, 8

Belgische class action wet in strijd met vrij verkeer van diensten
E. De Baere, RW 2016-2017, nr. 3, 17/09/2016,  82

De automatische vergoedingsregeling van art. 19bis-11, §2 WAM-Wet
J. Amankwah, , RW 2016-2017, nr. 3, 17/09/2016, 83

Verklaringen getuigen – recht op eerlijk proces – art. 6, § 3, d) EVRM
O. Michiels, G. Falque, Les déclarations non vérifiées de témoins au regard du procès équitable, JT N° 6656, 17/09/2016, 485

Heropening van de debatten
P. Knaepen, La réouverture des débats, JT N° 6656, 17/09/2016, 490

Maximale rechtsplegingsvergoeding mogelijk op de schop
T. De Jaeger, K. Claeyé, Juristenkrant nr. 333, 14/09/2016, 1 en 3
HvJ  28 juli 2016, nr. C-57/15 (United Video Properties Inc. tegen Telenet NV)

Cassatie breidt Europese rechtspraak over recht op vergetelheid gevoelig uit
M. Geuens, Juristenkrant nr. 333, 14/09/2016, 5
Cass. 29 april 2016, C.15.0052.F

Nog altijd geen gemeentebelasting mogelijk op bruto-ontvangsten?
JVD, Fiscoloog nr. 1488, 14/09/2016, 1

Toch Vlaamse erfbelasting op uitkeringen Liechtensteinse stichting?
P. Hinnekens, Fiscoloog nr. 1488, 14/09/2016, 5

Tegenspraak in het psychiatrisch onderzoek
Bart De Smet, RW 2016-2017, nr. 2, 10/09/2016, 42

Vervalbedingen in het Belgische verzekeringsrecht
G. Heirman, RW 2016-2017, nr. 2, 10/09/2016, 43

BTW – kwartaalvoorschotten
J. Opreel, Kwartaalvoorschotten zijn niet meer nodig, Fisc. Act. nr. 30, week 8-14 sep 2016, 1

Kaaimantaks

F. Debelva, A.M. Vandekerkhove, Antimisbruikbepalingen en dubbelstructuren: enkele bedenkingen, Fisc. Act. nr. 30, week 8-14 sep 2016, 3

Waardering vruchtgebruik
P. Salens, VE=BE + VG bis, Fisc. Act. nr. 30, week 8-14 sep 2016, 7

Roerende voorheffing: werkt Grondwettelijk Hof discriminatie gereglementeerde vastgoedvennootschappen weg?

K. Lievens, T. Van den Bruel, K. Capiau, Fisc. Act. nr. 30, week 8-14 sep 2016, 9

Geen aftrek interest in verband met kapitaalvermindering en dividend?
T. Gernay, Fiscoloog nr. 1487, 07/09/2016, 1

De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2016
CB, Fiscoloog nr. 1487, 07/09/2016, 3

De kennisgeving houdende uitbreiding van de onderzoekstermijn inzake inkomstenbelasting en uitbreiding van de verjaringstermijn inzake btw
K. Heyrman, Rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 505, sep 2016, 611

De liquidatiereserve en de bijzondere liquidatiereserve: een overzicht
A. Clocheret, TFR nr. 505, sep 2016, 614

Wijzigingen sociaal recht door programmawet van 1 juli 2016
M. Bruininckx, E. Lammens, N. Mertens, Programmawet: bespreking van de belangrijkste bepalingen, Sociale Wegwijzer nr. 15, sep 2016, 2

Een zelfstandige mama is voortaan beter af…
Tips & Advies, Belastingtips voor vrije beroepen, Indicator 07/09/2016, 3
13 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 23/05/2016
15 JULI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen, BS 29/07/2016

Eerste nummer jaargang 2016-2017 Rechtskundig Weekblad
A. Van Oevelen, Bericht van de redactie: vernieuwingen vanaf de jaargang 2016-17, RW 2016-2017, nr. 1, 03/09/2016, 2

Taak van de rechter bij verstek
S. Mosselmans, RW 2016-2017, nr. 1, 03/09/2016, 3

Driedelige Duiding Burgerlijk Procesrecht
Larcier, artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek en andere basiswetgeving. Inclusief wijzigingen Potpourri I en III.
Deel I is al beschikbaar.
Deel II in het najaar 2016 en Deel III in het voorjaar 2017

Roerende schenking met voorbehoud vruchtgebruik niet meer belastingvrij in Vlaanderen
Eigenaarsmagazine, sep 2016, 7

