Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
Het wordt een voorjaar met veel activiteiten: zie onze stinzenflora-excursies, de stinzenfloracursus en zet zaterdagmiddag 20 april in je agenda voor de feestelijke opening van Amelisweerd Info, een digitaal en fysiek infopunt dat ontstaan is uit de Inspiratiebijeenkomsten van een aantal jaren geleden. In Den Haag staat het een en ander te gebeuren rond het Alternatief Ring Utrecht. Maar eerst planten we komende dinsdagmiddag 5 maart een herinneringsboom voor de Markiezeneik, Boom van het Jaar in 2022.
Over dit alles lees je meer in deze nieuwsbrief.
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
AnnA Adrichem
Lynn Kragten
 
Nieuws
 
Nogmaals dank voor alle gulle giften
 
Ook de eerste maanden van dit jaar hebben we weer nieuwe tientjesleden kunnen verwelkomen als Vriend of Vriendin van Amelisweerd. Onze leden en donateurs zijn weer royaal geweest met extra donaties en ondersteunende berichten. We willen iedereen hartelijk bedanken voor deze financiële en emotionele steun die we goed kunnen gebruiken. We reserveren de donaties voor juridische ondersteuning ten behoeve van het beroep tegen de verbreding van de Ring Utrecht en daarnaast voor de ontwikkeling van het nieuwe informatiepunt Amelisweerd Info. Over dat laatste lezen jullie in deze nieuwsbrief meer.
 
Voor wie het door drukte nog niet gedaan heeft: je kunt je (tientjes-)lidmaatschap verlengen door het geld over te maken op: NL21 INGB 0004 056 570 t.n.v. Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht, met vermelding dat het om je lidmaatschap voor 2024 gaat. Automatisch verlengen kan uiteraard ook. Alvast bedankt!
 
Herinneringsboom voor verkiezing Markiezeneik
 
De verkiezing van de Markiezeneik als Boom van het Jaar 2022 heeft laten zien hoeveel mensen zich verbonden voelen met Amelisweerd. Deze eik staat symbool voor de ongeveer 800 bomen in Amelisweerd die met kap worden bedreigd door de voorgenomen verbreding van de A27. De boom staat in een rustgebied voor reeën en andere fauna en kreeg een record van 36.693 stemmen.
 
Ter herinnering hieraan wordt samen met de bosbaas dinsdagmiddag 5 maart om 16.00 uur een herdenkingsboom geplant, een zomereik. Op een locatie waar iedereen wél langs kan komen, namelijk tussen de fietsenparkeerplaats en de brug over de Kromme Rijn bij Oud Amelisweerd.
Lees meer hierover op onze site.
 
Excursie Stinzenflora zondagmiddag 10 maart
 
Ook zin om je te laten verrassen door de eerste voorjaarskleuren op de landgoederen? Zondagmiddag 10 maart geven we een excursie langs plekken met bol- en knolgewassen die zo kenmerkend zijn voor de landgoederen. Wat zijn de verhalen achter deze planten, hoe zijn ze hier terecht gekomen en waar staan bepaalde soorten op de landgoederen?! Daarnaast vertellen we wat we onderweg nog meer aan natuur- en cultuurhistorische waarden tegenkomen. 
Zie voor het aanmelden onze site.
 
Cursus Stinzenflora in maart
 
Voor wie zich verder wil verdiepen in deze kenmerkende voorjaarsbollen en -knollen organiseren we een cursus stinzenflora. Het is een driemiddaagse cursus op drie zaterdagen in maart, te beginnen op zaterdag 9 maart. De cursus is bijna vol, maar er zijn nog enkele plekken vrij.
Ben je na de cursus nog enthousiaster geworden, dan zouden we het prettig vinden dat je ons excursieteam komt versterken. Zoiets kan door samen met ons excursies te ontwikkelen, of door zelf af en toe te assisteren bij een excursie.
Lees meer op onze site.
 
Alternatief Ring Utrecht: wat gebeurt er in Den Haag?
 
Afgelopen december lanceerden provincie en gemeente Utrecht het ARU (Alternatief Ring Utrecht). Het is natuurlijk de bedoeling dat ook de Rijksoverheid, die over de rijkswegen gaat, dit betere én goedkopere Alternatief overneemt. Hoe praten ze daar in Den Haag erover? Wat vinden de partijen in de nieuwe Tweede Kamer ervan?
 
Save the date: lancering Amelisweerd Info zaterdagmiddag 20 april
 
Het is zo ver. Na enkele intensieve jaren van voorbereiding kunnen we zaterdagmiddag 20 april het nieuwe informatiepunt op de landgoederen Amelisweerd Info openen. Dat is een feestje waard.
Het informatiepunt bestaat uit een fysiek, een digitaal en een activiteitendeel. Via deze drie onderdelen willen we de vele waarden van de landgoederen beter onder de aandacht brengen zodat bezoekers met meer kennis naar huis gaan dan vóór ze aankwamen.
 
We werken nu aan het programma van de opening. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten kunnen we verklappen dat jullie bij de start kunnen deelnemen aan diverse activiteiten. Via een talkshowachtig vervolg in het tweede deel van het programma zullen we de doelen en de diverse onderdelen van Amelisweerd Info onder de aandacht brengen.
Houd onze site in de gaten. In de volgende nieuwsbrief lichten we de sluier verder op.
 
 
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij nog geen lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos en voor educatieve doelen. 
  
Steun ons met een donatie
Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op: 
IBAN NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.