BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 3
April 2014
I förra nyhetsbrevet kunde vi tipsa om en lång rad premiärer och gästspel, nu är det snart maj och i det närmaste slutproducerat på våra scener. Desto mer av festivaler och seminarier. För Barnteaterakademins del både grovmanusreading och Bibu-samtal!
 
14-17 maj debuterar Helsingborg som värdstad för Bibu; Göteborg representeras denna gång med Backa Teaters Krimradio och Utopia - och förstås Barnteaterakademins samtal om genusgestaltning. I stort sett samtidigt med Bibu äger Göteborgs numera årliga dans- och teaterfestival rum. Men redan nu i helgen medverkar Barnteaterakademin i ett samtal om devising kontra skriven dramatik för barn/unga på en festival i grannlandet Norge. Vi kommer också närvara vid Prosperos arrangemang Hvor blev det nordiske frisind af?.
 
Frågor om demokrati och om konstens roll är under luppen på flera håll just nu. För den som är snabb i vändningarna tipsas om ett seminarium om barnkultur och demokrati på Dramaten den 24 april. Längre fram i maj bjuder Producentbyrån och Teater Spira in till en två dagar lång konferens som lyfter frågor om konstens ansvar, frihet och beroende. Och på Regionteater Väst laddas det inför demokratiprojektet Boost.
 
Sist men inte minst påminner vi om readingen av våra två nya grovmanus - varmt välkomna till den! Liksom tidigare gånger erbjuder denna grovmanusbeställning en möjlighet till subvention av dramatikerarvodet. Läs mer nedan.
 
Kristina Ros
Projektledare
................................................................................................
 
2 x GROVMANUS
 
Barnteaterakademin är stolt över att få presentera två nya grovmanus i en reading på Hagateatern den 5 maj.
 
Dimen Abdulla: Och någon blev inte knivhuggen
Dimen studerar på Stockholms dramatiska högskola och blev förstapristagare i Riksteaterns manustävling Ny text 2013. Utöver studierna skriver hon just nu på beställningar från Ung scen öst, Gävle Folkteater och Lule Stassteater.
Och någon blev inte knivhuggen vänder sig till högstadiet och är Dimens första pjäs för barn/ungdom.
 
America Vera-Zavala: Fimbulvinter – sagan om hur en get, en ekorre och två korpar räddade sin vän ormen och havet
America är dramatiker, aktivist och författare, liksom grundare av Botkyrka Community Teater & Dans. Hon har tidigare skrivit för bl a Teater Tribunalen och Riksteatern och skriver i vår också för Radioteatern Att läsa Motståndets Estetik.
Fimbulvinter (arbetsnamn), är första pjäsen America skriver för barn och är tänkt för 6 till 8-åringar.
 
När: Måndag 5 maj 18.30-ca 21
Var: Hagateatern (Södra Allégatan 2, Göteborg)
Hur: Vi bjuder på soppa och reading. Föranmälan senast 30 april till info@barnteaterakademin.se
 
 
Beställa den färdiga pjäsen:
Efter readingen kan intresserad teater sluta avtal med dramatikerna om färdigställd pjäs. Pjäshonoraret är då förhandssubventionerat till 50 procent av Barnteaterakademin. För att detta ska gälla måste beställningen göras inom sex månader från 5 maj räknat.
Under åren har Barnteaterakademin tagit fram ett stort antal grovmanus, varav så många som sju stycken har gått till produktion.
 
Norge vs Sverige: Perspektiv på kön som gestaltning - hjärntvätt eller oändliga möjligheter?
 
Ett samtal på BIBU i Helsingborg 15 maj 17-18.30.
 
I Sverige har det medvetet arbetats med genusgestaltning på ett stort antal scener under flera år. Hur ser det ut i den norska scenkonsten, hur ser man på genus där? Vad händer när två nära grannländer speglar sig i varandra?
Stämmer det att den svenska barnteatern är mer genusmedveten än den norska? Är det norrmännen som ligger efter eller svenskarna som gått för långt? Vad beror skillnaderna på? Skiljer sig barn- och vuxenscenen åt? Och vad är nästa steg för den svenska respektive norska barnscenkonsten?
 
Medverkande i samtalet:
Hilde Brinchmann – husregissör vid norska Riksteatret. Har i Sverige bl a regisserat på ung scen/öst och Regionteatern Blekinge Kronoberg (Tresteg - uttagen till BIBU 2012).
Lisa Lindén – genusvetare och dramaturg på Regionteater Väst.
Lisa Nagel – teatervetare och doktorand vid Norsk barnebokinstitutt. Projektledare för Scesam - interaktive dramaturgier i scenekunst for barn.
Bosse Parbring - kommunikatör på Nationella sekretariatet för genusforskning och ansvarig för Genusskolan.se.
 
Arrangeras av Barnteaterakademin i samarbete med Regionteater Väst.
 
 
.................................................................................................
 
Antologin Samtal om devising finns
(liksom våra tidigare publikationer Makt och maktlöshet och Kultur - nytta eller mening) att hämta på följande teatrar:
 
Angereds Teater, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Masthuggsteatern, Teater Sesam, Teater Uno och Regionteater Väst (Uddevalla).
 
Det går också att att få boken per post. Maila då info@barnteaterakademin.se för vidare instruktioner!
 
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
Månadens tips & notiser!
 
 
En katastrof till trädgård
En lekfull och nyfiken pjäs om det till synes hopplösa som inte måste förbli hopplöst. Andra steget i satsningen "En annan värld".
Urpremiär 25 april. Från 4 år.
 
 
Theatre Festival Café Oslo
Festival med fokus på europeisk samtidsdramatik. Ett samarrangemang mellan teatrar från Oslo, Londo, Amsterdam och Berlin.
25-27 april, på Cafeteatret/Nordic Black Theatre.

 
Barndramatik, barnkultur och demokrati
Medverkande Mattias Andersson, Johanna Emanuelson, Malin Axelsson m fl. Moderator Karin Helander.
24 april på Dramaten, Stockholm.
 
 
Hvor blev det nordiske frisind af?
Prospero - Performing Arts Center, tar med medverkande från Norge, Sverige och Danmark under två dagar temperaturen på dagens nordiska scenkonst för barn och unga.
12-13 maj, Landskrona Teater

 
Bibu
Föreställningar, seminarier, samtal, workshoppar i dagarna fyra...
 
 
Göteborgs Dans & Teater Festival
 
 
Crisis and Rebirth? – Inclusion in the performing arts in the EU
Den avslutande konferensen av EU-projektet Caravan – Artists on the road, där elva Europeiska organisationer från nio länder har arbetat med communityteater i en europeisk kontext.
19-20 maj på Konstepidemin. Anmälan senast 2 maj.
 
 
Boost
Högstadieelever över hela Västra Götaland och Regionteater Väst tar sats och BOOST:ar demokratin.
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida:
www.barnteaterakademin.se

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se