Het Vlaams pop-up decreet

Eigenaarsmagazine, sep 2016, 20

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van internetplatforms
K. De Schepper, C. Van de Heyning, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van een internetnieuwsportaal voor zijn lezersreacties: het arrest Delfi in de Belgische strafrechtelijke context, T.Strafr. 2016/4, 282

Erfbelasting
W. Vetters, J. Bonné, Nieuw Vlabel-standpunt over nalatenschappen met Nederlandse ‘ouderlijke boedelverdeling’, Fisc. Act. nr. 29, week 1-7 sep 2016, 8

Forfaitair belaste zelfstandigen krijgen nu ook belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten
Korte berichten, Fisc. Act. nr. 29, week 1-7 sep 2016, 10

Inkomstenbelastingen - bezwaarschrift
K. Janssens, Bezwaar mag ook ingediend worden bij controle- of ontvangkantoor i.p.v. bij gewestelijk directeur, Fisc. Act. nr. 29, week 1-7 sep 2016, 11

De bevoegdheidsverdeling in het migratierecht
J. Van Praet, Y. Peeters, T.Vreemd. 2016/3, 302

RvV en toekenning vluchtelingenstatus aan kwetsbare asielzoekers
M. Vandenberghe, De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de al dan niet toekenning van de vluchtelingenstatus aan kwetsbare asielzoekers met een gendergerelateerde asielclaim, T. Vreemd. 2016/3, 326

Belasting voordeel – werknemers naar buitenland (Nederland) uitgezonden
H. Niesten, 30 %-regeling: ook na eindarrest Hoge Raad blijft 150 km-eis overeind, Fiscoloog Internationaal, nr. 393, 31/08/2016, 1
Bespreking Hoge Raad 4 maart 2016

Nieuwe Programmawet: overzicht fiscale en parafiscale bepalingen
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1486, 31/08/2016, 4

Nieuwe modellen van de jaarrekening voor ondernemingen beschikbaar

KvT, Balans nr. 767, 31/08/2016, 1
Nieuwe versie van de gestandaardiseerde formulieren voor de neerlegging door ondernemingen van de "jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten", opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 15/07/2016, bl. 44652

Het nieuwe reglement van de Orde van Vlaamse Balies inzake “detachering”: juridische projecten definitief verboden met advocaten?
D. Bibauw, SocialWeb Actualiteiten 27 augustus 2016
Kritische beschouwing Reglement tot invoeging van afdeling III.1.9 i.v.m. werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering in de Codex deontologie voor advocaten, BS 04/02/2016, bl. 8224

Nieuw fiscaal kader voor de deeleconomie: verlaagd tarief tegen 10 % voor inkomsten onder 5000 euro/jaar

C. Binnemans, FiscalNet Wekelijkse analyses van 27/08/2016 – 3
1 JULI 2016. - Programmawet, BS 04/07/2016, bl. 40970

Vruchtgebruikconstructie en voordeel van alle aard: hoe waarderen?
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1485, 24/08/2016, 8

Gelijkschakeling van de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden

SocialWeb Wekelijkse analyses van 20/08/2016 – 2

Kroniek verenigingen en stichtingen 2013-2014
M. Denef, J. Theunis, S. Verschaeve, TRV-RPS 2016/5, 559

Advocaat - btw
K. Truyers, Diensten van advocaten – Hof van Justitie bevestigt belasting aan 21 %, BTW-brief nr. 7, aug 2016, 7
HvJ 28 juli 2016, Zaak C-543/14

Het nieuwe misdrijf voyeurisme
B. Spriet, J.Boeckxstaens, Het nieuwe misdrijf van voyeurisme en een aanpassing van het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid en van verkrachting, T. Strafr. 2016/3, 207

Belaging niet langer klachtmisdrijf
R. Vasseur, Belaging niet langer klachtmisdrijf. Commentaar bij de wet van 25 maart 2016 tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek, T. Strafr. 2016/3, 224

Kroniek – Toepassing van de mededingingswet door de Belgische Mededingingsautoriteit in 2015
K. Bourgeois, E. Paredis, SEW 2016/7-8, jul-aug 2016, 119

Wifi-tracking en verwerking persoonsgegevens

T. Van Canneyt, Big brother in de winkel? – wifi-tracking en de verwerking van persoonsgegevens, Computerrecht 2016/125, 2016 afl. 4, aug 2016, 211

Recht om vergeten te worden
F. Zuiderveen Borgesius, Het ‘right to be forgotten’ en bijzondere persoonsgegevens, Computerrecht 2016/126, 2016 afl. 4, aug 2016, 220

Bewijs van een negatief feit: wie bewijst wat?
M. De Ruysscher, P&B 2016/3, 102

De notaris en het Wetboek van Economisch Recht
R. Feltkamp, G. Hendrickx, Not.Fisc.M. 2016/5, 142

Vijf jaren fiscale bemiddeling inzake successie- en registratierechten: een tour d’horizon
H. Coubeau, C. De Bruyn, Not.Fisc.M. 2016/5, 171

Belgische personenbelasting
B. Peeters, R. Smet, De techniek en (budgettaire) gevolgen van de verschillende fiscale beleidsinstrumenten in de meergelaagde Belgische personenbelasting, AFT 2016/6-7, 5

Artikel 207, lid 2 WIB 1992 gewikt en gewogen
B. Desmet, P.-J. Wouters, A. Van Santvliet, AFT 2016/6-7, 18

Kronieken (internationaal) strafrecht en criminologie
L. Kerzmann, A. Delannay, Chronique de législation pénale 2015, RDP 2016/7-8, 731
M.-C. Remy, Chronique de criminologie. Le déploiement des acteurs sociaux en matière de (dé)radicalisation, RDP 2016/7-8, 758
D. Scalia, M. Alié, Chronique de droit international pénal (1/2016), , RDP 2016/7-8, 786

Mensen met een psychiatrische problematiek: how to deal with it?
Themanummer Orde van de Dag nr. 74, juni 2016
Beschrijving + inhoudstafel

Deontologie voor mandatarissen in het Gemeentedecreet: Rome is niet op één dag gebouwd
K. Stas, T.Gem. 2016/2, 99

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de inkomstenbelastingen anno 2016
W. Panis, J.-A. Jost, T.Gem. 2016/2, 113

Wet Motivering Bestuurshandelingen en ontslag overheidscontractant
S. Somer, V. Vuylsteke, De Wet Motivering Bestuurshandelingen en het ontslag van de overheidscontractant: het langverwachte oordeel van het Hof van Cassatie en een blik op de toekomst, T.Gem. 2016/2, 125

Raad voor Vergunningsbetwistingen (voortijdig) bevoegd voor aktenames van meldingen
S. Denys, T.Gem. 2016/2,  125

De beroepspersoon in de Vlaamse registratiebelasting: een stand van zaken anno 2016
E. Spruyt, TBO 2016/4, 282

Themanummer Kinderrechten en Gezondheidszorg
TJK 2016/3, sep 2016

Een bondig overzicht van het hypothecair kredietrecht 2.0
J. Vannerom, DCCR nr. 111, 61
Bespreking 22 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 03/05/2016, bl. 30074
Deze wet vormt het tweede en laatste luik in de omzetting van de Richtlijn 2014/17/EU.
(Het eerste prudentiële luik is al in werking vanaf 1 november 2015: 19 APRIL 2014. - Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, BS 28/05/2014, bl. 41686 )

Erfbelasting constructie vruchtgebruik – blote eigendom
L. Weyts, Vlabel zegt neen aan de kaasroute bij inschrijvingen en plaatsingen van effecten of gelden onder de koepel vruchtgebruik – blote eigendom, T. Not. 2016/6, juni 2016, 393

De totstandkoming van de Richtlijn Bedrijfsgeheimen
R. de Vrey, IRDI 2016/2, 144

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Grondrechten
J. Vrielink, Pro Deo. Ongevraagd juridisch advies voor vrijheidsstrijders en andere fanatici
Universitaire Pers Leuven (2016), 204 p.
Beschrijving + inhoudstafel  

Redelijke aanpassingen, evenredigheid en de rol van de rechter
A. D’Espallier, Bibliotheek Grondwettelijk recht, algemene reeks, nr. 3. De burger en zijn rechten, die Keure 2016, 312 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verzekeringen 2016-2017
Larcier Thema Wetboeken
K. Bernauw, P. Colle, G. Jocqué, B. Weyts, Larcier2016, 657 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aanneming bouwwerken
G.-L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman, A. L. Verbeke (eds.), Contractuele clausules, Intersentia 2016, 460 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tendensen vermogensrecht 2016
R. Barbaix, N. Carette (eds.), Intersentia 2016, 308 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Een kritische terugblik op zekerheden, prijsregulering en ontslag
I. Claeys (ed.), Intersentia 2016, 196 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Familiaal vermogensrecht in essentie

R. Barbaix, Tweede editie, Intersentia 2016, 422 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Spel en weddenschap
N. Hoekx, APR reeks, Wolters Kluwer 2016, 234 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Community land trust (communale woongemeenschap)
R. Timmermans, De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte en beheer van communale grond, Wolters Kluwer 2016, 320 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek btw 2016-2017

P. Wille, F. Borger, M. Govers, Intersentia 2016, 648 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsrecht en gehandicapten
V. De Greef, Droit au travail et troubles mentaux, la Charte 2016, 553 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Valkuilen bij aankoop van een onroerend goed
Wilsgebreken, verborgen gebreken en verborgen non-conformiteit
A.-S. Baudry, C. De Koker, Bouw- en Vastgoedcahiers, Larcier 2016, 94 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ICT-overeenkomsten

Boek 1 – Algemeen deel
M. Baert, Praktijkboek Recht en ICT, Vanden Broele 2016, 126 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning
M. Delboo, H. Decoutere, Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier, 2016, 212 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Algemeen verbintenissenrecht

Permanente vorming Vlaamse conferentie van balie Gent 2016
W. Vanbiervliet (ed.), Larcier 2016, 218 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek vennootschappen - Algemeen deel
D. Van Gerven, Larcier 2016, 1354 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bedrijfsvoorheffing
D. Deschrijver, Larcier, herziene editie 2016, 864 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Actualia permanente vorming balie Kortrijk
Vormingsprogramma 2016, Larcier 2016
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtsdenken - vademecum
F. Fleerackers, Reeks grondslagen van recht, Larcier 2016, 214 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het ontslag van beschermde werknemers
H.-F. Lenaerts, O. Wouters, Wolters Kluwer 2016, 256 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Évaluation du dommage, responsabilité civile et assurances – EPUB
Liber Amicorum Noël Simar, Anthemis 2013, 590 p.
Beschrijving + inhoudstafel
RECHTSPRAAK

Advocaat-stagiair – geen stagemeester en geen kantoor in de omschrijving van zijn balie – weglating
Nederlandstalige tuchtraad van beroep voor advocaten, 1ste Kamer, 17 november 2015, TGR 2016/2, 88

Hof van Justitie zet Belgische rechtsplegingsvergoeding op lossen schroeven in procedures over intellectuele eigendomsrechten
HvJ  28 juli 2016, nr. C-57/15 (United Video Properties Inc. tegen Telenet NV)

Mede-eigendom – syndicus – advocaat
Vred. Gent 1e Kanton – 12 oktober 2015, RW 2016-2017, afl. 1, 03/09/2016, 36
Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Syndicus – Gerechtelijke aanwijzing – Procedure op eenzijdig verzoekschrift – Vereiste van handtekening van een advocaat – Miskenning – Sanctie

Rechtspraak arbeidsrecht
RABG 2016/13
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak beschermde personen
Themanummer ‘Beschermde personen’, T.Vred. 2016/7-8, jul-aug 2016

Rechtspraak sociale zekerheid
JLMB 2016/30
Inhoudstafel

Rechtspraak tuchtrecht
JLMB 2016/29
Inhoudstafel

Rechtspraak intellectuele rechten en handelspraktijken
JLMB 2016/28
Inhoudstafel

Rechtspraak vrije beroepen
JLMB 2016/27
Inhoudstafel

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2016/14
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsongevallen
Verzekeringsnieuws nr. 08, sep 2016

Rechtspraak wegverkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schadevergoeding
T.Pol., 2016/2, jun 2016
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN

Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer presenteren 3 exclusieve congressen
1.Diversiteit & Justitie    20/10/2016
2.Welzijn & Justitie        21/10/2016
3.Management & Justitie. 10/02/2017
http://opleidingen.wolterskluwer.be/oprecht

De Europese erfrechtverklaring
Op dinsdag 27 september 2016 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘De Europese erfrechtverklaring als tool voor de rechtspraktijk’
Programma

Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld
M & D Seminars, (Gent) (Studiedag), 28 september 2016
Programma

Cash flow – Relevantie voor cijferberoepers, bancaire sector en advocatuur?
Lexalert online seminarie 28 september 2016
Programma

Cash flow – Relevantie voor cijferberoepers, bancaire sector en advocatuur?
Lexalert online seminarie, 28 september 2016
Programma

VJV Colloquium – Stt, stadsgeheim
Transparantie: minder of meer
Brussel, 29 september 2016
Programma
  
De nieuwe fiscale regeling van de deeleconomie
M&D Seminars (webinar) (Studiemiddag) 29 september 2016
Programma

De nieuwe fiscale regeling van de deeleconomie
Op donderdag 29 september 2016 organiseert M&D Seminars de webinar
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 30 september 2016     
Programma

