5-7 март 2014
Ako ne se chete, kliknete
Здравейте,

Бихме желали да Ви запознаем накратко с предстоящото 5-то издание на международното изложение Save the Planet – екология, рециклиране, управление на отпадъци.

Събитието доказа своята водеща роля в сектора, утвърди се като място за успешни бизнес контакти. Save the Planet регистрира 40% ръст на изложителите в сравнение с 2012 г. С всяко изминало издание нараства броят на чуждите фирми, като през 2013 г. той достигна 60 %.


● Мениджмънт на отпадъци ● Събиране на отпадъци ● Транспортни средства и технологии
● Оборудване за рециклиране ● Третиране на медицински и радиоактивни отпадъци
● Технологии и оборудване за компостиране ● Енергия от отпадъци ● Рециклиране  
● Продукти, произведени от рециклирани материали ● Услуги

Благодарение на силната промоция Save the Planet намира отзвук в много чуждестранни медии и получава подкрепата на еко организации. В този бюлетин ви представяме някои от партньорите ни в Германия и Испания:

_________________________________________________________________________

 
 
Umweltcluster Bayern е организация в Бавария, която работи в тясно сътрудничество с компании и общини в областта на екологичните технологии, икономиката, науката и политиката. Сред членовете й са фирми, доставчици на услуги и проектанти, представители на малки и средни предприятия.

Umweltcluster Bayern подкрепя ефективността и конкурентоспособността на компаниите, техния потенциал за развитие  на екоиновации и  по-широката им интернационализация, насърчава баварския екологичен сектор чрез  трансфер на знания, провеждане на образователни програми, осъществяване на сътрудничества и проекти.

Компетенциите й са съсредоточени върху рециклиране и управление на отпадъци, алтернативно производство на енергия, предотвратяване замърсяването на въздуха, ефективно използване на ресурсите.  Организационната дейност се осъществява от създадената асоциация “Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster Bayern e. V.", която се ръководи от Министерство на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите и от Камарите на търговията и индустрията в Бавария.
www.umweltcluster.net
_________________________________________________________________________

Списанието Recovery информира относно развитието на технологиите за рециклиране на електронни и метални отпадъци, стъкло, хартия, скрап от автомобили, пластмаса; преработка на дървесина, всички видове промишлени и битови отпадъци, както и методи за извличане на суровините, съдържащи се в тях.

Тиражът е 5 000 броя. Разпространява се на международни специализирани изложения и сред водещи компании, работещи в бранш рециклиране.

www.at-recovery.com
_________________________________________________________________________
 
RETEMA е първото специализирано издание за екология на испански език, което стартира през 1987 г. Това е времето, когато в държавата  третирането на отпадъците се свеждаше единствено до тяхното събиране и депонирането, съществуваха няколко пречиствателни станции за отпадни води.

Днес, след 26 години, списанието е едно от водещите в областта на околната среда.  Разпространява се в Европа и Южна Америка до над 10 000 читатели.

RETEMA разглежда най-важните въпроси, свързани със сектора околна среда: третиране, управление, превенция и рециклиране на отпадъците; пречистване и мениджмънт на водите; замърсяване на въздуха и борба с  шума.
_________________________________________________________________________

За повече информация относно участие с щанд или рекламно представяне, ние сме на Ваше разположение.

Ако желаете отговорете с Replay и „Интересувам се от участие“ , за да се свържем с Вас.

Сега е моментът да се включите в събитието. Фирмите, направили плащане до 30 септември, получават 10 % отстъпка.

Поздрави,
Таня Булдеева
 
 Виа Експо ООД
тел. 032/ 512 905, 393956, 960012, 945459

Партньори
 
 
 _________________________________________________________________________
Forward this email to a friend

 
Съгласно Закона за електронната търговия този мейл е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу