Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2019 nr. 02
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Verontwaardiging over
 Nashville Verklaring
 
Nieuwjaarsgroet en plannen jeugdwerker
 
Kloosterweekend
 
Wandelmaatje gezocht
 
Bethlehemkerk -
Groene Kerk
 
Kerstgroet Spremberg
 
Vanuit het moderamen -
Scheurwater/Zeilstra gaan voor in Bethelkerk
 
Midden in het leven
 
Informatieavond Israëlreis
 
Kerkbalans 2019
 
 
Zondag 13 januari
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Zorg om de schepping'
 
 
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
 
Sterretjes
 
Dankbetuiging voor de bloemen van zondag.
 
Verslag kapelviering in de Bethelkerk in Den Haag.
 
De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van zondag 20 januari tot en met zondag 27 januari
 
Michelin vermelding voor onze buurvrouw Ewan Liu
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 11 januari
Doorlopende kerkdienst Bethelkerk Den Haag
 
Zondag 13 januari
Ds Maarten Hameete
 
Maandag 14 januari
 
 
 
Dinsdag 15 januari
Ontspanningsmiddag senioren
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Woendag 16 januari
-
 
Donderdag 17 januari
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Goois Van Praag Leerhuis
(in Regenboog)
 
Vrijdag 18 januari
 
Zondag 20 januari
Oecumenische viering met ds. Jetty Scheurwater
 
Save the date
Jan Terlouw spreekt over duurzaamheid in de Bethlehemkerk 22 maart.
 
Sprembergweekend 17 t/m 20 mei
 

Zondag 13 januari

Markus 12: 41 – 44

Arme weduwe geeft geld
Jezus ging in de tempel bij de geldkist zitten. Hij keek hoe de mensen geld in de kist deden. Veel rijke mensen gaven veel geld. Er kwam ook een arme weduwe. Zij deed twee muntjes in de geldkist. Die waren bijna niets waard...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Jozef"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Verontwaardiging Nashville Verklaring
 
 
 
  
 
 
Het is te triest voor woorden dat wij als kerkenraad van de Bethlehemkerk een tegengeluid moeten laten horen over de zogenaamde Nashville Verklaring. Voor ons is het zo vanzelfsprekend dat mensen van welke geaardheid dan ook welkom zijn in onze kerk. Onze God is een God van liefde
We omarmen diversiteit en zoeken verbinding met iedereen die hiervoor open staat.
 
 
Namens de kerkenraad,
Paul-Dirk van Buuren
 
Sinds de verklaring 4 januari is gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad hebben verschillende christelijke organisaties er afstand van genomen. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) noemt de verklaring onverantwoord en schrijft dat iedereen zich thuis mag voelen in de kerk.
 
 
Nieuwjaarsgroet en plannen 2019
jeugdwerker Renate Japenga
 
Het nieuwe jaar is begonnen en ook nu zijn er bovenwijkse activiteiten voor jongeren. Sommige zijn nieuw en andere zijn al bekend in een van de wijkgemeentes, maar gaan we nu gezamenlijk doen. 
 
Bijvoorbeeld de tienerviering op 27 januari in de Regenboog. Dit is een viering door twintigers voor tieners. Zo’n 14 jaar geleden ontstaan in de Morgenster. Het is anders dan een tienerdienst omdat de jongeren gelijk beginnen in de Witte Kamer en er op een laagdrempelige, open manier geëxperimenteerd wordt met rituelen.
In de veertigdagentijd is er het tweede blok gezamenlijke catechese voor de jongeren van de Regenboogkerk, Bethlehemkerk en Morgenster. Dit keer zal de catechese plaatsvinden in de Bethlehemkerk en het zal gegeven worden door de jeugdleiding van de drie wijkgemeenten.
 
Tot de zomer ligt er een jaarplan met activiteiten voor het jeugdwerk en daar wil ik alvast op vooruitkijken. In de bijlage is de meest recente versie van het jaarplan met bovenwijkse activiteiten en een nieuwjaarsgroet.
 
Bij vragen of opmerkingen kunt u mij bereiken via jeugdwerker@protestantshilversum.nl
 
Hartelijke groet, Renate Japenga
 
 
 
Kloosterweekend januari 2019
  
Van 18 -20 januari gaan een 10 tal gemeente leden naar het Franciscanenklooster in Megen.
 
Door omstandigheden is er nog een enkele plaats vrij. Dus heeft u zin om mee te gaan, neem dan contact op met Kees Schipper.
 
 
Wandelmaatje gezocht
 
Ik zoek voor een ouder gemeentelid een wandelmaatje. Hij wil graag met iemand een stukje wandelen en tegelijk een gesprek voeren. Het praten gaat hem dan veel makkelijker af en hij vindt het prettig buiten te zijn en te bewegen. Iets voor u? Meldt u zich bij mij, dan breng ik u met elkaar in contact.
 
 
 
 
Groene Kerk
  
 
In de dienst van zondag 13 januari gaat ds. Maarten Hameete in op het thema Duurzaamheid en wat het betekent om Groene Kerk te zijn.
In 2018 ontving de Bethlehemkerk het predikaat Groene Kerk, deze zondag wordt het daarbij behorende keurmerk ook bij de ingang bevestigd.
 
En maandag 14 januari 20.00 uur zal prof. dr. Sybren Drijfhout een Kapellezing houden over het klimaat. Hij spreekt vanuit een wetenschappelijke invalshoek, maar met een profetische visie. 
 

Lees meer ...

 
Kerstgroet Spremberg
 
De Auferstehungsgemeinde Spremberg heeft een kerstgroet gestuurd aan de Bethlehemkerk. 
 
Spremberg, den 26.12.2018
An die Bethlehemgemeinde zu Hilversum
 
Herzlich grüßen wir euch von land zu land, von stadt zu stadt, von gemeinde zu gemeinde. 
Das jahr 2018 geht nun zu ende, deshalb möchten wir euch zum jahreswechsel einen  lieben gruß senden. Dankbar und froh dürfen wir zurückschauen, wenn auch 2018 mit 
mancherlei schwierigkeiten, nöten und  unwägbarkeiten verbun-den war.
 
 
 
Doorgaande kerkdienst Kerkasiel
Ds. Jurjen Zeilstra en ds. Jetty Scheurwater (Bethlehemkerk) zullen in de Bethelkerk in Den Haag voorgaan op vrijdag 11 januari van 20.00 tot 24.00. 
 
Iedereen is van harte welkom om mee te gaan naar Den Haag en deze vieringen bij te wonen waarbij kerkasiel wordt geboden aan een gezin.
 
Het adres van Buurt-en-kerkhuis Bethel is: Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag.
 
  
 
 
 
Midden in het Leven
 
Vrijdag 25 januari is er weer een gezellige Midden in het Leven avond.
 
Zoals gewoonlijk starten we om 18:45 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we af met een hapje en drankje. Je kunt tot en met woensdag 23 januari opgeven
De 2 onderwerpen van de avond zijn:
- Hoe groen ben jij? Ineke Woldman
- Theezakjes spel; een goed gesprek  Els Verkerk
Lees meer ...
 
 
Informatieavond Israël-reis
Inmiddels hebben zich 35 deelnemers aangemeld voor de Israëlreis van de Protestantse gemeente Hilversum, die gepland staat voor 20-30 mei. Het reisplan en een document betreffende de reisregistratie zijn beschikbaar.
 
Op donderdag 31 januari is Eward Moerman van reisbureau Promised Land beschikbaar voor uitleg en vragen. Pas daarna is het nodig zich definitief op te geven. Lees meer ...
 
 
 
Kerkbalans 2019
 
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl