Inspiratiemail april 2018
 
De sfeer en inrichting van het schoolgebouw is van grote invloed op het tevredenheidscijfer dat leerlingen aan de school geven.
 
Uit analyse op de data van onze Leerlingtevredenheidspeiling blijkt dat sfeer en inrichting van het schoolgebouw bij leerlingen de meeste invloed heeft op de hoogte van het rapportcijfer dat zij de school geven. Ook bij ouders en medewerkers heeft de sfeer en inrichting van het schoolgebouw invloed op hoe men de school waardeert. Een fijn, aantrekkelijk en gezond schoolgebouw heeft dus grote invloed op de tevredenheid van haar gebruikers.
 
Om de inrichting en uitstraling in en om bestaande scholen te verbeteren hebben we samen met Nynke Jelles (architecte) een werkwijze ontwikkeld. In een e-book wordt aan de hand van 10 relevante thema’s gekeken hoe het gewenste profiel en de kwaliteiten van het schoolgebouw beter tot zijn recht kunnen komen. De architectuur van het bestaande gebouw is daarbij het uitgangspunt.
 Bronnen:
Tevredenheidsonderzoek Scholen met Succes (2016 en 2017) onder 50.000 bovenbouwleerlingen. 
 
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.