Ontslagmotivering CAO nr. 109 – update en analyse eerste rechtspraak
Op vrijdag 30 september 2016 organiseert M&D Seminars de webinar ‘Ontslagmotivering CAO nr. 109 – update en analyse eerste rechtspraak’
Programma

Nieuwe fiscale maatregelen n.a.v. Panama Papers
Lexalert online seminarie 4 oktober 2016
Programma

Opleiding Advocatenmarketing 2.0
Larcier opleidingen, Leuven 5 oktober 2016
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars, (Gent) (Studienamiddag), 5 oktober 2016
Programma

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (The Single Resolution Mechanism)
Intersentia UAntwerpen 7 oktober 2016
Programma

Delegatie en taakverdeling in de NV
Larcier opleiding, Gent 11 oktober 2016 studienamiddag
Programma    

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars (Diegem) (Studiedag) 11 oktober 2016
Programma

Uitzendarbeid – Welke recente evoluties?
Lexalert online seminarie 11 oktober 2016
Programma

Conference "Law and logistics: the way forward"
Antwerpen, 12 en 13 oktober 2016
Programma

Webinar juridische aspecten van E-bikes
Op donderdag 13 oktober 2016 organiseert M&D Seminars een webinar rond de juridische aspecten van E-bikes
Programma

Co-ouderschap vandaag en morgen
KU Leuven, Kortrijk 14 oktober 2016
Programma

Studiedag asiel-inburgering-werk
Brugge, 14 oktober 2016
Programma

Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld
M& D Seminars (Leuven) (Studiedag), 14 oktober 2016
Programma

Vrij beroep na het Wetboek van Economisch Recht
Intersentia, Hof van Liere - Universiteit Antwerpen, dinsdag 15 november 2016
Programma

Nieuwe risico's in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Intersentia ALLIC - Universiteit Antwerpen, Stadscampus 20 oktober 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht
Op donderdag 20 oktober 2016 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag “Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht”
Programma

Innovation and Future of the Legal Profession
CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma

Colloquium Het kadaster
Intersentia CROW - Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen 21 oktober 2016
Programma

Wet Continuïteit Ondernemingen – Overzicht van rechtspraak
Lexalert online seminarie 22 oktober 2016
Programma

Levens- en beleggingsverzekeringen
Op woensdag 26 oktober 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de studiedag “Levens- en beleggingsverzekeringen”
Programma

Het douanestrafrecht vandaag: een stand van zaken
Colloquium "In memoriam Luc Huybrechts"
Larcier, 27 oktober 2016 - Claeys & Engels (Brussel)

Overdracht/inbreng handelsfonds - Welke mogelijkheden voor optimalisatie?
Lexalert online seminarie 27 oktober 2016
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 8 november 2016
Programma

Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer
Lexalert online seminarie 12 november 2016
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleidingen, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Een Initiatief van iVZW centrum voor de studie van het Europees Strafrecht
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding
Larcier opleiding, 17 november 2016 - Communicatieloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR: Het decreet Complexe Projecten in de praktijk
Larcier opleiding, 17 november 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

De echtscheiding in internationale context
Op donderdag 17 november 2016 organiseert M&D Seminars een online opleiding van anderhalf uur met als onderwerp “De echtscheiding in internationale context".
Programma

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht
Lexalert online seminarie 19 november 2016
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 21 november 2016
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 22/11/2016 – 3 Square Village (Zwijnaarde) of 8/12/2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Studienamiddag Beëindiging van vennootschapsmandaten. Praktisch
Larcier opleiding, 24 november 2016 - Redloft Gent
Programma

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning: theoretisch gekaderd & praktisch benaderd
Larcier opleidingen, studienamiddag, Leuven 29 november 2016
Programma

Een praktische kijk op kerkelijk en burgerlijk huwelijk
De hervorming van het kerkelijke huwelijksrecht
KULeuven 24 november 2016
Programma

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars (Edegem) (Studiedag) 30 november 2016
Programma

Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier, ontbijtseminarie Gent 1 december 2016
Programma

Ontbijtseminarie: Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier opleiding, 1 december 2016 - Redloft Gent
Programma

Standpunten Vlabel inzake Erfbelasting: implicaties in de praktijk
Lexalert online seminarie 3 december 2016
Programma

Studienamiddag OTR Onroerend erfgoed
Larcier opleiding, 6 december 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 8/12/2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleiding, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht
Op 15 december 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de studienamiddag “Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht”
Programma